โคก หนอง นา วังอ้อโมเดล

21 มกราคม 2560 คนและชุมชน 0

ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ เป็นศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม นำศาสตร์พระราชามาเขียนตำราลงบนแผ่นดิน อาทิ การอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่า

ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณร่วมกับสถาบันพัฒนาพลังสังคม (สพส.)และภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กลุ่มคนดีมีจิตอาสา เด็ก และเยาวชน รวมถึงประชาชน ในจังหวัดอุบลราชธานี (บวร)มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำศาสตร์พระราชา และเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือรักษาชาติ บำรุงชาติ ปกป้องแผ่นดินถิ่นเกิดให้เด็ก เยาวชน คนในชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ก้าวเดินตามรอยเท้าของพ่อ ด้วยการปฏิบัติบูชา เพื่อให้พบกับความจริงที่ว่า เศรษฐกิจพอเพียงหาใช่สิ่งอื่นใดไม่ แต่หากคือรูปธรรมของความรักอันยิ่งใหญ่ ที่ในหลวงทรงมอบเป็นมรดกชิ้นเอกของแผ่นดินมรดกแห่งปัญญา ที่จะปกป้องลูกหลานและประชาชนให้รอดพ้นจาก(อวิชชา) ความโง่ ความไม่รู้ ทำให้พ้นทุกข์

ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ จังหวัดอุบลราชธานี
http://www.pomwachirayan.net

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด คนและชุมชน

แสดงความคิดเห็น