วโรชา จันทโชติ ชาวสวนมะนาวอัจฉริยะ

สุดยอดปราชญ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ปลูกมะนาวออกลูกต้นละหนึ่งพันถึงสามพันลูก คนคิดค้นเผยจบ ม.3 ลองผิดลองถูกจนประสบความสำเร็จ

คุณวโรชา จันทโชติ ผู้บริหารไร่ วโรชา หลังจากชีวิตผกผัน ก็หันมาปลูกมะนาว โดยเริ่มทำในพื้นที่ 3 งาน ในสวนมีมะนาวหลาย สายพันธุ์ เช่น แป้นพิจิตร แป้นพวง แป้นท่ากระดาน แป้นรำไพ และแป้นวิเศษ โดยปกติมะนาวจะออก ตามฤดูกาล แต่คุณวโรชาได้รับคำแนะนำจากผู้รู้ ถึงวิธีใหม่ ๆ เกี่ยวกับการปลูกมะนาว ปี พ.ศ. 2553 น้ำท่วมพื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัด จึงมีแนวคิด ว่าจะทำอย่างไรให้ต้นมะนาวไม่ถูกน้ำท่วม จึงเริ่ม ใช้ลอนส้วมโดยใช้แผ่นปิดก้น แต่เจาะรูระบายน้ำ ทั้งสองด้านห่างขอบก้นราว 2 นิ้ว เพื่อระบายน้ำ ออกบ้าง ขณะเดียวกันพื้นที่ก้นลอนจะกักเก็บสาร อาหารและความชุ่มชื้นบางส่วนไว้ ขณะที่ปลูกอยู่ ก็ศึกษาหาความรู้จากผู้รู้ที่คอยให้คำแนะนำ จน ทดลองเสริมยอดเสริมรากให้กับมะนาวแป้นวิเศษ เมื่อมะนาวต้นเดิมได้อาหารเพิ่มจากการทาบกิ่งที่ มีรากหยั่งลงดินอีก 1 ต้น ทำให้มะนาวได้สารอาหาร จากทั้งดินในลอนกับต้นเสริมจากพื้นดินปกติ มะนาว ก็ได้สารอาหารสมบูรณ์จึงออกผลตลอดปี

นายวโรชา จันทโชติ เจ้าของสวนมะนาวแป้นวโรชา เลขที่ 8/8 หมู่ 8 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ได้เปิดเผยว่าได้ปลูกมะนาวพันธุ์แป้นวโรชาในวงปูนโดยไม่ใช้ดิน สามารถออกผลผลิตได้ต่อต้นต่อครั้งถึง 1,000 ลูก และถ้าปลูกในดินสามารถออกผลผลิตได้ต่อต้นต่อครั้งถึง 3,000 ลูก จนเป็นที่ยอมรับของชาวสวนในจังหวัดใกล้เคียง สั่งจองกิ่งพันธุ์จำนวนมาก และมีบางส่วนมาดูงานการเพาะปลูก และเป็นวิทยากรในการปลูกจนได้ผลผลิตจำนวนมาก

warocharjcs

นายวโรชา กล่าวว่า ตนเองเรียนจบชั้นมัธยมปีที่ 3 แล้วได้ออกมาทำสวนปลูกและเรียนรู้จากการฝึกอบรมดูงานทดลองผิดถูกในการเพาะปลูกจนกระทั่งประสบความสำเร็จในการปลูกมะนาวต่อต้นต่อครั้งในวงปูนโดยไม่ใช้ดิน ซึ่งตนเองใช้เศษใบไม้ใบหญ้า ขุยมะพร้าว ขี้เถ้าแกลบ แกลบดิบอย่างละเท่าๆ มูลสัตว์ ฟางข้าว รวมถึงน้ำหมักอีเอ็มผสมกันแล้วโรยปูนมาร์ลเข้าไปเล็กน้อย นำใส่ภาชนะวงปูน แล้วปลูกมะนาวพันแป้นวโรชา และผลิดอกออกผลผลิตตามกิ่งก้านสาขาในแต่ละต้นต่อครั้งได้ถึง 1,000 ลูก

และถ้าเป็นการปลูกลงในแปลงดิน จะทำให้ออกดอกออกผลแต่ละครั้งมากถึง 3,000 ลูก ต่อต้นต่อครั้ง และยินดีเพาะปลูกให้ดูว่าทำได้จริง ถ้าสนใจติดต่อเข้ามาได้พร้อมจะเพาะปลูกให้ดูว่าทำได้จริง และที่เพาะปลูกมะนาวพันธุ์แป้นวโรชา เนื่องจากผิวบางน้ำเยอะ ผลโตเป็นที่ต้องการของท้องตลาดนอกจากเพาะมะนาวจนออกผลผลิตดกแล้ว ที่สวนตนเองยังสามารถเพาะปลูกต้นดาวเรืองสีขาว ทานตะวันสีส้มได้อีกด้วย

warocharjcnow

วโรชา จันทโชติ เกษตรกรในพื้นที่ ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เจ้าของสวนมะนาววโรชา ต้นตำหรับ “มะนาวแป้นวโรชา” จึงคิดหาวิธีจัดการกับปัญหาของโรคพืชด้วยการปลูกมะนาวแบบไม่ใช้ดิน ซึ่งได้ผลดีในการป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ทั้งยังทำให้สามารถควบคุมปัจจัยอื่นๆ ที่จำเป็นต่อพืชได้ดี จนพืชให้ผลผลิตเร็วกว่าเมื่อเทียบกับการปลูกในดินตามปกติ ด้วยการจัดการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ส่วนผสมเครื่องปลูกมะนาว(ส่วนที่1 )

 1. ขุยมะพร้าว
 2. มูลสัตว์
 3. ขี้เถ่าแกลบ
 4. แกลบเก่า
 5. โดโลไมด์ 1 กำมือ
 6. น้ำหมักรกหมู 1 ส่วน/น้ำ 200 ส่วน

วิธีการทำ
วัตถุดิบ 1 – 4 ใช้อัตราส่วนอย่างละเท่าๆกัน พร้อมนำโดโลไมค์มาผสมคลุกเคล้า และโรยน้ำหมักรกหมูที่ผสมแล้วคลุกเคล้าให้วัตถุดิบเกิดความชุ่มชื้น

ส่วนผสมเครื่องปลูกมะนาว(ส่วนที่ 2) ได้แก่ เศษไม้ใบหญ้า ผักตบชวา ใช้ในอัตราส่วน 3 ใน 4 ของวงบ่อที่เราเตรียมปลูก

ขั้นตอนการปลูก

 1. เริ่มจากการนำส่วนผสมใน่วนที่ 2 มาใส่ในวงบ่ออัตราส่วน 3/4 ของวงบ่อ
 2. นำส่วนที่ 1 ที่ผสมคลุกเคล้าเข้ากันแล้วมาเติมใส่ด้านบนต่อจากชั้นของผักตบชวา อีก 1 ส่วน
 3. เกลี่ยให้เสมอ จากนั้นขุ้ยบริเวณส่วนกลางขึ้นมาไม่ต้องลึก
 4. นำกิ่งมะนาวที่เตรียมไว้นำลงปลูก กลบด้านบน ให้เสมอกับข้อแรกของกิ่งมะนาว
 5. จากนั้นลดน้ำพอชุ่ม ดูแลตามปกติ

ประโยชน์ของการปลูกมะนาวโดยไม่ใช้ดิน
จะช่วยลด/ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราได้ดี เหมาะสำหรับพื้นที่ ที่พบว่ามีการระบาดของโรคมะนาวที่เกิดจากเชื้อรา และวิธีนี้มะนาวจะให้ผลผลิตได้เร็วกว่า เนื่องจากวัสดุปลูกนั้นช่วยซึมซับปุ๋ยได้ดีกว่าการปลูกในดิน

warocharjcton warocharjct

เกษตรกรหรือกลุ่มคนที่สนใจจะเข้าไปศึกษาดูงาน สามารถติดต่อขอเข้าไปชมที่สวนได้ ที่สำคัญคุณวโรชา ไม่หวงวิชา ยินดีให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรที่สนใจ สามารถติดต่อตามที่อยู่และเบอร์โทรที่ให้ไว้ ขอให้ท่านเรียนรู้และประสบความสำเร็จ อย่างน้อยก็ช่วยชาวบ้านไม่ต้องซื้อมะนาวแพงในช่วงฤดูร้อน
รไร่ วโรชา อยู่เลขที่ 180 หมู่ 3 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
โทร.08-8118-8235 คุณวโรชา

ที่มา
http://www.thairath.co.th/content/484258
นิตยสารเกษตรกรก้าวหน้า เดือนมีนาคม 2556

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ปราชญ์ของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น