ว่านเศรษฐีกอบทรัพย์

20 ธันวาคม 2557 ไม้ดอกไม้ประดับ 0

ว่านเศรษฐีกอบทรัพย์ เป็นว่านในกลุ่มว่านเสื่องทายโชคลาภ หรือ กลุ่มว่านเศรษฐี นั่นเอง ว่านนี้จะต่างจาก ว่านเศรษฐีขอดทรัพย์ ที่ว่านนี้ปลายใบแค่กวักเข้าหาต้น ไม่ถึงกับขอด ว่านนี้เป็นคู่กันกับ ว่านเศรษฐีขอดทรัพย์

วงศ์ LILIACEAE
ชื่ออื่นๆ เศรษฐีขอดทรัพย์

ลักษณะทั่วไป
พืชมีหัวอยู่ใต้ดิน แทงใบขึ้นเหนือดิน ลักษณะเป็นกอ ใบที่โตเต็มที่แล้วจะค่อยๆ โค้งลงหาโคนต้น บางต้น ที่ปลายใบจะขอด ม้วนเป็นวงๆ นิยมปลูกใส่กระถางตั้งไว้ในที่ร่มหรือแดดรำไร หรือในห้องหรือสำนักงานเพื่อเติมสีสันและชีวิตชีวาให้กับที่ทำงาน
ใบและดอก ใบเรียวเล็ก สีเขียวเป็นมัน ยาวคล้ายใบกุ่ยช่าย ก่อนที่จะเป็นใบก็จะเป็นยอดอ่อนแทงขึ้นมาจากหัวใต้ดินก่อนและเมื่อใบโตเต็มที่จะค่อยๆ โค้งเข้าหาลำต้น ปลายใบบางต้นอาจจะขดม้วนกลมเป็นวง แต่บางต้นก็ไม่ขดม้วน ส่วนมากแล้วใบจะขอด ม้วนห้อยลงมาตกพอดีกับปากกระถาง เรื่องขอดไม่ขอด ม้วนไม่ม้วนนี่เองที่ทำให้ต้นว่านนี้นิยมปลูกกัน

kobsabton

การขยายพันธุ์ ใช้วิธีแยกกอ หรือใช้หัวว่านแยกปลูก โดยนำหัวว่านมาหมกในดินปนทราย หรือดินซึ่งผสมแล้วด้วยผงถ่าน แกลบ ใยมะพร้าว ทราย ส่วนกระถางควรเป็นกระถางทรงเตี้ย ปากไม่กว้างจนเกินไป หากเป็นกระถางที่มีรูร้อยลวดเพื่อแขวนไว้ดูเล่นก็จะงามตายิ่งขึ้น ดินที่เหมาะแก่การปลูกคือดินร่วนผสมใบไม้ผุกับทราย ระบายน้ำได้ดี รดน้ำเช้า-เย็น ให้ว่านถูกแดดบ้างเป็นบางเวลา

วิธีการปลูกว่านเศรษฐีกอบทรัพย์
ว่านเศรษฐีกอบทรัพย์ เป็นว่านที่ชอบดินร่วนปนทรายอย่างมากเลยครับ แต่สิ่งสำคัญในการปลูกว่านนี้ก็คือปุ๋ยหมักที่นำมาผสมกับดินนั้นควรเป็นปุ๋ยหมักที่ปราศจากมูลสัตว์เพราะเขาถือกันว่ามูลสัตว์เป็นของต่ำ และว่านเป็นพืชที่มีความศักดิ์สิทธิ์และถือว่าเป็นของสูง แน่นอนว่าถ้านำมูลสัตว์มาเป็นส่วนผสมของปุ๋ยต้นว่านจะเจริญเติบโตไม่ดี แต่ถ้าปุ๋ยหมักทำด้วยเศษวัสดุธรรมชาติ อาทิ ใบไม้ เปลือกผลไม้และไม้เก่า ๆ ผุ ๆ ซึ่งส่วนผสมดังกล่าวมานี้จะทำให้ดินร่วนปนทรายที่เรานำมาปลูกจะมีธาตุอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโตอย่างมาก

kobsabkla

กระถางที่นำมาปลูกควรเป็นกระถางทรงเตี้ย หรือกระถางแขวนก็ได้เช่นกัน หลังจากนั้นก็นำหัวว่านที่เตรียมไว้มาปลูกโดยการกลบหัวว่านเพียงเล็กน้อยให้เหลือพ้นดินมาบ้างเพื่อให้หัวว่านแตกใบหน่อใหม่ขึ้นมา ควรตั้งว่านเศรษฐีกอบทรัพย์ไว้ในที่ร่มมีแดดรำไร จะทำให้ใบม้วนงดได้ดียิ่งขึ้นซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของว่านนี้เลยก็ว่าได้

ตำราท่านว่า หากใช้หัวปลูก ให้เอาดินสะอาดกลางแจ้งมากลบหัวว่านพอมิด เหลือหัวโผล่พ้นดินเล็กน้อย น้ำที่รดเสกด้วยคาถา “นะโมพุทธายะ” 3 จบเสียก่อนแล้วค่อรดลงไปแต่พอเปียกทั่วเท่านั้น

ว่านเศรษฐีขอดทรัพย์ นักเลงว่านจัดให้อยู่ในจำพวกว่านเสี่ยงทายโชควาสนาบารมีของผู้เป็นเจ้าของ ว่ากันว่า คราใดชะตาดีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดระยะ ครานั้นใบของว่านจะขอดสลวยสวยงามน่าชมยิ่งนัก หากคราใดบุญไม่มาวาสนาไม่มี ครานั้นใบของว่านจะเหยียดออก ลักษณะขอดมองดูไม่งามตา ขอให้ผู้เป็นเจ้าของพึงสังเกตตามนี้เถิดจะประจักษ์แก่ตนเองทั้งยามดีและไม่ดี

kobsabbai

ทั้งเป็นว่านทางเมตตามหานิยม ปลูกไว้ในบ้านจะเป็นที่ชื่นชมแจ้งกันทั่วไปว่าบ้านนี้เป็นเศรษฐี หามีประชาชนคนใดกล้าดูถูกไม่ มีแต่นิยมชมชอบนับหน้าถือตา ผู้คนไปมาหาสู่อยู่เสมอ เพราะใบของว่านขอดเรียกคนเข้าบ้าน เรียกธนาสารสมบัติเข้าเรือน ปลูกไว้ในร้านค้าทำให้ขายของดี หากปลายใบม้วนเป็นวงหมดทุกใบ ธุรกิจการงานจะประสบความสำเร็จดี ยิ่งถ้าว่านออกดอกจะยิ่งมีโชคลาภยิ่งขึ้น แต่ถ้าใบตรงไม่ม้วนงอก็จะไม่มีโชคลาภ ธุรกิจการงานไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

kobsabkae

เรื่องเล่าว่าเมื่ออดีตพวกเศรษฐีคฤหบดีผู้มีทรัพย์นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในกระถางลายครามที่หายากมีราคาแพง ตั้งไว้รับแขก เป็นการอวดความมั่งคั่งของตน เพราะเหตุว่าเป็นไม้ที่ท่านพวกเศรษฐีชอบปลูกเลี้ยง จึงเลยพลอยได้ชื่อว่าเป็นพวกเศรษฐีไปด้วย

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ไม้ดอกไม้ประดับ

แสดงความคิดเห็น