ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวง

23 กรกฏาคม 2556 แหล่งเรียนรู้ 0

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านศรีเจริญ ถือเป็นจุดสาธิตเกษตรพอเพียง ภายในศูนย์ฯแห่งนี้ นอกจากจะมีการปลูกพืช ผัก และพืชสมุนไพร นานาชนิดแล้ว กลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดต่างๆ ยังมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวคิดอยู่เสมอ ที่สำคัญ ศูนย์ฯแห่งนี้ ยังเป็นความภูมิใจของราษฎรในอำเภอภูหลวง ที่ได้เรียนรู้ จนสามารถอยู่ดี กินดี ตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านศรีเจริญ ถือเป็นศูนย์เรียนรู้ ที่ได้ผสมผสานองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ไว้อย่างมากมาย อาทิ นวัตกรรมผันน้ำจากที่ต่ำไปสู่ที่สูง ระบบตะบันน้ำ โดยไม่ใช้ไฟฟ้า สามารถสูบน้ำได้ 200 ลิตรในเวลาไม่นานนัก ซึ่งถือเป็นพลังงานทางเลือกที่ประชาชนสามารถเรียนรู้และนำเอาองค์ความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ที่ศูนย์ฯแห่งนี้ ยังมีการถ่ายทอดความรู้ ในการทำนากล้าต้นเดียว การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการเพาะชำกล้าไม้ท้องถิ่น ที่สำคัญ ภายในศูนย์ฯยังแบ่งฐานเรียนรู้ ออกไปอีกนับสิบฐานความรู้ อาทิ ฐานการเลี้ยงหมูหลุม ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง สมุนไพรใกล้ตัว การทำน้ำสัมควันไม้ ฯลฯ จึงนับได้ว่า “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านศรีเจริญ” แห่งนี้ ได้นำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาถ่ายทอดให้ประชาชนสามารถนำ ไปปรับใช้ดำเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง

poolaungpai

“นายวิราช ช้อยจอหอ” หรือ”ลุงวิราช” เกษตรกรบ้านศรีเจริญหมู่ 8 ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ประธานกลุ่มเกษตรพอเพียงแบบยั่งยืนบ้านโคกหนองแห้วศรีเจริญ บอกว่า เมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว กระแสความนิยมปลูกมะขามหวานในจังหวัดเลย กำลังบูมสุดขีด ว่ากันว่าในสมัยนั้นมะขามหวาน คือความหวังใหม่ของเกษตรกรทั้งรายใหญ่ รายย่อย ที่จะสามารถพลิกชะตาชีวิตสู่ความร่ำรวยได้ แต่เมื่อลงมือปลูกจริงแล้วกลับไม่เป็นอย่างที่คาดหวังไว้ เพราะมะขามหวาน คือพืชเศรษฐกิจ เมื่อมีคนปลูกมาก ผลผลิตก็จะล้นตลาดทำให้ราคาต่ำลง โรคและแมลงก็รุมเร้า เพราะมีอาหารจานใหญ่ถูกจัดเตรียมไว้ให้ เกษตรกรผู้ปลูกมะขามส่วนใหญ่ จึงติดอยู่ในวังวน การลงทุนผลผลิตสูง แต่ขายสินค้าได้ในราคาที่ต่ำ

poolaungprach

ก่อตั้งเมื่อปี 2547 แต่ยังไม่มีสถานที่ศูนย์ที่แน่นอน จนปี 2550 ได้ใช้ที่ทำการกลุ่มเกษตรยั่งยืน บ้านศรีเจริญ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย เป็นศูนย์และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นรอบรับเกษตรกรได้ 100 -120 คน/วัน

ปัจจุบันศูนย์ขยายพื้นที่เป็น 9 ไร่ กิจกรรมภายในศูนย์ประกอบด้วยกสิกรรมยั่งยืน หนึ่งไร่ประณีต การอนุรักษ์ดินและน้ำ ปุ๋ยชีวภาพ ถ่าน น้ำส้มควันไม้ ธนาคารต้นไม้ ป่าสามอย่างประโชยน์สี่อย่าง พลังงานทางเลือก การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสมุนไพรไทเลย การเลี้ยงปลา กบ หมูหลุม

ในปี 2551 ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน อบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 500 คน ปี2552 จำนวน 1,000 คน และระหว่าง ปี 2551-53 มีแผนอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ของ ธกส. จำนวน 3,000 คน

poolaungsorn

ร่วมศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงภาคปฎิบัติ เพื่อนำพาชีวิตสู่ความพออยู่ พอกิน พอใช้ และสามารถอุ้มชูตัวเองได้
ศูนย์ฝึกกสิกรรมธรรมชาติภูหลวง เครือข่ายศูนย์ฝึกกสิกรรมธรรมชาติ ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มดำเนินการฝึกอบรมนับจากเดือนมีนาคม พศ. 2551 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีผู้ผ่านการฝึกอบรมในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวง บ้านโคกหนองแห้วศรีเจริญ กว่า 1.000 คน ระยะเวลาในการอบรม 3 คืน 4 วัน รับฝึกอบรมให้เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป ท่านผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 042-841679 ติดต่อคุณสายันต์ อนันต์เต่า มือถือ 0873743281

poolaunggo

สถานที่ตั้ง: เลขที่ 146 ม.8 บ้านศรีเจริญ ต.เลยวังไสย อ.ภูหลวง จ.เลย
ผู้ประสานงาน:คุณประยงค์ อัฒจักร
โทรศัพท์: 0819650569 /087 9495799
อีเมล์:at_prayong@hotmail.com

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น