ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติราชธา ขอนแก่น

5 พฤษภาคม 2557 แหล่งเรียนรู้ 0

พื้นฐานจะต้องเริ่มจากความพอเพียง 4 พอ ต้องเริ่มจากป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างเพื่อสร้างความพอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น ต้องมีหนองน้ำ มีนา มีโคก มีป่าอยู่บนโคก หนองน้ำเตรียมปลาไว้สำรอง ท้องนาก็ตกลงกันไว้ว่าจะยกคันขึ้นมาสักเมตรเพื่อเก็บน้ำไว้ในท้องนา พอน้ำสูงต้นข้าวก็จะยกตัวสูงหยั่งรากลงไปลึก ต้องสร้างให้เป็นต้นแบบให้ชัดเจนเป็นที่พึ่งของสังคมให้ได้ จากนั้นก็จะสร้างรุ่นต่อไป

rachatasuan

ต้นแบบของอีสานเริ่มมีให้เห็นหลายรายแล้ว ก็ต้องตั้งมั่นว่าจะพัฒนาศูนย์ฝึกกันให้เต็มที่ ให้เป็นที่พึ่งของชาวบ้านที่วันนี้หันไปทางไหนก็มีแต่หนี้สินอยู่ลำบาก ข้าวปลาไม่มีจะกินให้ได้ ปีนี้ทางอีสานข้าวเสียหายรุนแรง ที่ได้ผลผลิตก็ลีบเล็ก ไม่เห็นใครจะมาช่วยเหลือได้ทัน เครือข่ายเราก็ท่องคาถา พึ่งตน กันจนชิน ก็ได้เตรียมการสำรองน้ำไว้ในฝาย ในหนอง พอสำรองน้ำไว้ได้ดีก็มีปลากิน หาปลาได้มากก็ทำปลาร้าอร่อยๆ ไว้กิน ทำน้ำปลาจากปลาจริงๆ อย่างดีไว้คลุกข้าวหอมอร่อย มีข้าวที่ปลูกเองเก็บไว้กินพอไม่เดือดร้อน เย็นหนึ่งเราคุยกันว่า ในเครือข่ายเราให้เอาจริงเรื่องปลูกข้าว ข้าวของเราต้องมีคุณภาพสูงขึ้น ต้องไม่มีพิษไม่ใส่ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงและต้องให้ได้ผลผลิตมากกว่า 300 เมล็ดต่อรวงโดยเฉลี่ย ปีนี้มีคนเก็บข้าวรวงสวยๆ มาส่งการบ้านนับได้ถึง 340 เมล็ดต่อรวงแต่ก็ได้บางส่วนไม่ได้ถึงกับเป็นค่าเฉลี่ย ก็ต้องเร่งพัฒนาขึ้นอีก เพราะว่าที่นาของเราน้อยลงต้องให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น โดยการทำปุ๋ยเอง หาเทคนิควิธีที่เป็นธรรมชาติเหมาะสมกับพื้นที่ของแต่ละแปลงเพื่อให้ได้ผลผลิตจริงมากกว่า 300 เมล็ดต่อรวงให้ได้

rachatayak rachatahomdin rachatabo rachatasolar rachatasorn

นอกจากนั้นแต่ละศูนย์มีคุณสมบัติอะไรที่เด่นเป็นพิเศษก็ต้องเร่งทำ ทำตัวเองสำเร็จแล้วก็ได้ชักชวนเพื่อนๆ มาเข้าร่วมแนวทางนี้อย่างประธานชมรมออฟโรดของขอนแก่น ก็นำที่ดินของตัวมาอนุรักษ์เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปลูกผักหวานทีละหลายหมื่นต้น ปลูกต้นไม้เอาไว้สร้างบ้านหลายพันต้น เรียกได้ว่ามีฐานะ อาจารย์ยักษ์ลงไปดูแล้วก็เกิดกำลังใจ ได้ไปเห็นคนที่เอาจริง เอาจังกับการลงมือปลูกต้นไม้ให้เป็นทั้งของใช้ ทั้งยา ทั้งเนื้อไม้มาใช้ทำบ้านเรือน แม้ว่าจะยังมีไม่มากนัก แล้วก็มี อบต.เฉลิมลุกขึ้นมาประกาศว่าจะทำโครงการ หนึ่งไร่ใกล้เกษียณ เตรียมพร้อมตัวเองสำหรับวันเกษียนจะกลับมาอยู่อย่าง ราชเกษตร ให้ได้ คือการทำเกษตรตามรูปแบบของพระราชา ก็มีสูตร 1 ไร่ใกล้เกษียณเอาไว้เป็นแบบอย่าง

rachatafug

บ้านห้วยเตย ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
https://www.facebook.com/HlakHlayXaRmrKhwamRusukKhxngKhaWarak

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น