ศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมือง ศูนย์สุวรรณภูมิ

25 กุมภาพันธ์ 2560 แหล่งเรียนรู้ 1

หนึ่งในเเผนงานหลักของโครงการสวนผักคนเมืองก็คือเเผนงานการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ด้วยเชื่อว่ายังมีคนจำนวนมากที่สนใจเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคเองในครัวเรือนกันมากขึ้น เเต่เมื่อมีใจเเต่ยังไม่มีความรู้ ก็ยังไม่อาจสร้างฝันให้เป็นจริงได้

ปัจจุบันโครงการสวนผักคนเมืองให้การสนับสนุนศูนย์อบรมทั้งหมด 6 ศูนย์ เพื่อเป็นเเหล่งถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัวให้กับผู้ที่สนใจ โดยเเต่ละศูนย์ต่างก็มีทั้งที่มา เอกลักษณ์ รวมถึงจุดเด่นที่เเตกต่างกันออกไป


ศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมือง ศูนย์สุวรรณภูมิ เเห่งอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหนึ่งในศูนย์อบรมที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสวนผักคนเมือง ดำเนินงานโดยคุณชูเกียรติ โกเเมน

อันที่จริงคุณชูเกียรติ หรือคุณกอล์ฟ เคยดำเนินวิถีชีวิตเป็นพนักงานบริษัทเหมือนกับคนเมืองส่วนใหญ่ เเต่ด้วยรู้สึกเบื่อจึงหันเหชีวิตมาพลิกฟื้นพื้นดิน ปลูกพืชผักสวนครัวทั้งเพื่อบริโภคเองเเละส่งขาย จนปัจจุบันสามารถนำความรู้ทั้งจากประสบการณ์ตรงเเละวิชาเรื่องจุลินทรีย์ที่เคยร่ำเรียนมาถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้มากมาย

คุณชูเกียรติ ได้พูดถึงเป้าหมายรวมถึงกิจกรรมต่างๆของศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรในเมืองในฟังว่า


เป้าหมายของศูนย์ คือ

  • ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรในเมือง
  • เน้นการพึ่งตนเองขั้นพื้นฐาน
  • จัดทำเป็นนิทรรศการมีชีวิต เพื่อให้คนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ของตนเอง
  • เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กๆ ให้เด็กๆได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆนอกห้องเรียน
  • เป็นแหล่งพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ที่สนใจทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมักอยู่กับบ้าน ในขณะที่ลูกหลานต้องไปทำงานในโรงงาน

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สนใจ และเยาวชนและผู้สูงอายุในท้องถิ่น

จัดอบรมปลูกผักเพื่อการบริโภค โดยสอนตั้งแต่ทักษะพื้นฐานทั้งเรื่องการเลือกพื้นที่ เลือกรูปแบบการปลูกผักให้เหมาะสมกับที่อยู่อาศัย การเตรียมและปรับปรุงดิน การเพาะต้นกล้า การดูแลรักษา การกำจัดศัตรูพืช พร้อมทั้งมีตัวอย่างแปลงปลูกผักให้เห็นเป็นรูปธรรม ทั้งแปลงบนพื้นดิน และแปลงลอยน้ำ

  • เปิดหลักสูตรการทำน้ำหมักในชีวิตประจำวันทั้งเพื่ออุปโภคและบริโภค ตลอดจนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
  • เปิดสอนการเรียนรู้ในการพึ่งตนเองในเมือง เช่นสอนเรื่องการทำสบู่ ทำแชมพู ผงขัดผิว น้ำยาซักผ้า และการทำน้ำยาล้างจานใช้เอง
  • เปิดพื้นที่ให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ และลงมือทำที่ศูนย์

สำหรับกิจกรรมทั่วไปที่ศูนย์ทำมีทั้งการทำจุลินทรีย์ การประยุกต์ใช้พื้นที่ให้เหมาะสม อย่างการปลูกผักลอยน้ำ มีการเลี้ยงนกกะทาไว้เพื่อกินไข่ เพาะเห็ดในกรุงสุนัขเก่า ทำน้ำยาสระผมจากมะกรูด เลี้ยงไส้เดือนในกล่องลิ้นชัก ซึ่งคุณชูเกียรติยินดีเปิดให้เข้าไปดูงานได้ทุกอาทิตย์

สนใจติดต่อศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมือง ศูนย์สุวรรณภูมิ
บึงตะโก้ ม.12 กม.3 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร. 085-090-2283

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น