ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาชาวนารุ่นใหม่

8 มิถุนายน 2557 แหล่งเรียนรู้ 0

การเป็นคนรุ่นใหม่ใช่ว่าจะต้องนำสิ่งใหม่ๆๆมาใช้อยู่เสมอ แต่เราสามารถนำคำสอนของคนรุ่นเก่ากับมาสอนให้เรารู้จักดำรงค์ชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็เป็นพอคงความเก่า เอาไว้สอน คนรุ่นใหม่ อดีต ปัจจุบัน อนาคต สิ่งต่างที่ผ่านมาทำให้เราได้จักเรียนรู้ให้เคียงคู่กับปัจจุบัน เพื่อให้สามารถดำรงค์ชีวิตสู่อนาคตต่อไป

chaonamaina

ดำนา ปาเป้า ข้าวต้นเดียว กับ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาชาวนารุ่นใหม่
สิ่งที่ต้องเตรียม ในการทำการเพาะกล้าต้นเดียว

  1. ถาดหลุม. 434 หลุม.
  2. เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
  3. ดินผสมหรือขึ้เถ่าแกลบ.
  4. ตัวคัดเรียงเมล็ดพันธุ์ข้าว
  5. ผ้าคลุม หรือ สแลน. ใช้คลุมไว้ประมาณ 3 วัน

chaonamaiop0

วิธีเพาะกล้า

ขั้นตอนที่ 1 นำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาโรย1กำมือหลวมๆๆแล้วเขย่าเบาๆๆให้เมล็ดข้าวลงตามแบบร่องพิมพ์ ส่วนที่เหลือเทลงถ้วยชามที่เดิม

chaonamaiop2

ขั้นตอนที่ 2 นำถาดเพาะกล้ามาวางไว้บนถาดรอง. แล้วเทดินลงใส่ถาดก่อนครึ่งหนึ่ง

chaonamaiop3

ขั้นตอนที่ 3 นำเมล็ดที่คัดเรียงเรียบร้อย นำมาวางบนถาดหลุมที่มีดินอยู่ครึ่งหนึ่งแล้ว. จึงทำการปล่อยเมล็ดข้าวลงใส่ถาด

chaonamaiop4

ขั้นตอนที่ 4 นำที่รองถาดและถาดยกออกมาพร้อมกัน และดึงถาดหลุมออกจากถาดรอง แล้วนำดินใส่เพิ่มเติมให้เต็มถาดหลุม

chaonamaiop1

ขั้นตอนที่ 5 หลังจากนำดินใส่เพิ่มในถาดหลุม. เสร็จเรียบร้อย. ให้นำสแลนมาปิดคลุมให้มิด เพื่อป้องกันเวลาฉีดน้ำจะทำดินบนถาดหลุมกระเด้นออก และอบให้ข้าวงอกสัก 2-3 วัน

chaonamaiop5

หลังจากคลุมผ้า รดน้ำเช้าเย็น เป็นเวลา 3 วัน เราก็ได้เห็น ต้นข้าว ต้นเล็กๆๆโผล่ขึ้นมาบนสแลน. แล้วเราจึงนำสะแลนออกเพื่อให้ต้นข้าวมีอากาศหายใจและเติบโตได้ดี

chaonamaiop6

ข้าววัชพืชจําแนกตามลักษณะภายนอกเป็น 3 ชนิด

  1. ข้าวหาง หรือในบางท้องถิ่น เรียก ข้าวนก ข้าวป่า หรือข้าวละมาน เมล็ดมีหางยาว 5-10 เซนติเมตร เมล็ดจะร่วงเกือบหมดก่อนเก็บเกี่ยวข้าวในแปลง ประมาณ 2 สัปดาห์ เมล็ดข้าวสารมีทั้งสีแดงและสีขาว
  2. ข้าวดีด หรือข้าวเด้ง เมล็ดไม่มีหางหรือหางสั้นมาก ต้นจะสูงกว่าและออกดอกก่อนข้าวที่ปลูกในแปลง เมล็ดจะเริ่มร่วงหล่นตั้งแต่ระยะน้ำนม และจะร่วงหล่นก่อนข้าวที่ลูกสุกแก่
  3. ข้าวแดง หรือข้าวลาย เป็นข้าววัชพืชชนิดเมล็ดไม่ร่วง ชาวนาสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ผลผลิตจึงไม่เสียหาย แต่คุณภาพข้าวลดลง เพราะเมล็ดข้าวสารมีสีแดงปนอยู่

chaonamais

พบกับฤดูกาลทำนาแนวใหม่ + แนวดั่งเดิม .พร้อมเพียงการเรียนรู้ ชาวนาวันหยุดสัญจร ตีตารางปาเป้า

chaonamaikon

ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาชาวนารุ่นใหม่
228 ม.8 ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท พร้อมเปิดเรียนรู้ทั้งฤดูกาลการทำนา แบบเปียกสลับแห้ง แกล้งข้าว
https://www.facebook.com/FamerGenerations

chaonamaimap

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น