ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา

29 พฤศจิกายน 2559 แหล่งเรียนรู้ 0

ชีวิตที่พอเพียง แบ่งปัน ในวิถีชาวบ้าน ที่บริสุทธิ์ เพียงแค่ความสุขใจ ก็เพียงพอแล้วสำหรับการดำรงชีพ แบบกสิกรรมไทย ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลผลิตพอมี พอกินในครัวเรือน สำหรับคนเมือง หากจัดสรรพื้นที่รอบๆ บ้าน ทุกตารางเมตรให้เป็นประโยชน์ ทั้งเป็นไม้ประดับ ไม้ใช้สอย ปลูกในแนวตั้ง ในแนวนอน แบบนี้คนเมืองก็สามารถมีผักปลอดสารพิษ ประหยัดในครัวเรือน และสร้างกิจกรรมอันอบอุ่นให้ พ่อ แม่ ลูก ด้วยการปลูกต้นไม้ในครัวเรือน

กิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทย มีหลากหลายให้เรียนรู้
เกษตรอินทรีย์

 • การออกแบบพื้นที่ในการใช้สอย
 • การสร้างปัจจัยที่พึ่งพาตนเอง ด้านอาหาร พลังงาน ปัจจัยการผลิต การตลาด
 • การจัดการและนวัตกรรมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ น้ำผึ้งชันโรง กับการตลาด
 • การผลิตน้ำยาซักผ้า ปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน สบู่เหลว ยาสระผม ใช้ในครัวเรือน หรือประกอบอาชีพ
 • การผลิตปุ๋ยหมัก จุลลินทรีย์ โฮโมนไล่แมลง บำรุงดอกผล
 • นวัตกรรมการปลูกต้นไม้หน้าแลง
 • การปลูกพืชแนวตั้ง
 • การผลิตกระถางรักษาความชื่น และกระถางแก้มลิง แบบง่ายๆ
 • การเลี้ยงกุ้งก้ามแดง
 • และเสริมเรื่องการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

obannpoolitakon obannpoolitabo obannpoolitaa obannpoolitajun obannpoolitaob

“พลังงานทดแทน สำหรับใช้ในแปลงเกษตร และใช้ในชีวิตประจำวัน”

 • เตาชีวมวลกระทะ
 • บ่อหมักแก๊สชีวภาพ บอลลูน
 • เตาชีวมวลแกลบ
 • เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร แบบตั้ง
 • จักรยานสูบน้ำ
 • เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร แบบนอน
 • เตาชีวมวลทรงกระบอก (เตาเทวดา)
 • บ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถังพลาสติก และเติมเศษอาหาร
 • บ่อหมักก๊าซจากมูลปศุสัตว์
 • ตระบันน้ำ
 • อี้แรงลักน้ำ
 • โซลาร์เซล
 • ตู้อบสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์

 

ศูนย์เรียนรู้เกษตรคนเมือง บ้านภูลิตา” ภายใต้แนวคิด พื้นที่น้อยนิด ผลผลิตทั้ง ปี ต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยว และ ค่ายพัฒนาองค์ความรู้ให้เยาวชนและ ผู้สนใจ หันมาปลูกผักกินเอง นายสนธิกาญจน์ วิโสจสงคราม เจ้าของศูนย์การเรียนรู้เกษตรคนเมืองบ้านภูลิตา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เปิดเผย ถึงแนวคิดในการสร้างศูนย์การเรียนรู้ เกษตรคนเมือง บ้านภูลิตา ภายใต้แนวคิด พื้นที่น้อยนิด ผลผลิตทั้งปีว่า ในศูนย์การ เรียนรู้ฯ มีฐานการเรียนรู้และสอดแทรก กิจกรรมมากมาย เริ่มจาก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรคนเมือง การปลูก พืชไร้ดิน การปลูกพืชแนวตั้ง การปลูกผัก ไฮโดรโปรนิกส์ การปลูกพืชกลับหัวการทำ กระถางรักษาความชื้น การทำสบู่ แชมพู ยาสระผม นำยาล้างจาน ฯลฯ ศูนย์การเรียนรู้ฯ นี้เป็นรูปแบบของ แปลงสาธิตเกษตรคนเมือง และแนวคิดของ คนคอเกษตร โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ การท่อง เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เกษตร และเชิงนิเวศน์ ซึ่งจะจัดเป็น 3 โปรแกรม คือ โปรแกรมเช้ากลับเย็น สองวันหนึ่งคืน และ สามวันสองคืน โดยตั้งเป้าหมายที่จะเป็นทั้งจะแหล่ง เรียนรู้ของเยาวชน และบุคคลทั่วไป ใน เรื่องการปลูกผักสวนครัว ไม้ผล แนวใหม่ โดยใช้พื้นที่มีอยู่น้อย ในเมือง และสามารถ ปลูกไว้กินในครัวเรือน โดยรณรงค์ ให้คนหัน มากินผักปลอดสารพิษ ซึ่งปลูกกินเองได้ ให้เด็กรุ่นใหม่ใหม่รักการปลูก ต้นไม้ซึ่งการปลูกต้นไม้ สามารถทำให้เด็ก มีสมาธิ มี ความคิดสร้างสรรค์ ใจเย็น อดทน รู้จักใช้ เวลาว่างเป็นประโยชน์ และสามารถช่วย แบ่งเบาภาระพ่อแม่ ลดค่าใช้จ่ายในการ ซื้อผักในตลาด นายสนธิกาญจน์ กล่าว และว่า เด็กสามารถนำวัสดุเหลือใช้ ใกล้ตัว ในบ้าน มาดัดแปลงเป็นกระถาง ภาชนะ ปลูก และสามารถใช้พื้นที่ในบ้าน เป็น แปลงเกษตรเล็กๆ เช่น เหล็กดัดหน้าต่าง รั้วบ้าน มาเป็นพืชเกษตรแนวตั้ง ทำ ให้เดก็ เกิดองค์ความรู้ด้านเกษตร เช่น วิธีเตรียมดิน ปุ๋ย การไล่แมลง การปลูก การขยายพันธ์พืช เทคนิคใหม่ๆ ด้านการ เกษตร เช่น ปลูกพืชกลับหัว กระถางรักษา ความชื้น การทำสาวมะนาว การปลูกผัก แนวตั้ง ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ การปลูกพืช โดยไม่ต้องใช้ดิน แล้วต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง เกษตรคนเมือง โดยจะเพิ่มเสริมการทำปุ๋ย หมักเอง นำเศษอาหารมาเป็นพลังงาน เป็น รีสอร์ทต้นแบบของการประหยัดพลังงาน หรือทำค่ายกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร เราตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะมี โรงเรียน ต่างๆ ทั้งประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย รวม ถึงกลุ่ม อบต. ต่างๆ และจะมีนักเรียนแลก เปลี่ยนมาศึกษารุ่น ละ 15-20 คน อยู่ที่นาน 3 เดือน

obannpoolitapay obannpoolitasin

ยางพาราคือ ทุนเดิม มาเพิ่มมูลค่าให้สวนยาง ด้วยการปลูกพืชร่วมยาง ในรูปแบบ “ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง” เช่น ไม้กิน ไม้ใช้สอย ไม้เศรษฐกิจ ปลูกให้เกิดความหลากหลายของสังคมพืช และระดับชั้นของสังคมพืช ภาระกิจกับการปลูกต้นไม้เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งเป้าหมาย โดยปลูกป่าสร้างแนวกันชน หรือ Buffer zone เพื่อกันลม กันสัตว์เลี้ยง กั้นเขตแดนระหว่างศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา กับชุมชนรอบๆ ข้าง ด้วยการปลูกพืชใช้สอย และพืชกินได้ เช่น ไผ่หลามแดง ไผ่หวาน สะตอ เหรียง เนียง ขี้เหล็ก มะกอก เป็นต้น โดยชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ ได้ เป็นวิธีผูกมิตรรอบข้าง รั้วธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังปลูกไม้หลัก ไม้เศรษฐกิจ เช่น พะยุง ยางนา หลุมพอ กันเกรา รอบแนว และคละร่วมยาง เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวะภาพของสวนยางให้เป็นป่ายางมากขึ้น

มาร่วมพลิกฟื้น “สวนยาง” เป็น “ป่ายาง” กับ
ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา อ. รัตภูมิ จ. สงขลา

obannpoolitamp obannpoolitams obannpoolitamx

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น