ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาเจ้าชายผัก (ลาดพร้าว 71)

8 พฤษภาคม 2556 แหล่งเรียนรู้ 0

ศูนย์อบรมอีกแห่งโครงการสวนผักคนเมืองภูมิใจนำเสนอก็คือ ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาลาดพร้าว 71 (บ้านเจ้าชายผัก) ใครที่สนใจเรื่องการทำเกษตรในเมืองมานาน ก็คงพอจะคุ้นเคยกับชื่อของนคร ลิมปคุปตถาวร หรือปริ๊นซ์ ผู้ได้รับฉายานามว่าเจ้าชายผัก กันมาไม่น้อย เพราะเขาคือหนึ่งในมีแรงใจไฟฝันที่จะให้ทั้งตนเองและคนเมืองหันมาสนใจเรื่องการพึ่งตนเองด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษกินเองกันมากขึ้น จนเกิดเป็นชมรมเกษตรในเมืองขึ้นมา
ปริ๊นซ์เล่าถึงประวัติและความสนใจของตนเองให้ฟังว่า เขาสนใจเรื่องเกษตรมาตั้งแต่ปี 2545 แล้ว แต่มาเริ่มลงมือปลูกผักเองอย่างจริงจังก็เมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว โดยเน้นเรื่องการปลูกพืชหลากหลาย สอดคล้องกับทั้งสภาพแวดล้อมและความต้องการของคนในครอบครัว ซึ่งเทคนิควิธีการปลูกพืชผักให้งอกงามนั้น เขาก็ได้มาจากความรู้ที่สั่งสมมาทั้งจากตำรา วิชาเรียน การดูงานที่ต่างๆทั้งในและนอกประเทศ และที่สำคัญคือได้จากประสบการณ์ที่เขาพยายามทดลองปฏิบัติเองจริงๆ จนตอนนี้เขาได้ขยายพื้นที่การเพาะปลูกจากในบริเวณข้างบ้านของตนเอง ไปพลิกฟื้นพื้นดินที่เคยถูกปล่อยทิ้งรกร้างมากนานบริเวณตรงข้ามบ้าน ให้กลายเป็นสวนผักคนเมืองเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ด้วยความตั้งใจจริงของเด็กรุ่นใหม่อย่างปริ๊นซ์ เขาไม่เพียงเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนเท่านั้น แต่ปริ๊นซ์ยังช่วยทั้งเผยแพร่แนวคิด และลงมือถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ตนสั่งสมมาให้กับผู้ที่สนใจติดต่อกันมาโดยตลอด

princeglow

พื้นที่สวนของเจ้าชายผักมีประมาณ 60 ตารางวา ปลูกผักไว้ กว่า 10ชนิด เน้นปลูกพืชตามฤดูกาล ตอนที่เราไปกันเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปลายฤดูหนาวครับ เลยได้เห็นผักสลัดนานาพันธุ์เบิกบานอยู่เต็มแปลง มีทั้ง กรีนโอ๊ก เร้ดโอ๊ก เบบี้คอส นอกจากนั้นก็มีผักพื้นบ้านอย่างผักโขม มะเขือเทศ 3-4ชนิดทั้งพันธุ์ไทยและพันธุ์เทศ มะเขือเทศสีดา แบบเดียวกับที่ปลูกบนดาดฟ้ามูลนิธิฯ ก็มี พริกขี้หนูที่ดกมากจนเหี่ยวเพราะเก็บกินไม่ทัน กล้วยนาก กล้วยที่มีเครือสีแดงเป็นเอกลักษณ์ หาดูได้ยากก็มีอยู่ในสวนผักของแก

เป้าหมายในอนาคตเราอยากพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกผักให้เป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจร จากเดิมเน้นเรื่องการปลูกผักเป็นอาหาร อนาคตอยากให้มีเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ พลังงานทดแทน การรักษาสิ่งแวดล้อม อยากสร้างตึกร้างหลังนี้ให้อยู่ได้โดยไม่ทำร้ายใคร ขณะเดียวกันก็ขอให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้เข้าข่ายคำว่าผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneur) คือผู้ประกอบการที่ฝันอยากเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้น ผลของการทำงานอาจไม่ได้ตอบสนองกำไรของตัวเอง แต่เป็นความคาดหวังถึงสังคมที่น่าอยู่ แม้จะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ตาม

thaifood2033
สำหรับการอบรมที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาลาดพร้าว 71 (บ้านเจ้าชายผัก) แห่งนี้ ปริ๊นซ์บอกว่านอกจากการสอนเรื่องเทคนิควิธีทั้งการปลูก การทำปุ๋ย การทำน้ำยาไล่แมลงต่างๆแล้ว เขายังต้องการจะเน้นให้คนที่มาอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการปลูกผักกินเองอย่างแทนจริง รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญเรื่องความมั่นคงทางอาหาร และพลังชีวิตในอาหารด้วย ที่สำคัญไม่เพียงภาคทฤษฎีเท่านั้นที่เขาจัดให้ เขายังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง แถมยังเปิดโอกาสให้สัมผัสกับรสชาติอาหารสุขภาพที่ทำจากผักที่ปลอดภัยจากสารเคมีอีกด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปริ๊นซ์จะพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องการปลูกผักไว้กินเอง โดยเฉพาะในกลุ่มคนเมืองอย่างแท้จริง แต่สิ่งที่เขาเน้นย้ำอยู่เสมอคือ ถ้าเราคิดจะปลูกผัก เราทำแล้วต้องมีความสุข คือสุขกายที่ได้อาหารดี สุขใจที่ได้ปลูก และสุขร่วมกันที่ได้แบ่งปัน ถ้าไม่มีความสุขก็ไม่ควรทำ

princemap

ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาเจ้าชายผัก (ลาดพร้าว 71)
9/711 สตรีวิทยา 2 ซอย 3 ลาดพร้าว 71 กรุงเทพฯ โทร. 081-867-2042

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น