ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านกู้กู ตำบลรัษฎา เมืองภูเก็ต

17 สิงหาคม 2556 แหล่งเรียนรู้ 0

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกู้กู ซอยแม่กลิ่น ตำบลรัษฎา ในอำเภอเมืองภูเก็ต คือแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้สนใจสามารถเรียนรู้ได้อย่างครบวงจรเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวันภายใต้วิถีแห่งความพอเพียง ภายในศูนย์ได้ปรับสภาพให้เป็นตามหลัก ทฤษฎีใหม่ คือ เป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน การเพาะเห็ด การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การเลี้ยงเป็ด-ไก่ ปลูกผักไร้ดิน การเผาถ่าน รวมทั้งเป็นแหล่งอนุรักษ์ดอกหน้าวัวพันธุ์เปลวเทียนภูเก็ต พร้อมการสาธิตทำเครื่องจักรสานโบราณสไตล์ภูเก็ต
gogotan

ณ ชุมชนบ้านกู้กู ใกล้กับตีนเขาโต๊ะแซะ มีพื้นที่สีเขียวแห่งหนึ่งที่ดูเรียบง่าย แต่รุ่มรวยด้วยขุมทรัพย์ทางปัญญาพื้นถิ่น กว่าหลายสิบปีที่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกู้กู ได้ยืนหยัดเป็นต้นแบบของชุมชน ในแง่ของการพึ่งพาตนเอง แม้ว่ากระแสความเจริญของภูเก็ตจะวิ่งเร็วและแรงมากเพียงใด ศูนย์แห่งนี้ก็ยังคงเดินตามแนวทางที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และพร้อมที่จะให้ความรู้แก่สังคมเรื่อยมา

gogohed
gogokra

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

  • การทำเห็ดครบวงจร ชมขั้นตอนการเพาะเห็ดแบบอินทรีย์ ที่ใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติล้วนๆ
  • การเผาถ่านและการทำน้ำส้มควันไม้ พาชมวิธีการทำเตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้ จากเศษขยะเหลือใช้ พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ใช้ในครัวเรือน
  • การทำจักสานจากวัสดุธรรมชาติ เช่นใบมะพร้าว ก้านมะพร้าว เชือกกล้วย ฯลฯ สาธิตการทำจักรสาน หมวก กระเป๋า ภาชนะต่างๆ ที่คงดีไซน์ดั้งเดิมแบบชาวภูเก็ตในอดีต
  • การขยายพันธ์ดอกหน้าวัว (พันธุ์เปลวเทียนภูเก็ต) การขยายพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ ชมสวนดอกหน้าวัว พันธุ์เปลวเทียนภูเก็ต ซึ่งเป็นพันธุ์ที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์แล้ว ที่พักโฮมสเตย์ สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะสัมผัสวิถีชีวิตที่แปลกใหม่

9/9 หมู่ 3 ซอยแม่กลิ่น ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต, 83000
โทร. 086 5931428 และ 0816066328

gogogo

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น