ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ

16 กันยายน 2555 แหล่งเรียนรู้ 0

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ ได้ดำเนินงานสร้างสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพแบบพึ่งตน ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุด้วยสิ่งที่ประหยัดเรียบง่าย ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก

หมอที่เก่งที่สุดก็คือ ตัวเรา
และเครื่องมือที่แท้จริง
ในการบำบัดรักษาโรคคือ ร่างกายของเราเอง

หมอเขียว – ใจเพชร กล้าจน นักวิชาการ สาธารณสุข ระดับชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลอำนาจเจริญ แพทย์ทางเลือกวิถีธรรมและครูฝึกแพทย์แผนไทย ประจำศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร งานปัจจุบันของหมอคือการเผยแพร่เทคนิคการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง หรือที่เรียกกันว่า แพทย์ทางเลือกวิถีธรรม โดยใช้หลักทฤษฎียา 9 เม็ดเพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ

เป้าหมายของการจัดอบรม

 • เรียนรู้วิธีปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรค ควบคุมโรค และฟื้นฟูสุขภาพ สำหรับผู้ป่วย มะเร็ง เนื้องอก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง โรคหัวใจ หอบหืด ไตเสื่อม ภูมิแพ้ ปวดตามข้อ ปวดเมื่อย ปวดตัว ปวดบวมแดงร้อนตามร่างกาย และผู้ป่วยที่ภูมิต้านทานน้อย
 • เรียนรู้ภาวการณ์เกิดโรคต่างๆ จากข้อ 1 และโรคเหล่านี้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด หายได้และบรรเทาได้ด้วยการปรับสมดุลของร่างกาย
 • เรียนรู้เทคนิคการรับประทานอาหาร ตามลำดับการย่อยง่าย และการคุ้มครองเซลล์ และมารู้จักอาหาร 7 สูตรเพื่อการปรับสมดุล
 • เรียนรู้กายบริหาร โยคะ การกดจุดลมปราณของอวัยวะต่างๆ และการเดินเร็ว เพื่อช่วยฟื้นฟูสุขภาพ
 • เรียนรู้ กัวซา…ศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพ ซึ่งสามารถตรวจเช็คโรคได้ด้วยตนเอง
 • เรียนรู้ การแช่มือ แช่เท้า และ ขับพิษ ( Detox ) ปรับสมดุล ด้วยน้ำสมุนไพร
 • มารู้จัก ผลไม้ ผัก สมุนไพร และกลุ่มอาหารที่มีฤทธิ์ร้อนและฤทธิ์เย็น
 • เรียนรู้การทำน้ำสมุนไพร น้ำผักผลไม้รวม และการปรุงอาหาร เพื่อการปรับสมดุลร้อน-เย็น
 • มารู้จักแนวทางดับโลก (โรค) ร้อน ด้วยวิถีแห่งพรหม และการผ่าตัดจิตวิญญาณ ในการบำบัดรักษาโรค
 • เพื่อให้ทุกท่านมาเป็นหมอดูแล และบำบัดสุขภาพตนเอง โดยใช้เทคนิค 9 ข้อ หรือยา 9 เม็ด ในการดูแลสุขภาพ

ข้อควรปฏิบัติ เมื่อมาเข้าค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญ

 • การมาเข้าค่ายสุขภาพพึ่งตน จะรับเฉพาะช่วงเวลาจัดค่าย จะไม่รับผู้ป่วยนอกเวลาการอบรม
 • เพราะหมอที่ดีที่สุดในโลก คือ ตัวเราเอง ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนเอง มิืใช่สถานที่รักษาพยาบาล
 • เมื่อมาถึงค่ายกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนก่อนเข้าที่พักทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการจัดสรรที่พักและมาเข้าค่ายก่อนวันปฐมนิเทศได้ 1 วัน ควรมาถึงค่ายก่อนเวลา 18.00 น.

– การอบรม 7 วัน วันสุดท้ายสิ้นสุดการอบรม 13.00 น.
– การอบรม 5 วัน วันสุดท้ายสิ้นสุดการอบรม 17.00 น.

 • หากท่านทำได้ ควรงดรับประทานเนื้อสัตว์ก่อนเข้าค่าย 1 สัปดาห์ และกรุณาอย่านำเนื้อสัตว์ เข้ามาทานในศูนย์ฯ เด็ดขาด
 • ช่วงเข้าค่ายควรทานอาหารตามที่ศูนย์ฯ จัดให้ เพื่อเป็นการล้างพิษและปรับสมดุล
 • ผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องมีญาติดูแลด้วย
 • ผู้ป่วยหนักทางศูนย์แนะนำว่า ขอความกรุณาส่งผู้ดูแลมาอบรมแทน จะมีผลดีต่อผู้ป่วยมากกว่า เพราะสถานที่และบรรยากาศไม่เหมาะกับผู้ป่วยหนัก ประกอบกับว่า มีผู้มารับการอบรมจำนวนมาก
 • ผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อร้ายแรง เช่น เอดส์ ขอให้ส่งญาติมาอบรมแทน
 • โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเวลาอยู่ในค่าย งดสวมขาสั้นมากและสายเดี่ยว
 • แบ่งปันเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกัน

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรมค่ายสวนป่านาบุญ
1.ควรศึกษาข้อมูลการเดินทาง และการเตรียมตัวก่อนเข้าค่ายจากคู่มือการเข้าค่าย ก่อนทุกครั้งได้ที่ www.morkeaw.net
2. ฝึกลดหรืองดการรับประทานเนื้อสัตว์ และลดการปรุงแต่งรสอาหารจากเดิมให้จืดลง ประมาณ 1-2 สัปดาห์ก่อนเข้าอบรม
3. เตรียมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น ไฟฉาย สมุด ปากกา หมอน และถุงผ้าสำหรับใส่ของใช้ส่วนตัวระหว่างอยู่ในค่าย (สิ่งที่ศูนย์ฯมีให้ยืมใช้ได้แก่ มุ้ง ผ้าห่ม เสื่อ ถาดหลุม/ชาม ช้อน แก้วน้ำ และไม้แขวนเสื้อ4. เตรียมเสื้อผ้าสวมใส่สบาย แต่งกายสุภาพทั้งท่านหญิงและชาย (ห้ามสวมเสื้อคอลึก-แขนกุด คอกระเช้า สายเดี่ยว ห้ามนุ่งกางเกงสั้น/ กระโปรงสั้น ดูได้จากเมื่อนั่งแล้วความยาวกางเกง/กระโปรงต้องปิดหัวเข่าถึงหน้าแข้งให้เรียบร้อย และห้ามสวมเสื้อผ้ารัดรูป)
5. นำเสื้อมีกระดุมหน้ามา 1 ตัว สำหรับการฝึกปฏิบัติการถอนพิษร้อนทางผิวหนังที่แผ่นหลัง
6. ควรมาถึงศูนย์/ค่ายอบรม ในช่วงเช้าของวันแรกของการอบรม เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 6.00 น. หากจะมาล่วงหน้า อนุญาตให้มาก่อนวันอบรม 1 วันเท่านั้น และไม่ควรเกิน 18.00 น.
7. ควรอบรมจนถึงครบตามกำหนดทั้งหลักสูตร 7 วัน เพื่อผลประโยชน์ต่อสุขภาพของท่านเอง
8. เตรียมเงินมาพอสมควร เผื่อว่าท่านต้องการซื้อตำรา สื่อการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเอง ซึ่งทางศูนย์ฯ/ค่ายมีไว้บริการ จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ไม่ได้บังคับ อยู่ที่ท่านพิจารณาเอง (กรุณานำถุงผ้า/กระเป๋ามาใส่ของที่ซื้อด้วย เพราะไม่มีถุงใส่ของไว้บริการ)
9. ไม่นำเด็กเล็ก (ซึ่งสุขภาพดี) และสัตว์เลี้ยงมาในค่าย
10. เอกสารที่ท่านต้องนำมา คือ บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้เพื่อแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ขณะลงทะเบียนเข้าค่าย
11. ที่พักเป็นเรือนนอนรวมแยกชายหญิง (ศาลาโปร่งโล่งไม่มีผนังกั้น) มีพื้นที่กางเต็นท์สำหรับท่านที่นำเต็นท์มาเอง (ไม่มีเต็นท์ให้ยืม)
12. ห้องน้ำรวมอยู่ห่างจากที่พักประมาณ 100-200 เมตร
หมายเหตุ: อาหารในค่ายสุขภาพเป็นอาหารไม่มีส่วนประกอบของ เนื้อสัตว์ นม ไข่ และน้ำมันควรรับประทานอาหารที่จัดให้ หากนำอาหารติดตัวมา ต้องไม่มีเนื้อสัตว์

ข้อควรทราบและปฏิบัติเมื่อมาเข้าค่ายสุขภาพ
1. ลงทะเบียนพร้อมยื่นบัตรประชาชน รับป้ายชื่อติดหน้าอก
2. ยืมเครื่องนอน เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร ( ถ้าไม่ได้เตรียมมา )
3. ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนเอง มิใช่สถานที่รักษาพยาบาล
จะรับผู้อบรมเฉพาะช่วงเวลาจัดค่ายเท่านั้น
4. ผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ หรือผู้ป่วยที่มีอาการบางขณะที่ต้องพึ่งผู้อื่นดูแล เช่น เป็นลม วิงเวียน
ต้องมีญาติมาดูแลด้วย
5. ผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ วัณโรค เป็นต้น ขอให้ส่งญาติมาอบรมแทน
6. โปรดแต่งกายสีสุภาพเรียบร้อยเวลาอยู่ในค่าย (ห้ามสวมเสื้อคอลึก-แขนกุด คอกระเช้า สายเดี่ยว ห้ามนุ่งกางเกงสั้น/ กระโปรงสั้น ดูได้จากเมื่อนั่งแล้วความยาวกางเกง/กระโปรงต้องปิดหัวเข่าถึงหน้าแข้งให้เรียบร้อย และห้ามสวมเสื้อผ้ารัดรูป) เตรียมกางเกงที่สวมสบายสำหรับฝึกโยคะ
7. ห้ามสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดในศูนย์ฯ เด็ดขาด
8. กรุณาอย่านำเนื้อสัตว์ เข้ามารับประทานในศูนย์ฯ
9. ช่วงเข้าค่ายควรรับประทานอาหารตามที่ศูนย์ฯ จัดไว้ให้
10. กรุณาช่วยกันประหยัดการใช้น้ำ-ไฟฟ้า
11. รักษาความสะอาดภายในศูนย์ฯ และห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาภายในศูนย์
12. ทิ้งขยะให้ถูกที่ แยกขยะสดขยะแห้ง (ขยะสดจะนำไปทำปุ๋ยเพื่อปลูกผัก) งดใช้ถุงพลาสติกภายในค่าย (ขอให้นำถุงผ้ามาใช้) เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก กับโครงการสุขภาพดี ลดขยะให้เป็นศูนย์
13. ห้ามประกอบธุรกิจที่หารายได้กับผู้ป่วยในศูนย์ฯ ขอให้มีน้ำใจ เกื้อกูล แบ่งปัน ดูแลกันโดยไม่คิดค่าตอบแทน
14. ห้ามนำสัตว์ เช่น ปลา กบ นก แมว สุนัข มาปล่อยในศูนย์
15. ขอความร่วมมือทุกท่านตรวจสุขภาพพื้นฐาน ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต (ฟรี) 16.กรอกข้อมูลลงในใบประเมินผลการเข้าค่าย ส่งให้เจ้าหน้าที่หลังจบค่าย

การสมัครเข้าค่ายสุขภาพ

 • สวนป่านาบุญ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

สมัครได้ที่ … โรงพยาบาลอำนาจเจริญ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 045-511-941-8 ต่อ 1221 , 1071

 • ทะเลธรรม อ.เมือง จ.ตรัง

สมัครได้ที่ … อ.โสภา 081-135-1020 , คุณอ้อย 089-853-7162 , คุณสิริการย์ 081-956-1495

 • สถาบันผึกอบรมโรงเรียนผู้นำ จ.กาญจนบุรี

สมัครได้ที่ … บริษัท สำนักพิมพ์แสงแดด จำกัด
ผู้ประสานงาน..คุณปุ๊ 089-452-0559 , 02-934-4414 ต่อ 208-210 แฟกซ์ 02-934-4411
อีเมล์ jiranun2499@yahoo.com หรือ jiranun2499@gmail.com

 • ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยอุบล จ.อุบลราชธานี

สอบถามเส้นทาง : คุณอ้อย 084-654-0664 , คุณอ้วน 084-498-1184 , คุณดาวเพ็ญ 089-514-7245 ,
คุณด้วง 089-131-0298

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

suanpahnaboon1p suanpahnaboon1m
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพี่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

suanpahnaboon2p suanpahnaboon2m
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ ๓ คลอง ๓ จ.ปทุมธานี

suanpahnaboon3p suanpahnaboon3m
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 4 ต.อุ่มเหม้า จ.นครพนม

suanpahnaboon4psuanpahnaboon4m

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 5 อ.เมือง จ.ระยอง

suanpahnaboon5m

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น