สวนผักบ้านคุณตา ศูนย์อบรมในโครงการสวนผักคนเมือง

11 กันยายน 2556 แหล่งเรียนรู้ 0

ศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา (สุขุมวิท62) เกิดขึ้นโดยมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสร้างและพัฒนาศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนเมืองที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตส่วนหนึ่งกลับมาพึ่งพาตนเองในแนวทางที่สอดคล้องกลับวิถีธรรมชาติ โดยมีการอบรมที่เน้นไปในเรื่องเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองในด้านการอุปโภค บริโภคในด้านต่างๆเช่น การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆใช้เองในครัวเรือน การใช้พลังงานทดแทนภายในบ้าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการปลูกผักสวนครัวโดยไม่ใช้สารเคมีไว้รับประทานด้วยตนเองในระดับครัวเรือน

สำหรับพื้นที่ของศูนย์อบรมนี้ ทางมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนาได้เข้าไปพัฒนาบ้านคุณตาซึ่งเป็น บ้านไม้ที่แข็งแรง เก่าแก่อายุเกือบ 50 ปี เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น แต่ยังสวยและน่าอยู่ และเหลือพื้นที่ว่างข้างบ้านประมาณ 40 ตร.ม. จัดเป็นแปลงสาธิตและมีการปลูกผักในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น ผักแนวตั้ง ผักล้อยาง ผักในท่อพีวีซี เป็นต้น ซึ่งผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมสามารถนำรูปแบบต่างๆที่เราจัดแสดงอยู่นี้ไปจัดสรรให้เหมาะสำหรับที่พักอาศัยของแต่ละคน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมสำหรับการเรียนรู้ร่วมกันถึงแนวคิดและทักษะต่างๆเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัว เช่นพื้นฐานการปลูก การเตรียมดิน การเพาะกล้า การป้องกันศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวพืชผัก เป็นต้น

kuntaexbนอกจากนี้สำหรับโครงการสวนผักคนเมืองในปี2ทางศูนย์อบรมยังมุ่งหมายที่จะเป็นพื้นที่ในการพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกผักและการดำเนินชีวิตของผู้ที่เคยผ่านการอบรมมาแล้วและผู้ที่สนใจกลุ่มใหม่ ทั้งนี้จะมีการเพิ่มการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆเพิ่มเติมที่จะสามารถต่อยอดความรู้ในเรื่องของการพึ่งพาตนเอง เช่น การเพาะเห็ด การปลูกข้าว การทำผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเช่น สบู่ แชมพู ธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ที่สนใจปลูกผักและสร้างเครือข่ายกลุ่มคนปลูกผักให้เพิ่มมากขึ้นต่อไป

kuntaact
kuntaplug

ขอบอกว่าใครที่มาที่นี่แล้ว มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มาที่สวนผักบ้านคุณตาแล้ว เกิดแรงบันดาลใจ อยากจะกลับไปปลูกผักที่บ้านของตนเองและอยากกลับมาที่สวนผักบ้านคุณตาอีก

kuntalogo

สนใจติดต่อ
ศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา สุขุมวิท 62 ข้างตึก M-link ติดทางด่วน ถ.สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กทม.
โทร.02-617-0832,02-279-0552,080-586-0637
khunta62@hotmail.com

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น