สวนไผ่ร่วมยาง

1 กรกฏาคม 2559

เริ่มต้นศึกษาการปลูกไผ่ในสวนยาง กรณีที่ยางมีอายุ 4 ปีขึ้นไป ต้นยางมีพุ่มใบปกคลุมพื้นที่ ปิดบังแสงใต้ต้นแล้ว ทดลองด้วยการปลูกไผ่หลายชนิด
กรณีไผ่กิมซุง (ไผ่ตงลืมแล้ง) ไผ่ปักกิ่ง เป็นไผ่ที่ลำต้นสูงพอจะแข่งกับต้นยางได้ในระยะมีแสงส่องถึงพื้นน้อย
– เริ่มต้นทดลองปลูก ปี 2556 ด้วยไผ่กิมซุง 2557 ด้วย ไผ่ปักกิ่ง ในร่องยาง 7×3 เมตร

y25571
– ระยะการเจริญเติบโตในช่วงแรกค่อนข้างช้า เพราะได้รับแสงน้อย ในช่วงปีแรก จำเป็นต้องไว้ลำทั้งหมด บางต้นไม่สามารถแทงลำใหม่แข่งกับต้นยางได้ ทำให้ยอดหัก ลำต้นบิดงอ
– เมื่อมีการสะสมอาหารมากพอลจะเกิดลำใหม่ที่ใหญ่ขึ้น อยู่ในระยะปีที่ 2 จึงจะเริ่มเป็นกอ และขยายลำออก ลำต้นพุ่งสูงขึ้นแข่งในระดับเดียวกับต้นยางและสามารถเก็บหน่อ และนำไม้บางส่วนไปใช้งานได้

y25572 y25573
– เมื่อเข้าสู่ปีที่ 3 จะสามารถนำผลผลิตไปใช้ได้อย่างเต็มที่ทั้งหน่อไม้ และลำ รวมทั้งกิ่งเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป และเนื่องจาเป็นไผ่ที่สามารถออกหน่อตลอดทั้งปี ขึ้นอยู้กับการจัดการ จะให้ผลผลิตพอกินทั้งปี

y25581 y25582 y25583 y25584

IF

ไผ่ร่วมยางเป็นทางออกหนึ่งในการสร้างอาหาร และไม้ใช้สอยโตเร็วในสวนยาง ในรูปแบบวนเกษตร เพราะนอกจากไผ่ ควรจะมีไม้ใช้สอยอื่นๆ ผสมผสานในสวนป่ายางด้วย
แต่เนื่องจากสวนยางที่ทดลองมีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่เศษ ทำให้มีจำนวนไม้ใช้สอยที่สามารถปลูกไม่มาก