สับปะรดภูแล ลูกเล็กหวานกรอบ

12 พฤศจิกายน 2557 ไม้ยืนต้น 0

สับปะรดภูแลเชียงราย หรือในชื่อเรียก สับปะรดภูแล เป็นสับปะรดสายพันธุ์ในกลุ่มควีน ลูกเล็กและสามารถปลูกได้ตลอดปี ผล ขนาดเล็ก เนื้อสีทอง กลิ่นหอม แกนสับปะรดกรอบ รับประทานได้ รสชาติหวานปานกลาง แหล่งกำเนิดอยู่ที่ตำบลนางแล ตำบลท่าสุด และตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สับปะรดภูแลเกิดจาก อาจารย์เอนก ประทีป ณ ถลาง ได้นำสับปะรดสายพันธุ์ภูเก็ต มาปลูกที่ตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย ด้วยสภาพอากาศและดินทำให้สับปะรดมีรสชาติที่โดดเด่นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ คือ ผลเล็ก กรอบ เนื้อมีกลิ่นหอม รสชาติ หวานอมเปรี้ยว ถูกปากเมื่อได้ลิ้มลอง

subparodpoolaepog subparodpoolaepon

เอกลักษณ์
ผลมีขนาดเล็ก หอม กรอบ รสชาติ หวานอมเปรี้ยวนิดๆ จึงทำให้ผู้บริโภคนิยมรับประทานมากกว่าสับปะรดสายพันธุ์อื่นๆ และยังเป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุด ณ ตอนนี้

ภูแล : สับปะรดพันธุ์ภูแล เป็นสับปะรดที่มีผลขนาดเล็ก เนื้อด้านในมีสีเหลืองอ่อน น่ารับประทาน มีรสชาติหวาน กรอบ สับปะรดภูแลจะมีรสชาติอร่อยคงเดิมตลอดทั้งปี จึงสามารถรับประทานได้ตลอดปี แต่ช่วงที่นิยมกันมากที่สุดคือช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม เพราะช่วงนี้สับปะรดพันธุ์นางแลจะขาดตลาดและมีรสชาติไม่ค่อยดีเท่าที่ควร คนทั่วไปจึงหันมาทานภูแลกันมากขึ้นในช่วงนี้

subparodpoolaepons

การเตรียมพื้นที่ปลูก :

  1. มีการไถพรวนดินให้ร่วนซุยทั่วพื้นที่
  2. ขึ้นแปลงสูงพอประมาณ ความยาวแปลงไม่จำกัด
  3. ขุดหลุมปลูกกว้างลูกพอประมาณ รองพื้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักประมาณ 1 กระป๋องนมต่อหลุม
  4. ระยะห่างในการปลูก ระหว่างต้น 40 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแถว 1-1.5 เมตร
  5. นำกล้าพันธุ์ลงปลูก กลบดิน ดูแลรดน้ำ ให้ปุ๋ย

subparodpoolaesuansubparodpoolaeton

**สูตรปุ๋ยหมักบำรุงสับปะรด ทำให้มีรสชาติและผลผลิตดี :

  • กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม
  • เปลือกสับปะรด 3 กิโลกรัม
  • พด.2 จำนวน 1 ซอง

วิธีทำ : นำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมให้เข้ากัน แล้วหมักไว้ประมาณ 3 เดือนสามารถนำมาใช้ได้
การนำไปใช้ : ใช้ในอัตราส่วน น้ำหมัก 1 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร ใช้ฉีดพ่นให้ทั่ว

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ไม้ยืนต้น

แสดงความคิดเห็น