สุมิตร ศรีวิสุทธิ์ วนเกษตร-เกษตรผสมผสานฟื้นฟูดิน

16 กุมภาพันธ์ 2559 ปราชญ์ของแผ่นดิน 0

สวนยางพารากว่า 90 ไร่ อายุเกือบ 10 ปีแห่งนี้ เป็นของสุมิตร ศรีวิสุทธิ เกษตรกรชาว อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ผู้ซึ่งหันมาปลูกพืชแบบวนเกษตรหรือปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยการปลูกไม้เศรษฐกิจทั้งไม้โตเร็วและไม้โตช้า ได้แก่ ต้นจำปาทอง ต้นสักทอง ต้นสะเดาเทียม และต้นตะเคียนทอง ผสมผสานกับการปลูกต้นยางพารา เพื่อแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน และลดการชะล้างของหน้าดินในช่วงฤดูฝน หลังจากเคยปลูกต้นยางพาราเพียงแค่อย่างเดียว จนต้นยางล้มตายเป็นจำนวนมากจากปัญหาดินเสื่อมโทรม

sumitsriwisuts

เล่าเรื่องดินให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันเปลี่ยนไปยังไง ดินจากการสังเกต มีความชื้นในดินเยอะ และมีมูลไส้เดือนเยอะ มีเต็มไปหมด จากเมื่อก่อนไม่ได้ชื้นแบบนี้ใช่ไหมคะ ไม่ได้ชื้นแบบนี้ หน้าดินจะแห้ง ถ้าฝนตกน้ำก็ชะล้างหน้าดินไปหมด แต่เราปลูกไม้ร่วมยาง แล้วก็ระหว่างแถวยางนี้เราปล่อยให้มีหญ้าอยู่ด้วย การป้องกันหน้าดินในการชะล้าง ผมว่าป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย พอฝนตกน้ำก็ซึมลงข้างล่าง ทำให้ยางต้นก็โตสมบูรณ์ขึ้น เพราะว่าถ้ามันแห้งแล้งมาก ต้นยางก็จะแห้งแล้งไปด้วยเพราะว่ามันขาดน้ำ นี่คือธรรมชาติของมัน สุมิตร ศรีวิสุทธิ เกษตรกร จ.นครศรีธรรมราช กล่าว

นอกจากการปลูกพืชแบบผสมผสานในที่ดินแปลงเดียวกัน จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องดินของสวนแห่งนี้แล้ว สุมิตรยังมองว่า การปลูกพืชแบบนี้ช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้เขาอย่างมาก เพราะใช้วิธีให้ธรรมชาติดูแลกันเองแทนการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง รวมไปถึงสามารถกรีดยางได้จำนวนวันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึงประมาณ 40 วัน และต้นไม้เศรษฐกิจที่ปลูกร่วมกับต้นยางเหล่านี้ ก็ยังเป็นเงินออมไว้ใช้ในยามแก่เฒ่าได้อีกด้วย

sumitsriwisutkod

โดยสวนยางพาราแบบผสมผสานแห่งนี้ เป็นเพียงหนึ่งในหลายแห่งของภาคใต้ ที่เริ่มหันมาปลูกพืชแบบผสมผสาน แทนการปลูกยางพาราเพียงอย่างเดียว ตามการส่งเสริมของกรมป่าไม้ที่มุ่งหวังแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่า ปัญหาความเสื่อมโทรมและความชื้นของดิน ปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

sumitsriwisutpa

คุณสุมิตร ศรีวิสุทธิ์ อำเภอถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช จำปาทองเป็นไม้โตเร็ว ทรงพุ่มไม่โต ทรงสูง ปลดกิ่งด้วยตัวเอง จึงไม่ต้องเสียเวลาในการจัดการ หากขายราคาไม้ก็ได้ดี การปลูกจำปาทองไม่ควรปลูกหลังจากปลูกยางพาราเกิน 2 ปี ควรปลูกระหว่างยางอายุ 12 ปี อยากให้ปลูกยางในระยะ 3×8 เมตร ดีกว่า ระยะ 3×7 เมตร เพราะได้ประโยชน์ในการปลูกพืชร่วมยางด้วย การปลูกพืชร่วมยางก็ให้ปลูกแบบสลับฟันปลา และควรปลูกสลับพันธุ์ไม้กัน ไม่ปลูกพืชชนิดเดียวในแนวเดียวกันเพื่อให้ได้ความหลากหลายของอินทรีย์วัตถุ สวนนี้ยางพันธ์600 อายุ 9ปี 50ต้นต่อไร่ ยางสด 58กกต่อไร่ต่อเดือน ต้นยางขนาด 48 cm แต่จำปาทองอายุ 9 ปี ขนาดรอบวง 92 cm. ท่านว่ายางจะหลบยอดจำปาบ้าง แล้วเมื่อจำปาทองสูงกว่ายาง ยอดยางจะเข้ามาในที่ว่าง

sumitsriwisutsuan

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ปราชญ์ของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น