หญ้าคมบางกลม

28 กุมภาพันธ์ 2559 ไม้น้ำ 0

หญ้าคมบางกลมเป็นกกชนิดหนึ่งมีลักษณะลำต้นและใบคล้ายหญ้า มีอายุปีเดียว พบทั่วไปในที่น้ำท่วมขังหรือที่ชื้นแฉะ เช่น ในนาข้าว มีลำต้นกลมเรียบ สูง 20-50 ซม. ใบแคบยาวปลายแหลม ใบยาวประมาณ 10-15 ซม. ขอบใบและแผ่นใบด้านบนมีขน ช่อดอกออกเป็นกระจุกที่ซอกใบและปลายยอด มีช่อดอกย่อยซ้อนกัน มีหางแหลมและเป็นขนทำให้เห็นช่อดอกเป็นขนฟู

ชื่อสามัญ : Umbrella grass
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Fuirena cliiaris (L.) Roxb.
ชื่อวงศ์ : CYPERACEAE
ชื่ออื่น หญ้าคมบางกลม(ชุมพร),ก้ามกุ้ง(กรุงเทพ)

ลักษณะทั่วไป
พืชพวกกก มีเหง้าใต้ดิน มักแตกหน่อเป็นกอใหญ่คลุมพื้นที่พรุบริเวณกว้าง ต้นเป็นเหลี่ยมมุมแหลมสามมุมไม่ตั้งตรง ยาว 1-4 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-10 มม.
ใบ เรียงเวียนสลับเป็นวงเว้นระยะตามข้อของลำต้น วงละ 3-5 ใบ แผ่น ใบเรียวแหลม ยาว 20-40 ซม.
ดอก ช่อดอก แยกแขนงออกตามง่ามใบและที่ปลายลำ ยาว 10-20 ซม. กว้าง 1-1.5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-10 ซม. กาบใบเป็นปลอก ยาว 5-7 ซม. ดอกเล็กมาก เรียงสลับกัน 2-3 ดอก รูปขอบขนาน ปลายมน ยาว 3-5 ซม. กว้าง 0.1 -0.1 5 ซม. มีกาบขนาดเล็กเรียงเวียน สลับเกยกัน 5-7 กาบคลุม
ผล กลม สีแดงแต้มดำที่ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.3 ซม.

นิเวศวิทยา พบตามป่าโปร่ง ป่าพรุ ที่โล่งแจ้ง

ที่มา:
วัลลิ์รุกขบุปผชาติ ตามรอยพระบาทบรมราชกุมารี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กองประมงน้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ไม้น้ำ

แสดงความคิดเห็น