หญ้าแดง หญ้าแพรกแดง

6 ธันวาคม 2559 ไม้พุ่มเตี้ย 0

หญ้าแดงเป็นหญ้าที่มีอายุข้ามปี (perennial) ขยายพันธุ์โดยเมล็ดและส่วนของลำต้นใต้ดิน พบขึ้นทั่วไปในทุกภาคของประเทศ ตามริมทาง ที่รกร้าง ในสวนผลไม้ สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนมะพร้าว และในไร่ เช่น ถั่วเหลือง แต่ไม่ขึ้นในที่ที่มีร่มเงา

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ischaemum rugosum Salisb.
ชื่อสามัญ wrinkle duck-beak
ชื่ออื่น หญ้ากระดูกไก่, หญ้าดอกธูป, หญ้าดอกต่อ, หญ้าเดือย ,หญ้าแพรกแดง ,หญ้านกสีชมพู , กะเดือยหนู

ลักษณะ
หญ้า/อายุปีเดียว ลำต้นเรียวยาว ข้อล่างๆจะติดกับพื้นดินและชูยอดขึ้น ช่อดอกอยู่ติดกันแน่นจนดูเสมือนเป็นช่อดอกเดี่ยว ลำต้นแนบพื้นดินและชูยอดขึ้น ช่อดอกติดกันแน่นคล้ายธูป ชอบขึ้นในสภาพดินมีความชื้น ไม่สามารถงอกใต้น้ำได้ มักงอกพร้อมหรือหลังข้าว 1-2 สัปดาห์ พบมากในนาหว่านข้าวแห้งและนาหว่านน้ำตม ลำต้น เป็นกอตั้งตรง หรือกึ่งเลื้อย สูง 60 – 120 เซนติเมตร ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปหอก ยาว 20 – 30 เซนติเมตร ใบเรียบ มีกาบใบที่อัดแน่น ดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ (raceme) ดอกย่อยเรียงตัวกัน ยาว 5 – 10 เซนติเมตร ดอกย่อยสั้นมาก มีขนละเอียดที่บริเวณดอกย่อย กว้างและมีขน ผล แบบผลธัญพืช (Caryopsis) รูปร่างเรียวยาวสีน้ำตาล

yadangkla yadangs

ส่วนขยายพันธุ์ เมล็ด
สภาพที่เหมาะสม งอกได้ดีในดินชื้น

การป้องกันกำจัด เขตกรรม

  1. ล่อให้งอกในสภาพดินแห้งถึงชื้นแล้วไถกลบทำลาย
  2. ทำการล่อให้งอกแล้วไถกลบทำลาย 2-3 ครั้ง จะช่วยทำลายเมล็ดสะสมในดินได้จำนวนมาก
  3. หากมีการเตรียมดินเรียบสม่ำเสมอเพื่อหว่านข้าว จะสามารถเอาน้ำเข้านาได้หลังหว่านข้าวงอกแล้ว 7 วัน โดยการขังน้ำจะควบคุมไม่ให้หญ้าแดงงอกขึ้นมาได้ แต่ที่งอกมาก่อนหน้าการขังน้ำก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้

สรรพคุณ ประโยชน์

  • แก้ไอ แก้ไข้ แก้ร้อนใน ความดันโลหิตสูง ดีซ่าน หนองใน
  • แก้ลมพิษ ผื่นคัน ห้ามเลือด
  • ใช้เย็บมุงหลังคาบ้านพักโรงเรือน
  • เป็นวัสดุคลุมดิน ป้องกันวัชพืช และรักษาความชื้น

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ไม้พุ่มเตี้ย

แสดงความคิดเห็น