การหมักดินในล้อยางรถยนต์

1 กันยายน 2559 วิชาเกษตรพึ่งตน 0

ถากหญ้า กำจัดวัชพืช จัดเก็บเศษอินทรีย์วัตถุ หมักในล้อยาง ให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ เป็นปุ๋ยหมักนำไปใส่ต้นไม้ พืชผัก ให้เติบโตงดงาม

เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์
1. ล้อยางที่ปาดแก้มยาง 2 ด้านแล้ว
2. จอบ
3. ส้อมพลั่ว
4. น้ำหมักขยะเปียก(วิธีการทำน้ำหมักขยะเปียก ใบงานที่ 5)
5. ผ้าพลาสติกสีดำ

ขั้นตอนวิธีทำ
1. ถากหญ้า ตัดหญ้า สับฟันอินทรีย์วัตถุ บรรจุลงในล้อยาง สลับกับดินร่วน ราดลงด้วยน้ำขยะให้เปียกชุ่ม
2. ใช้เท้าขึ้นเหยียบอัดให้แน่น
3. ใช้ดินร่วนปิดขั้นบนสุด ประมาณ 1″
4. ราดเททับด้วยขยะเปียก
5. ปิดทับด้วยผ้าพลาสติกสีดำ เอาดินร่วนโรยทับ กันลมพัดปลิวและยืดอายุผ้าพลาสติกให้คงทน
6. พืชสดหมักทิ้งไว้นาน 2 สัปดาห์ พืชแห้งหมักนาน 20-30 วัน เป็นปุ๋ยดินหมักนำไปโรยทับรอบต้นไม้ที่ปลูก หรือปลูกพืชลงในวง

ที่มา
กสิกรรมไร้สารพิษ

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด วิชาเกษตรพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น