หมักดินในหลุม

9 ธันวาคม 2559 ดิน 0

เตรียมหลุมปลูกต้นไม้ยืนต้น ให้เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช

เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์

 1. จอบขุดดิน ถากหญ้า
 2. เสียม
 3. แก้มล้อยางรถยนต์
 4. ขยะเปียก น้ำขยะเปียกที่แช่น้ำหมักชีวภาพแล้ว 20 ลิตร หรือมูลสัตว์ที่แช่น้ำหมักชีวภาพแล้ว 7 วัน
 5. ปูนขาว 5 ช้อนแกง แกลบดำ 10 ลิตร ผสมเชื้อไตรโคเดอร์มา 1 ช้อนแกง คลุกเข้ากันเตรียมไว้
 6. ผ้าพลาสติกสีดำ

ขั้นตอนวิธีทำ

 1. ใช้จอบถากหญ้าบริเวณที่จะขุดหลุม เพื่อเคลียร์พื้นที่
 2. นำแก้มยางรถยนต์ วางที่พื้นดินตรงที่ต้องการขุดหลุม
 3. ใช้เสียมสับดินรอบๆ แก้มล้อยาง เป็นกรอบวงกลมขนาดหลุมที่ขุด
 4. ใช้จอบขุดดินตามขนาดที่กรุยดินไว้ เป็นทรงกระบอก ลึก 50 ซ.ม.
 5. นำหญ้าและดินร่วนที่ถากลงหลุมประมาณครึ่งหลุม
 6. ราดเททับด้วยขยะเปียก
 7. โรยปูนขาวที่ผสมแล้วตามวัสดุที่เตรียมไว้
 8. ใส่อินทรีย์วัตถุ หญ้า ดินร่วนที่ถาก จนเต็มหลุม
 9. โรยปูนขาวที่เตรียมอีกครั้ง
 10. ราดด้วยขยะเปียก ปิดทับด้วยผ้าพลาสติกสีดำ ทับด้วยแก้มยางรถยนต์ โรยดินทับบนพลาสติกให้ยืดอายุการใช้งาน หมักทิ้งไว้ 20-30 วัน ก่อนปลูกต้นไม้

dinmakloomkood dinmakloomtae dinmakloomdin dinmakloompid

ที่มา
กสิกรรมไร้สารพิษ

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ดิน

แสดงความคิดเห็น