หลอดหญ้าไม้กวาด

12 มกราคม 2023 นวัตกรรมพึ่งตน 0

เราปลูกสร้างสวนตามแนวทางเกษตรยั่งยืนในแบบวนเกษตร​สวนสมรม สวนผสม ที่มีความหลากหลายของพืชพรรณต่างๆ ในสวนเรามีต้นไม้กวาดดอกหญ้าที่เจริญเติบโตอยู่ เราจึงนำมาทำเป็นหลอดดูดหญ้าไม้กวาด

ดอกหญ้าไม้กวาดเป็นพืชล้มลุกตระกูลหญ้าที่มีลำต้นตั้งตรง ลำต้นแตกกอคล้ายกอไผ่ ลำต้นมีลักษณะทรงกลม แบ่งเป็นข้อปล้องชัดเจน มีความสูงของลำต้นประมาณ 3–4 เมตร ขนาดลำต้นประมาณ 7.5–18 มิลลิเมตร ดอกหญ้าไม้กวาดเป็นพืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อยู่ตามเชิงเขาหรือพื้นที่สูง

วิธีทำ

  1. เลือกตัดต้นหญ้าไม้กวาดที่แก้จัด อาจมีส่วนยอดแห้งกรอบก็ได้
  2. นำหญ้าไม้กวาดมาลอกเปลือก ทำความสะอาด แล้วตัดเป็นท่อนยาวประมาณ 25 ซม. โดยตัดส่วนข้อปล้องออก
  3. หญ้าไม้กวาดที่ยังสดอยู่ให้นำไปตากให้แห้ง
  4. นำท่อนหญ้าไม้กวาดที่แห้งมาขัดผิวด้านนอกและปลายทั้งสองให้เรียบ และขัดด้านในให้สะอาด
  5. นำท่อนหญ้าไม้กวาดมาล้างทำความสะอาด ผึ่งไว้
  6. นำท่อนหญ้าไม้กวาดมาต้มหรือนึ่งให้ส่วนของแป้งถูกกำจัดให้หมด แล้วนำไปตากให้แห้ง
  7. นำท่อนหญ้าไม้กวาดไปอบให้แห้งสนิท ป้องกันการเกิดเชื้อรา
  8. คัดแยกขนาดหลอดหญ้าไม้กวาดใช้งานตามความเหมาะสม
  9. เมื่อนำไปใช้งาน สามารถนำหลอดหญ้าไม้กวาดมาทำความสะอาด และใช้งานได้จนกว่าจะพังหรือไม่เกิน 6 เดือน

เราสามารถนำต้นหญ้าที่มีลำต้นกลวงด้านใน ต้นแข็งแรง มาทำเป็นหลอดดูดได้ เช่น ต้นราโพ ไผ่หลอด เป็นต้น

หลอดหญ้าไม้กวาด หลอดดูดจากธรรมชาติช่วยลดขยะพลาสติก ช่วยโลกช่วยเรา และพึ่งตนเองได้

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น