Solar Bottle หลอดไฟจากขวดพลาสติก

25 กรกฏาคม 2555 พลังงาน, เทคโนโลยี 0

Solar Bottle จะช่วยประหยัดพลังงานได้ และอย่างต่ำมันก็รีไซเคิลขวดพลาสติกที่เป็นของเหลือใช้

การสร้างชิ้นงาน solar bottle
1. ตรวจสอบลักษณะลอนของหลังคาสังกะสี หรือลอนของหลังคากระเบื้องเดิม ที่มุงหลังคาบ้านอยู่แล้ว (ประเทศไทยมีรูปแบบลอนสังกะสี แบบลอนลูกฟูกใหญ่ ลอนลูกฟูกเล็ก และลักษณะลอนแบบmetal sheet ตามโรงงาน ส่วนกระเบื้องที่พบมาก คือ ลอนคู่ ลอนเดียว และลอนลูกฟูกเล็ก)
2. หากต้องการใช้สังกะสี ควรเลือกซื้อสังกะสี ตามขนาดลอนแบบเดียวกับที่ใช้มุงอยู่ก่อนแล้ว นำมาตัดให้ได้ขนาดประมาณ 25×30 cm
3. หากต้องการใช้กระเบื้อง ควรเลือกซื้อกระเบื้อง ตามขนาดลอนแบบเดียวกับที่ ช้มุงอยู่ก่อนแล้ว นำมาตัดให้ได้ขนาดประมาณ 25×30 cm (กระเบื้องลอนคู่ขนาด 50×120 cm จะตัดได้ทั้งหมด 6 ชิ้น ไม่เหลือเศษ)
4. นำขนาดขวดน้ำที่ต้องการใช้มาวัดหาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (โดยทั่วไปขวดน้ำขนาด 1.5 ลิตร จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8-9 cm) และทำแบบวงกลมตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนั้นเพื่อใช้เป็นแบบทาบเพื่อหาแนวตัด
5. กรณีสังกะสี : วาดวงกลมตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดังกล่าวลงบนแผ่นสังกะสีที่ตัดไว้ โดยจัดตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลางของแผ่นกรณีกระเบื้อง : วาดวงกลมตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดัง-กล่าวลงบนแผ่นกระเบื้องที่ตัดไว้ โดยจัดตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลางของแผ่น กรณีที่เป็นกระเบื้องลอนลูกฟูกและขนาดลอนเท่ากันหมด หากเป็นกระเบื้องลอนคู่ให้จัดตำแหน่งกลางขวดอยู่บนส่วนโค้งของลอน(เพื่อให้ไม่เกิดการขังของน้ำฝน) แล้วนำตัวเจาะมาเจาะรอบวงกลมเพื่อเจาะพื้นที่ภายในวงกลมที่อยู่ภายในวงกลมออกให้หมด
6. กรณีสงกะสี : วาดวงกลมอีก 1 วง ภายในวงแรกที่วาดไปแล้ว โดยให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่าวงแรก 1-2 cm (เช่น วงนอก ศก. 8 cmวงในจะมีขนาด 7 cm หรือ 6 โดยถ้าวงในยิ่งเล็กมากเท่าไหร่ ยิ่งเปลืองการใช้ซิลิโคน) แล้วนำกรรไกรตัดสังกะสีมาตัดสังกะสีที่อยู่ภายในวงในออกให้หมด หลังจากนั้นใช้กรรไกรตัดสังกะสีตัดสังกะสีจากขอบวงในเข้าหาวงนอกโดยตัดเป็นริ้วเล็กๆ ความกว้างประมาณ 5 mm-1 cm
7. นำขวดน้ำเปล่าที่จะใช้ นำกระดาษทรายมาขัดรอบๆ ขวดที่ระยะประมาณ 14 cm จากปากขวดโดยกินระยะขัดลงไป 2 cm เพื่อช่วยให้ ซิลิโคนยึดเกาะกับขวดได้ดียิ่งขึ้น และทำความสะอาดบริเวณที่ขัดกระดาษทรายให้แห้ง ไม่มีฝุ่น
8. กรณีสงกะสี : นำแผ่นสังกะสีสวมกับปากขวดและรูดลงให้ได้ระดับของแนวที่ขวดที่ขัดกระดาษทรายไว้แล้ว เมื่อรูดลงแล้วส่วนที่ตัดเป็นริ้วไว้จะแนบกับขวดสนิท และเกิดรอยต่อน้อยกว่าการดัดริ้วขึ้นมาก่อนแล้วรูด
กรณีกระเบื้อง : นำแผ่นกระเบื้องที่เจาะรูแล้วสวมกับปากขวดและรูดลงให้ได้ระดับของแนวขวดที่ขัดกระดาษทรายไว้แล้ว เมื่อรูดลงแล้วจะรู้สึกว่าขวดจะแนบแน่นกับรูกระเบื้อง (พยายามอย่าให้หลวม)
9. ปรับแต่งให้ได้ระดับเพื่อให้ขวดและแนวแผ่นสังกะสี หรือกระเบื้องตั้งตรง
10. นำถังน้ำ หรือถังสีเปล่าที่มีความสูงมากกว่าความสูงของขวดมาใช้เป็นที่วางชิ้นงานเพื่อเตรียมการยาแนวซิลิโคน
11. นำซิลิโคนยิงเข้าที่ขอบรอยต่อระหว่างขวดพลาสติกและริ้วสังกะสีหรือกระเบื้องที่ตัดไว้จนเต็มรอบขวด
12. ใช้นิ้วชี้พันเทปและแต่งแนวซิลิโคนเพื่อให้ซิลิโคนถูกกดลงไปในช่องว่างของรอยต่อมากที่สุด
13. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซิลิโคนได้อุดรอยต่อทั้งหมดอย่างดีและไม่มีรูระหว่างขวดและริ้วสังกะสี หรือกระเบื้อง ถ้ายังมีรูระหว่างขวดและสังกะสีหรือรูระหว่างขวดและกระเบื้อง ให้ทำซ้ำจนรอยต่อหมดไป
14. รอ 5 นาที
15. คว่ำขวดลงและยาแนวซิลิโคนจากด้านล่างขวด เพื่อช่วยไม่ให้เกิดรอยต่อและเกิดความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นจากด้านใน
16. รอจนซิลิโคนแห้งและไม่เกิดการขยับตัว (บางสภาพอากาศต้องรอเป็นวัน) อาจรอ 2-3 ชั่วโมง
17. เมื่อซิลิโคนแห้งสนิทแล้ว นำน้ำกรองเติมลงในขวดและผสมคลอรีนชนิดน้ำเข้าไป 10 ML และเติมน้ำกรองจนเต็ม
18. ปิดฝาให้สนิทและทำความสะอาดฝาให้แห้ง

คู่มือการทำ solar bottle

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด พลังงาน

แสดงความคิดเห็น