ห้องน้ำดิน

13 มีนาคม 2023 นวัตกรรมพึ่งตน 0

สวนหม่อนไม้ สวนเกษตรนวัตกรรมพึ่งตน เป็นแหล่งศึกษา ทดลอง เรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรแบบพึ่งตนเอง เราจึงสร้างห้องน้ำดินไว้ใช้งานสำหรับผู้สนใจมาทำกิจกรรมที่สวน

ห้องน้ำดิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

 1. ส่วนจัดการและจัดเก็บสิ่งปฏิกูล
 2. ส่วนอาคารห้องน้ำ

การสร้างห้องน้ำดิน

 1. เลือกสถานที่สร้างห้องน้ำที่น้ำไม่ท่วม และห่างจากแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคเกินกว่า 10 เมตร
 2. ส่วนจัดการและจัดเก็บสิ่งปฏิกูล โดยทำบ่อเกรอะและบ่อซึมเก็บสิ่งปฏิกูล อุจจาระและปัสสาวะ
  2.1 บ่อเกรอะ ขุดหลุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 ซม. ลึกประมาณ 4 เมตร ใส่บ่อวงซีเมนต์เส้นผ่าศูนย์กลาง 90 ซม. ลงในบ่อ โดยวงซีเมนต์ล่างสุดเป็นบ่อที่ปิดด้านก้นไว้ เจาะรู 4 นิ้วช่วงบนท่อซีเมนต์เตรียมใส่ท่อจากห้องน้ำ ปิดฝาท่อให้สนิท
  2.2 บ่อซึม ขุดหลุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 ซม. ลึกประมาณ 4 เมตร ขุดรูตรงกลางให้เป็นรูปกรวย ใส่บ่อวงซีเมนต์เส้นผ่าศูนย์กลาง 90 ซม. ลงในบ่อ ใส่หินก้อนใหญ่ให้เต็ม ปิดฝาให้สนิท
  2.3 ต่อท่อขนาด 2 นิ้วจากบ่อเกรอะมายังบ่อซึม โดยติดท่อสามทาง PVC ไว้ปลายทั้งสอง ทำเป็นระบบน้ำล้นจากบ่อเกรอะมายังบ่อซึม
 3. ส่วนอาคารห้องน้ำ ใช้เทคนิคการสร้างแบบบ้านดิน
  3.1 ปรับถมพื้นให้สูงขึ้นมาจากพื้นปรกติกประมาณ 20 ซม. อัดพื้นให้แน่น แล้วขุดแนวฝังท่อ PVC 4 นิ้ว จากจุดวางชักโครกมายังบ่อเกรอะ ทำการฝังท่อ PVC ตามแนว ติดตั้งท่อรองรับชักโครก ติดตั้งท่ออากาศด้วยท่อ PVC 2 นิ้ว จากท่อเป็นสามทางสูง 2 เมตร ช่วงก่อนถึงบ่อเกรอะ
  3.2 ขุดแนวคานคอนกรีตเป็นรูปวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร ร่องกว้าง 30 ซม. สูง 50 ซม. ทำแบบโดยรอบ แล้วเทคอนกรีตเสริมเหล็กให้ลึกลงไปในดิน 20 ซม. รอจนปูนแห้ง นำแบบออก ปรับพื้นให้เรียบ
  3.3 ทำก้อนอิฐดินดิบขนาด 30x20x10 ซม. โดยการนำดินร่วนปนทรายแช่น้ำจนชุ่ม ผสมแกลบหรือขี้เลื่อย ย่ำจนเหลวหมาด นำใส่ในพิมพ์ไม้แล้วตากให้แห้งสนิท ทำก้อนอิฐดินดิบประมาณ 700 ก้อน
  3.4 ตั้งวงกบประตูบนคานคอนกรีตให้ตรง ทำดินก่อด้วยวิธีการเดียวกับการทำก้อนอิฐดินดิบ นำก้อนอิฐดินดิบ มาวางก่อสลับกันไปตามแนวคานคอนกรีต ให้สูงประมาณ 2.5 เมตร ใส่ขวดแก้วในผนังเป็นช่องแสง ใส่ท่อนไม้ในผนังเป็นแท่นยึด และส่วนบนสุดทำแท่นรับคานหลังคาโดยใช้ไม้รูปตัว T ฝังไว้ด้านบนของผนัง รอจนแห้ง ฉาบด้วยดินฉาบ (ทำด้วยวิธีการเดียวกับการทำก้อนอิฐดินดิบ) รอจนแห้ง
  3.5 ติดตั้งคาน ขื่อ แปรไม้ และติดตั้งหลังคาเมทัลชีตคลุมตัวห้องน้ำ ติดตั้งกันสาดด้วยไม้ไผ่ผ่าซีก
  3.6 ทำสีดิน โดยใช้ดินสีที่เราชอบ ร่อนดินสีจนละเอียด ผสมน้ำ ทรายละเอียด ปูนเย็น คลุกเคล้าให้เป็นครีม แล้วนำไปทาบนผนังให้ทั่ว รอจนแห้ง
  3.7 ส่วนด้านในห้องน้ำ ใช้ตะแกรงโลหะยึดติดกับผนังแล้วฉาบด้วยปูนซีเมนต์หนา 1-2 ซม. เป็นผนังส่วนป้องกันความชื้น รอจนปูนแห้ง
  3.8 ปรับพื้นภายในห้องน้ำให้เรียบ เททราย และเทพื้นด้วยปูนซีเมนต์หนา 10 ซม. โดยเว้นส่วนที่ฝังท่อ PVC ไว้ติดตั้งชักโครก รอจนปูนแห้ง
  3.9 ติดตั้งประตูห้องน้ำ ใส่กลอนล็อกประตูให้มั่นคงแข็งแรง
  3.10 ติดตั้งชักโครกตรงจุดที่กำหนดไว้
  3.11 เดินท่อน้ำดี ติดตั้งก็อกน้ำ ฝักบัว สายฉีกน้ำ และวางท่อน้ำเสียน้ำทิ้ง ส่งน้ำเข้าสู่ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน
  3.12 ติดตั้งที่แขวน ชั้นวางของในห้องน้ำ
  3.13 ติดตั้งระบบไฟฟ้า และแสงสว่างทั้งนอกและในห้องน้ำ
  3.14 ติดตั้งอ่างล้างมือ เดินท่อน้ำดีและวางท่อน้ำเสียน้ำทิ้ง ส่งน้ำเข้าสู่ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน
  3.15 ทำส่วนปัสสาวะชายแยกออกเป็นสัดส่วน ติดตั้งโถปัสสาวะชาย เดินท่อน้ำดีและวางท่อน้ำเสียน้ำทิ้ง ลงไปเก็บในถังเก็บ

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น