อินทรีย์วัตถุแบบง่ายๆ

3 มิถุนายน 2560 ดิน 1

สิ่งสำคัญในการปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์คือ อินทรีย์วัตถุ เป็นทั้งแหล่งอาหารพืช เพิ่มความโปร่ง ร่วนซุยให้แก่ดินฯลฯ … ที่ผ่านมาในการทำปุ๋ยชีวภาพจำเป็นต้องหาวัตถุดิบที่ใช้เป็นอินทรีย์วัตถุจำพวก แกลบ ขุยมะพร้าว และใบไม้ที่ร่วงหล่นบางส่วน แต่เมื่อมองไปรอบตัวก็มีแต่อินทรีย์วัตถุ

วิธีการที่เลือกใช้คือ
1. การปล่อยหญ้าขึ้นให้เต็มสวนเพื่อห่มดิน และเมื่อเห็นว่าหญ้าเหล่านั้นยาวจนรบกวนการเจริญเติบโตของพืชที่เราปลูกไว้ก็ทำการตัดให้สั้น บางชนิดที่เป็นพืชอายุสั้นขึ้นตามฤดูกาลก็ตัดผ่านๆ ไม่ต้องพิถีพิถัน หากเจอพืชที่อายุยืน เช่นหญ้าคาก็ตัดให้ถึงโคน จากนั้นก็กวาดมารวมกันเป็นกอง รอรวบรวมเพื่อนำไปทำเป็นอินทรีย์วัตถุสำหรับทำดินปลูกต้นไม้และปุ๋ยหมักชีวภาพต่อไป
หญ้าหากมองเป็นวัชพืช คุณจะหาค่าจากมันไม่ได้เลย ผมไม่เคยมองว่าพืชเหล่านี้เป็นวัชพืช เขาเป็นอินทรีย์วัตถุที่เราสามารถเก็บเกี่ยวและนำไปใช้ประโยชน์อย่างไม่รู้จบ แบบมั่นคงและยั่งยืน

2. ใบไม้แห้ง
#สวนสมรม เป็นหนึ่งในรูปแบบที่ #สวนหม่อนไม้ ใช้ในการทำเกษตรยั่งยืน ภายในสวนจึงมีต้นไม้ที่หลายหลาย ผสมผสาน และเป็นผลไม้เป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งมีอายุพอสมควรแล้ว ต้นไม้เหล่านี้จะมีกิ่งก้านและใบพอสมควร ใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาจึงเป็น อินทรีย์วัตถุ ที่มีอยู่มากมายในสวน
อีกวิธีการที่ผมเลือกใช้คือกวาดใบไม้มากองรวมกัน สะสมให้มากพอเพื่อนำไปทำเป็นอินทรีย์วัตถุสำหรับทำดินปลูกต้นไม้และปุ๋ยหมักชีวภาพต่อไป


ใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้น เป็นส่วนที่ต้นไม้ใช้ประโยชน์จนเต็มที่แล้ว จึงปลดให้ร่วงหล่น แสดงให้เห็นว่าต้นไม้ต้นนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ ต้นไม้จะไม่กินใบตนเอง หากเรามีป่า มีต้นไม้ เราจะมีใบไม้ที่เราสามารถเก็บเกี่ยวและนำไปใช้ประโยชน์อย่างไม่รู้จบ แบบมั่นคงและยั่งยืน

… คิดและทำจากสิ่งที่เรามี

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ดิน

แสดงความคิดเห็น