อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50

23 กุมภาพันธ์ 2557 ไม้พุ่มเตี้ย 0

อ้อยคั้นน้ำ เป็นพืชที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมน้ำอ้อยพร้อมดื่มมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีการปลูกทั่วทุกภาคของประเทส เพื่อนำมาแปรรูปเป็นน้ำอ้อยสดบริโภคภายในประเทศ และน้ำอ้อยพาสเจอร์ไรส์เพื่อจำหน่ายต่างประเทศ การผลิตอ้อยคั้นน้ำต้องอาศัยการจัดการด้านพันธุ์ การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการขนส่ง เพื่อให้ได้ อ้อยคั้นน้ำพร้อมดื่มที่มีคุณภาพ

พันธุ์สุพรรณบุรี 50 ใบสีเขียวเข้ม ลำมีขนาดใหญ่สีเขียวอมเหลือง ปล้องยาวเป็นรูปทรงกระบอก แตกกอ 5-6 ลำต่อกอ ไว้ตอได้ 3-4 ครั้ง ทนทานต่อโรคลำต้นเน่าแดง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 8 เดือน ผลผลิตน้ำอ้อย 4,600-5,200 ลิตร/ไร่ ความหวาน 15-17 องศาบริกซ์ เหมาะสำหรับปลูกทั้งในสภาพที่ดอนและที่ลุ่ม

ooysp50kor

ประวัติ
อ้อยคั้นน้ำพันธุ์สุพรรณบุรี 50 เป็นพันธุ์ที่คัดได้จากการผสมเปิดของอ้อยพันธุ์ เอสพี 074 (SP 074) ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี และประเมินผลที่ศูนย์วิจัย สถานีทดลองพืชไร่ ตลอดจนในไร่เกษตรกรในจังหวัดต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2533 จนถึง 2538 อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50 ให้ผลผลิตน้ำอ้อยดีกว่าพันธุ์เดิมที่ใช้กันอยู่ คือ พันธุ์สิงคโปร์ ในทุกสภาพแวดล้อมและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยได้ดี โดยเฉพาะในเขตภาคกลางและภาคตะวันตกที่เป็นแหล่งปลูกอ้อย

ลักษณะเด่น

 • ให้ผลผลิตน้ำอ้อยประมาณ 4,900 ลิตรต่อไร่
 • น้ำอ้อยสดมีสีเหลืองอมเขียว รสชาติหวานหอม
 • เจริญเติบโตเร็ว
 • แตกกอดี โดยมีจำนวนลำประมาณ 12,000 ลำต่อไร่
 • สามารถไว้ตอได้ดี ทำให้ไม่ต้องปลูกใหม่ทุกปี หลังจากเก็บเกี่ยวหรือตัดอ้อยแล้ว

ความต้านทานโรค
มีความทนทานต่อโรคแส้ดำ โรคใบขาว และโรคลำต้นเน่าแดง

ความต้านทานแมลง
พบการเข้าทำลายของหนอนนกอ้อยน้อย ประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์

ooysp50ton

ลักษณะประจำพันธุ์

 • มีใบขนาดใหญ่ ปลายใบโค้ง
 • ลำต้นมีสีเขียวอมเหลือง
 • ปล้องมีรูปร่างทรงกระบอกค่อนข้างยาว ไม่มีร่องเหนือตา
 • ตามีรูปร่างกลม มีวงเจริญเหลืองและนูน
 • ข้อโปน
 • มีการออกดอกบ้างในอ้อยตอ ในช่วงเดือนธันวาคม
 • อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม คือ 8 เดือน

การปลูกและดูแลรักษา
สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ต้องมีการให้น้ำ

การเตรียมดินปลูก

 • ในสภาพไร่ ไถดะ ไถแปร เพื่อกำจัดวัชพืชแล้วยกร่องให้เป็นลูกฟูก โดยมีระยะห่างระหว่างร่อง 1.2 1.4 เมตร ลึก 30 40 เซนติเมตร
 • ในสภาพร่องสวน ควรเตรียมดินโดยใช้รถไถเดินตามขนาดเล็ก แล้วทำการยกร่อง ใช้ระยะระหว่างร่อง 75 100 เซนติเมตร

การปลูก
ท่อนพันธุ์ที่ใช้ปลูกให้สับเป็นท่อน ๆ แต่ละท่อนมี 3 ตา วางท่อนพันธุ์ในร่องให้ห่างกัน 50 เซนติเมตร แล้วกลบดินหนาประมาณ 3 5 เซนติเมตร พื้นที่ 1 ไร่ ใช้พันธุ์อ้อยประมาณ 500 ลำ

การใส่ปุ๋ย
ใส่ปุ๋ย อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งละเท่า ๆ กัน ใส่ครั้งแรกอายุ 1 เดือนครึ่ง โดยการโรยรอบต้น หรือข้าง ๆ ต้น พร้อมกับพูนดินกลบโคนและถากหรือกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 เมื่ออ้อยอายุ 2 เดือนครึ่ง

ooysp50rai

การควบคุมหรือป้องกันกำจัดวัชพืช
เพื่อให้ทุ่นแรงในการกำจัดวัชพืช ควรใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชอาทราซีน ในอัตรา 1 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมน้ำฉีดพ่นหลังการปลูกอ้อย

การดูแลรักษาอ้อยตอ
อ้อยตอ คือ อ้อยที่เกิดหรือได้จากการแตกหน่อใหม่ หลังจากการเก็บเกี่ยวอ้อยปลูก ซึ่งอ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50 แตกหน่อได้ดีหลังจากตัดหรือเก็บเกี่ยวและไว้ตอได้นาน 3 4 ตอ โดยหลังจากเก็บเกี่ยวอ้อยแล้วต้องตัดแต่งตออ้อยให้ชิดดิน แล้วให้น้ำอย่างพอเพียง เพื่อให้หน่ออ้อยที่เจริญออกมาใหม่แข็งแรง

ooysp50nor

ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผลผลิตอ้อยตอสูง คือ การใส่ปุ๋ยและการกำจัดวัชพืช โดยทั่วไปจะใส่ปุ๋ย ในอัตรา 80 กิโลกรัม ต่อไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง เช่นเดียวกับในอ้อยปลูกปีแรก และมีการดูแลรักษารวมทั้งการกำจัดวัชพืชอย่างเหมาะสม ในขณะที่อ้อยตอยังเล็กอยู่

ขั้นตอนการผลิตน้ำอ้อยพร้อมดื่ม

 1. การเตรียมภาชนะบรรจุ
  ภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำอ้อยอาจเป็นขวดแก้ว หรือขวดพลาสติก ซึ่งต้อทำความสะอาด โดยล้างน้ำที่สะอาดและคว่ำให้แห้ง
 2. การทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องคั้นน้ำ
  ใช้น้ำสะอาดล้างเครื่องคั้นน้ำอ้อยและเตรียมผ้าขาวบางที่สะอาด เพื่อใช้กรองน้ำอ้อย
 3. วิธีการคั้นน้ำอ้อย
  3.1 นำอ้อยที่เก็บเกี่ยวแล้ว (อายุ 8 เดือน) มาตัดเป็นท่อน ๆ ยาวท่อนละประมาณ 75 เซนติเมตร
  3.2 ปอกเปลือกอ้อยด้วยมีด ปอกอ้อย หรือมีดทั่วไป
  3.3 ล้างอ้อยที่ปอกเปลือกแล้วด้วยน้ำสะอาด ทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ำ
  3.4 นำอ้อยที่ล้างสะอาดแล้วเข้าเครื่องคั้นน้ำอ้อย
  3.5 กรองน้ำอ้อยด้วยผ้าขาวบางที่สะอาดหนา 4 ชั้น
  3.6 บรรจุน้ำอ้อยในขวดแก้วหรือขวดพลาสติก
  3.7 เก็บไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส หรือเก็บไว้ในถังแช่ที่บรรจุน้ำแข็ง
 4. การเก็บน้ำอ้อย
  ถ้าเก็บน้ำอ้อยที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จะเก็บไว้ได้ประมาณ 4 วัน ถ้าเก็บนานกว่านั้นน้ำอ้อยจะหมดอายุ หรือเก็บลักษณะแช่แข็งจะทำให้อ้อยสามารถเก็บไว้ได้นานประมาณ 3 สัปดาห์

สรรพคุณทางยาของน้ำอ้อยสด
ทำให้เกิดกำลัง เจริญอาหาร แก้ไข้ และขับปัสสาวะ

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ไม้พุ่มเตี้ย

แสดงความคิดเห็น