การทำฮอร์โมนไข่สำหรับเร่งดอกเร่งผล

3 ธันวาคม 2555 ดิน 0

ฮอร์โมนไข่นี้เหมาะสำหรับการเร่งดอก ให้ติดดอกได้เร็ว และดี มีความสมบูรณ์มากขึ้น

การทำฮอร์โมนไข่สำหรับเร่งดอกเร่งผลและใช้บำรุงสำหรับข้าว มีดังนี้
วัสดุที่ใช้
– ไข่ไก่สด 2 กิโลกรัม
– น้ำตาล 2 กิโลกรัม หรือ กากน้ำตาล
– นมเปรี้ยว 2 ขวด
– แป้งข้าวหมาก 2 ลูก
– น้ำมะพร้าวอ่อน 2 แก้ว
– นมจืด 2 กล่อง

วิธีทำ
1. ตอกไข่ แล้วบดให้ละเอียดทั้งเปลือกเทลงถังหมัก
2. เทกากน้ำตาล นมเปรี้ยว น้ำมะพร้าวอ่อน นมจืดและนำแป้งข้าวหมากบดละเอียดตามสัดส่วนใส่ลงไปในถังหมักคนให้เข้ากัน
3. ปิดฝาให้สนิท หมักทิ้งไว้นาน 14 วัน เก็บรักษาไว้ในที่ร่มอากาศสามารถถ่ายเทสะดวก
4. คนทุกวัน เช้า-เย็น หลังจากครบ 14 วันสามารถนำมาใช้ได้

การนำมาใช้
ผสมฮอร์โมนไข่ 20-30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นในช่วงที่พืชออกดอกให้เปียกชุ่ม ในช่วงเวลาเย็น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ ราดรดลงดินรอบทรงพุ่มอัตรา 20-40 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 5-7 วัน

ประโยชน์ทีได้
ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช ให้พืชสมบูรณ์แข็งแรง ให้ดอกออกผลรวด

เมื่อเราเก็บผลผลิตชุดก่อนเสร็จแล้ว เราต้องทำการตัดแต่งกิ่ง บำรุงต้น ซึ่งแนวเคมีก็อาจจะบำรุงด้วยการใส่ปุ๋ยคอก แล้วก็ตามด้วยปุ๋ยเคมี เพราะใส่เคมีอย่างเดียวต้นไม้ไม่ได้กินแน่ แต่ถ้าแนวชีวภาพนั้น ปุ๋ยคอกไม่ต้องนำมาใส่ ต้องนำไปหมักให้เป็นปุ๋ยชีวภาพผงเสียก่อน แล้วจึงนำมาใส่ต้นไม้ ต้นไม้จะได้กินอย่างรวดเร้ว และต้องราดรดตามด้วยปุ๋ยน้ำชีวภาพเข้มข้นทางดินด้วย จะทำให้ต้นไม้ได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอ และครบถ้วน

เมื่อบำรุงต้นพร้อมถึงเวลาที่แตกใบอ่อน ต้องการให้ติดดอก ก็จะมีสารชักนำหลายชนิด สำหรับแนวทางชีวภาพ ใช้ฮอร์โมนเร่งดอก น้ำ 20 ลิตร ใส่ฮอร์โมนไป 10 ช้อนแกง ฉีดพ่นทางใบ ถ้าทางดิน น้ำ 20 ลิตร ฮอร์โมน 0.5 ลิตร พ่นและราดไป 2-3 ครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์ รับรองว่าติดดอกออกผลทันที แต่ว่าต้นสมบูรณ์มาก่อนนะครับ ดอกจะแข็งแรง ไม่ร่วง ติดผลแล้ว ผลแข็งแรง ร่วงยากเช่นกัน

ต้นทุนในการทำถ้าเทียบกับปริมาณที่ได้แล้วถือว่าถูกมาก สามารถเก็บไว้ได้นานโดยการแช่เย็น ถ้าเห็นว่าเยอะไปก็ลดสัดส่วนของส่วนผสมลง

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ดิน

แสดงความคิดเห็น