ทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น แบบประยุกต์

22 สิงหาคม 2559 จุลินทรีย์ 0

จุลินทรีย์ท้องถิ่น (IMO-Indigenous Micro Organism) เป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลายอินทรีย์ที่มีอยู่ในดินทั้งบนผิวดินและใต้พื้นดิน จัดเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในประเภทจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ช่วยในการกำจัดจุลินทรีย์ที่ไม่มีประโยชน์หรือจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโทษ (จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเน่าเหม็นต่างๆ) ช่วยให้พืชสามารถนำธาตุอาหารต่างๆไปใช้ได้สะดวก ทำให้พืชแข็งแรง และเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น นำไปผลิตน้ำหัวเชื้อไอเอ็มโอ มีกระบวนการง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อนใช้ประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ

ส่วนผสมการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น

  • แกลบดิบ 1 ขันอาบน้ำ
  • รำละเอียด 2 ขันอาบน้ำ
  • ดินที่มีชีวิต จำนวน2กำมือ ได้แก่ ดินในป่า ,โคนต้นไม้ใหญ่ใต้ , กองใบไม้ ,โคนไผ่ , ดินที่มีราใบไม้สีขาว ,ป่าละเมาะที่รกร้าง ไม่เคยใช้ยาฆ่าเชื้อรา

dinpahimodin

วิธีทำ

  1. นำรำละเอียด 1 กก. และแกลบดิบ 1 กก. ผสมกับดินดี 2 กำมือ
  2. คลุกเคล้าให้เข้ากันนำไปผสมกับน้ำสะอาดพอหมาดๆ ทำให้แบน แผ่ติดกะละมังให้ทั่ว
  3. ปิดฝาด้วยกระสอบป่านหรือผ้าสะอาด เก็บไว้ในที่ร่ม อุณหภูมิห้อง จนครบ 3 วัน จะเกิดเส้นใยจุลินทรีย์สีขาว สามารถนำไปใช้ได้

dinpahimosom dinpahimosoma dinpahimopid dinpahimopead dinpahimopeads

วิธีหัวเชื้อจุลินทรีย์น้ำ
นำจุลินทรีย์ที่หมักไว้ใส่ถุงตาข่ายมัด ใส่ในถังที่มีกากน้ำตาล 4 กก. ผสมน้ำ 50 ลิตร คนให้เข้ากัน ปิดฝาภาชนะ หมักในที่่ร่ม ประมาณ 2 วัน สามารถนำไปใช้เป็น ..หัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น.. สำหรับทำปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ

การนำ IMO ไปใช้ประโยชน์นั้นสามารถทำได้เหมือนกับวิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพทุกประการ แต่คุณสมบัติของ IMO หรือ จุลินทรีย์ท้องถิ่นนั้น จะเด่นกว่าตรงที่สามารถกำจัดกลิ่นเหม็นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าน้ำหมัก ชีวภาพ ซึ่ง IMO นี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับคอกปศุสัตว์ได้ทุกชนิด ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นรบกวน ในกรณีนี้เราจะใช้ IMO ผสมกับน้ำเปล่าในอัตราส่วน 1:500 หรือ 1 : 1,000 คนให้เข้ากันดีใช้รดกองปุ๋ยหมักชีวภาพในคอกหมู เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ในการย่อยสลายปุ๋ยหมัก และช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นของมูลและปัสสาวะหมู โดยรดให้ทั่วคอกปุ๋ยหมัก ทุกๆ 5-7 วัน หรือเวลาที่คอกปุ๋ยหมักเริ่มส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด จุลินทรีย์

แสดงความคิดเห็น