เครื่องตัดท่อนไผ่

29 มกราคม 2023 นวัตกรรมพึ่งตน 0

สวนหม่อนไม้ สวนเกษตรนวัตกรรมพึ่งตน เราทำเกษตรยั่งยืนในระบบวนเกษตร โดยมีการปลูกไม้ยืนต้นที่หลากหลาย และมีไผ่ปลูกในทุกแปลง เช่น ไผ่ผาก ไผ่รวก ไผ่ซางหม่น ไผ่ซางนวล ไผ่เลี่ยงหวาน เป็นต้น

ซึ่งเราสามารถนำลำไผ่มาทำประโยชน์ เป็นสิ่งปลูกสร้าง ของใช้ รวมถึงนำมาทำถ่าน
เมื่อต้องนำลำไผ่มาใช้งาน จึงต้องตัดลำไผ่ให้เป็นท่อนๆ จึงสร้างเครื่องตัดท่อนไผ่ไว้ใช้งาน

เครื่องตัดท่อนไผ่ใช้หลักการของเลืี่อยวงเดือนแบบกระดกได้ ประกอบด้วย ชุดฐานบังคับการตัดและชุดตัดลำไผ่

วิธีทำ
ชุดฐานบังคับการตัด

 1. นำเหล็กฉาก 1.5×1.5 นิ้ว มาตัดแล้วเชื่อมต่อเป็นโต๊ะขนาด กว้าง 40 ซม. ยาว 60 ซม. สูง 75 ซม.
 2. นำเหล็ก C ขนาด 2 นิ้ว ยาว 30 ซม. นำมาเชื่อมติดกับฐานตรงกึ่งกลาง ไว้เป็นแท่นรับน้ำหนักและทำรูเพลาหมุน
 3. เชื่อมเหล็กยาว 20 ซม. ทำแท่นรับชุดตัดบังคับจุดรับการกระดก และทำชุดบังคับระยะใบเลื่อยด้วลโซ่ที่ตรึงไว้ระหว่างชุดฐานบังคับการตัดและชุดตัด
 4. วัดระยะ เจาะรู แล้วติดตั้งแผ่นเหล็กล็อกการตัดไม้
 5. นำเหล็กมาเชื่อมเป็นชุดจับไม้ ล็อกลำไผ่ไม่ให้เคลื่อนขณะตัด
  ชุดตัดลำไผ่
 6. นำเหล็กฉาก 1×1 นิ้ว มาตัดแล้วเชื่อมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด กว้าง 30 ซม. ยาว 50 ซม.
 7. ปลายด้านหนึ่งเจาะรูสำหรับยึดเพลาเลื่อยวงเดือน ปลายอีกด้านหนึ่งเจาะร่อง 2 ชั้น สำหรับทำเป็นแท่นยึดมอเตอร์ไฟฟ้า
 8. ทำเพลากึ่งกลางแท่นตัดเป็นจุดหมุน
 9. ชุดรักษารักษาความปลอดภัยขณะใช้งาน ได้แก่
 • บังใบเลื่อย โดยนำแผ่นเหล็กมาตัดเป็นครึ่งวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้ว เชื่อมแผ่นเหล็กปิดโดยรอบ ให้หนา 1-2 นิ้ว แล้วนำไปติดกับแท่นตัด
 • บังสายพาน โดยนำแผ่นเหล็กมาตัดเป็นรูปโค้งตามแนวมู่เล่ย์ใบเลื่อยและมอเตอร์ หนา 1-2 นิ้ว ทำแท่นสำหรับยึดกับแท่นตัด

10. ทาสีกันสนิมรองพื้นให้ทั่ว 2 ครั้ง รอจนแห้งสนิท

การประกอบเครื่องตัดท่อนไผ่

 1. ติดตั้งเพลาใบเลื่อยเข้ากับแท่นตัด ยึดด้วยน็ตให้แน่น
 2. นำแท่นเลื่อยมาประกอบเข้ากับแท่นตัด ร้อยแกนเพลาแล้วยึดให้แน่น
 3. ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าบนแท่นตัด มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์ที่ใช้งานได้ทั้งไฟกระแสตรงและกระแสสลับ ความเร็วรอบที่ 2,500 รอบต่อนาที มีกำลังไฟ 1.5 กิโลวัตต์ (2 แรงม้า) ใช้แผ่นเหล็กปิดครอบตัวมอเตอร์ไฟฟ้า ยึดด้วยน็อตให้แน่น
 4. ติดตั้งสายพาน และชุดบังสายพาน ยึดด้วยน็อตให้แน่น
 5. เดินสายไฟจากมอเตอร์ไฟฟ้า ติดตั้งสวิทซ์ปิดเปิดและติดตั้งเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า ควมคุมความเร็วของมอเตอร์
  ุ6. ติดตั้งใบเลื่อยวงเดือน เป็นใบเลื่อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14-16 นิ้ว มีฟัน 80-100 ฟัน จะตัดได้ผิวหน้าตัดที่ละเอียด
 6. ตรวจสอบการใช้งาน

การใช้งาน
นำต้นไผ่ที่ต้องการตัดมาพาดลงบนแท่นตัด ยกใบมีด เลื่อนท่อนไผ่ตามระยะที่ต้องการตัด เปิดสวิทซ์ กดตัวล็อกลำไผ่ กดใบมีดแล้วตัดลำไผ่จนขาด

ในการใช้งานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ทั้งการใช้งานเครื่องตัดลำไผ่และการแต่งกายที่รัดกุม

เครื่องตัดลำไผ่ ช่วยตัดลำไผ่ได้ง่าย เบาแรง เราสามารถดูแลและซ่อมบำรุงได้ง่ายไม่ซับซ้อน ประหยัดงบประมาณ และพึ่งตนเองได้

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น