เครื่องนวดข้าวถัง 200 ลิตร

ปัจจุบันการนวดข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วมีวิธีการนวดหลายวิธีแต่วิธีที่คณะผู้จัดทำพัฒนาคือ การพัฒนาเครื่องนวดข้าวภูมิปัญญาชาวบ้านนี้เพื่อให้ได้เครื่องนวดข้าวภูมิปัญญาชาวบ้านราคาต่ำมีคุณภาพดี และแทนการนวดข้าวด้วยการตีฟาดด้วยแรงคนซึ่งเครื่องนวดข้าวภูมิปัญญาชาวบ้านนี้มีหลักและจัดสร้างง่ายโดยการหมุนนวดด้วยเหล็กท่อดำวางเรียงรอบถังเปล่า 200 ลิตร ในปัจจุบันมีการจ้างสี และเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวข้าว ทำให้เกษตรกรต้องใช้จ่ายเงินเพิ่มสูงขึ้น คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดพัฒนาให้เกษตรกรมีเครื่องไว้นวดเองให้มีความเหมาะสมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

nuadkaw200lbab nuadkaw200lbabs

ชาวนาใน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ดัดแปลงถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร ต่อพ่วงเข้ากับรถไถนาเดินตามที่มีอยู่ใช้เป็นเครื่องนวดข้าวนาปี แทนการใช้รถนวดข้าวขนาดใหญ่ ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและช่วยทุ่นแรงอีกทางหนึ่ง

เกษตรกรชาวนาหลายครอบครัวใน ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นำถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร ไปดัดแปลงทำเป็นเครื่องนวดข้าวตามภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วนำไปต่อพ่วงเข้ากับรถไถนาเดินตามของตนเองที่มีอยู่ ใช้เป็นเครื่องนวดข้าวนาปี หลังชาวบ้านเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีเสร็จสิ้นลง แทนการใช้รถนวดข้าวขนาดใหญ่ ซึ่งชาวนาจะต้องว่าจ้างให้คนอื่นที่มีรถนวดข้าวไปนวดข้าวให้ที่คิดค่าจ้างนวดข้าวในราคาที่แพงถึงกระสอบละ 10 บาท ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ชาวบ้านจึงหันมาใช้ถังน้ำมันที่ดัดแปลงนวดข้าวแทน เพื่อเป็นการทุ่นแรง และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง

nuadkaw200ls nuadkaw200llan nuadkaw200lda

ส่วนวิธีการทำเครื่องนวดข้าวจากถังน้ำมันไม่ยุ่งยาก เพียงนำถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร เจาะรูตรงกลางถังเพื่อสอดเพลาเข้าไปตรงกลางให้สามารถหมุนรอบตัวเองได้ ก่อนประกอบเข้ากับตัวโครงเหล็กที่ทำขึ้น แล้วต่อสายพานพ่วงต่อกับรถไถนาเดินตามเพื่อให้ตัวถังน้ำมันหมุนรอบตัวเอง ส่วนเวลาใช้งานก็จะนำมัดข้าวยัดเข้าบริเวณถังน้ำมันกับแผ่นเหล็กที่ทำช่องเอาไว้พอดี ทำให้เมล็ดข้าวหลุดออกจากมัดข้าวโดยง่าย

ชุดนวด เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการแยกเมล็ดให้ออกจากรวง การนวดเป็นการทำให้เมล็ดพืชหลุดออกจากรวง ฉะนั้นการนวดจึงมีความสำคัญทั้งต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิต ถ้าการนวดที่รุนแรงเกินไปจะทำให้เมล็ดแตกหักเสียหายมาก แต่ถ้าการนวดรุนแรงน้อยเกินไปก็จะทำให้มีเมล็ดบางส่วนไม่ถูกนวดและอาจทำให้ความสูญเสียมีค่าสูง เครื่องเกี่ยวนวดในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้ชุดนวดข้าวแบบไหลตามแกน มีลักษณะการทำงานแบบเดียวกับชุดนวดของเครื่องนวดข้าว ประกอบด้วยลูกนวด ตะแกรงนวดล่างและตะแกรงนวดบน

เกษตรกรชาวนา ในเขตตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร หลายครอบครัวต่างพากันนำถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร มาดัดแปลงทำเป็นเครื่องนวดข้าวตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยนำไปต่อพ่วงเข้ากับรถไถนาแบบเดินตาม ใช้เป็นเครื่องนวดข้าวนาปีหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีเสร็จสิ้นลง แทนการใช้รถนวดข้าวขนาดใหญ่ ต้องว่าจ้างในราคาแพงถึงกระสอบละ 10 บาท ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ที่ค่อนข้างสูง

nuadkaw200la nuadkaw200lmon nuadkaw200lsai nuadkaw200lsa

ชาวบ้านจึงหันมาใช้ถังน้ำมันที่ดัดแปลงนวดข้าวแทน เพื่อเป็นการทุ่นแรง และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง ส่วนวิธีการทำเครื่องนวดข้าว จากถังน้ำมันก็ไม่ยุ่งยากเพียงนำถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร มาทำการเจาะรู ตรงกลางถัง เพื่อสอดเพลาเข้าไปตรงกลางให้สามารถหมุนรอบตัวเองได้ ประกอบเข้ากับตัวโครงเหล็กที่ทำขึ้นมาแล้ว ต่อสายพานพ่วงต่อกับรถไถนาเดินตาม เพื่อให้ตัวถังน้ำมันหมุนรอบตัวเอง เวลาใช้งานจะนำต้นข้าว ยัดเข้าบริเวณถังน้ำมัน กับแผ่นเหล็กที่ทำช่องเอาไว้พอดี เมล็ดข้าวก็จะหลุดออกจากมัดข้าวโดยง่าย

nuadkaw200lmed

ประโยชน์และคุณลักษณะ

  1. เพื่อให้ได้เครื่องนวดข้าวภูมิปัญญาชาวบ้านราคาต่ำมีคุณภาพดี
  2. เพื่อทดแทนการนวดข้าวด้วยการตีฟาดด้วยแรงคน
  3. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้กับความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด เครื่องมือเกษตร

แสดงความคิดเห็น