เครื่องหยอดเมล็ดมือถือ

เกษตรกรไทยที่ต้องหยอดเมล็ดพืช เพื่อเพาะปลูกเป็นจำนวนมาก เช่น ไร่ข้าวโพด ไร่พริก ต้องจ้างแรงงานเพื่อให้เสร็จทันเวลา เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อนึ่ง การหยอดโดยไม่มีเครื่องทุ่นแรงช่วยเป็นงานที่หนัก เหนื่อย และใช้เวลามากไม่สะดวก จึงคิดค้นเครื่องทุ่นแรงในการหยอด เพื่อการดังกล่าวโดยมีพื้นฐานความคิดที่ว่า ออกแบบง่าย ๆ อุปกรณ์หาได้ง่าย สร้างได้ง่าย กลไกการทำงาน ไม่ซับซ้อนใช้ง่ายสะดวกเร็ว

เครื่องหยอดเมล็ดนี้สามารถหยอดเมล็ดได้ 1-3 เมล็ด ต่อ หลุม การกำหนดเมล็ดให้ลงกี่เมล็ดอยู่ที่การเซาะลิ้นให้เกิดร่อง ให้ได้ขนาดตามเมล็ดว่าจะกำหนดให้ลงกี่เมล็ด แล้วยังสามารถกำหนดการลงของเมล็ดได้จาก การบีบคันบีบ ถ้าบีบสุดเมล็ดจะลง2-3 เมล็ด ถ้าบีบประมาณครึ่งหนึ่งของคันบีบเมล็ดจะลง1-2เมล็ดแล้วแต่ขนาดของเมล็ดด้วย

keangyodmetersa keangyodmeters
เหมาะสำหรับพื้นที่การทำงานทั้งที่ดอยสูง และที่ราบยิ่งดีครับ การใช้งานก็ไม่ยุ่งยากเพียงแค่เต็มเมล็ดลงไปในกระป๋องเก็บเมล็ด จากนั้นนำเครื่องหยอดไปกระทุ้งลงดินให้เป็นรูพอที่จะหยอดเมล็ดแล้วทำการกดคันยก ก็เสร็จไป 1 หลุม

ใช้งานเครื่องหยอดเมล็ด

 1. ตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องหยอดเมล็ดว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่ง สึกหรอหรือไม่ ถ้าไม่สึกหรอก็สามารถทำการเพาะปลูกได้
 2. เต็มเมล็ดพันข้าวโพดที่จะทำการเพาะปลูกลงในถังกักเก็บเมล็ดพันธ์ โดยทำการเปิดฝาถังเก็บแล้วเติมเมล็ดลงไป ไม่ควรเต็มเมล็ดเต็มถังกักเก็บมากเกินไป โดยการเติมเมล็ดให้อยู่ในถังกักเก็บเมล็ดประมาณ 80 % ของถังกักเก็บ
 3. ปิดฝาถึงกักเก็บเมล็ดให้แน่นพอประมาณ
 4. ทำการเพาะปลูก โดยการนำเสียมที่ติดกับเครื่องหยอดเมล็ดแทงลงดินที่จะเพาะปลูกให้มีรูพอประมาณ ขนาดความกว้างของรูที่เหมาะสมก็คือ ของความยาวเสียมขุด
 5. เมือเสียมขุดดินให้เกิดรูแล้วให้ทำการปีบ คันโยก 1 ครั้งเพื่อปล่อยเมล็ดลงหลุม (1 ครั้ง เท่ากับ 3 เมล็ด ) โดยการปีบนั้นให้ปีบสุด เวลาปล่อยคันบีบให้ปล่อย สุดๆ ไม่งั้นเมล็ดพันธ์ที่ลงจะไม่มีความแมนยำ
 6. เมื่อเมล็ดตกลงในหลุมแล้วให้ทำการปิดปากหลุม
 7. จากนั้น วนไปทำตาม ข้อ 4-7 อีกครั้งไปเรื่อยๆ จนกว่าเมล็ดข้าวโพดในถังจะหมด เมือเมล็ดหมด ให้ทำตามข้อ 2 กับ 3 เท่านั้นเอง
 8. เมื่อทำการเพาะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วควร ล้างทำความสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง เก็บไว้ในที่มิดชิด

keangyodmeterbab keangyodmeterk keangyodmetertam

เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพด สามารถนำไปประยุกต์ในการหยอดเมล็ด อย่างอื่นได้ เช่น เมล็ดถั่ว เมล็ดข้าว และยังหยอดปุ๋ยได้อีกด้วย โดยการเปลี่ยนไปหยอดเมล็ดอื่นผู้ใช้งานต้องปรับเปลี่ยนลิ้นชักให้เป็นลิ้นชักที่เหมาะสมกับเมล็ดพันธ์พืชได้

keangyodmetermed

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด เครื่องมือเกษตร

3 ความคิดเห็น

 1. นายสมหวัง ทองนำ
  บันทึก ธันวาคม 3, 2018 ใน 15:07

  ราคาเครื่องหยอดเท่าไรครับ

 2. นายสมหวัง ทองนำ
  บันทึก กันยายน 11, 2019 ใน 15:48

  เครื่องเท่าไรหยอดข้าวได้หรือไม่ครับ

 3. จรินทร์
  บันทึก สิงหาคม 31, 2021 ใน 14:06

  ฉันขอรายละเอียดของอุปกรณ์ และราคา ได้ไหม

แสดงความคิดเห็น