เตาชีวมวล3พลัง

เราทำเตาชีวมวลไว้ใช้งาน โดยสร้างให้เหมาะสมกับการใช้งานประเภทต่างๆ

ได้แก่

 1. เตานรกเตาที่ใช้เชื่อเพลิงชีวมวลขนาดเล็ก เช่น ขี้เลื่อย แกลบ เปลือกหมาก ชานอ้อย เป็นต้น ให้ความร้อนสม่ำเสมอ เป็นเวลานาน
 2. เตาชีวมวล เตาชีวมวลจากถังน้ำยาแอร์ มีขนาดเล็กใช้ไม้ฟืนและถ่านให้พลังงานความร้อนสูง เติมเชื้อเพลิงได้ง่าย
 3. เตาชีวมวลถ่านชีวภาพ เตาชีวมวลที่ใช้ไม้ฟืนให้พลังงานความร้อนและใช้ขี้เลื่อย แกลบ ทำเป็นถ่านชีวภาพในเวลาเดียวกัน

เราจึงรวมจุดเด่นของเตาทั้งสาม แล้วพัฒนาเป็น เตาชีวมวล3พลัง

ส่วนประกอบของเตาชีวมวล3พลัง ได้แก่ แกนเตา เสื้อเตา และฐานรองภาชนะ
วิธีทำ
1.แกนเตา ใช้ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้วยาว 40 ซม. เชื่อมปิดก้นด้วยเหล็กแบน 4 หุน โดยให้สูงจากพื้น 3 ซม.เป็นช่องลม เจาะรูรอบท่อ 2 แถวช่วงบนและล่าง เป็นช่องระบายแก๊ส

 1. เสื้อเตา
  2.1 นำถังเหล็ก30 ลิตรที่มีฝาปิดเปิด เจาะรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ทั้ง2ข้างของถังตรงข้ามกัน สูงจากพื้น 3 ซม. ใช้ท่อเหล็ก 1.5 นิ้วยาว 40 ซม. เจาะรูตรงกลางแล้วเชื่อมท่อสูง 2 ซม.เป็นท่อลม นำไปใส่ในรูที่เจาะไว้แล้วเชื่อมติดกับถัง ใช้เหล็กแบนดัดเป็นมือจับติดข้างถัง ติดตั้งหูปิ่นโต 3 จุดช่วงปากถังเป็นที่ล็อกฝาถัง
  2.1 ใช้ถังเหล็ก 25 ลิตรนำมาตัดให้สูงเท่ากับของถัง 30 ลิตร เจาะรูที่ก้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้วกลางถัง ใช้เหล็กแบนดัดเป็นวงกลมขนาดใหญ่กว่าท่อ 6 นิ้วเล็กน้อยยึดติดกลางก้นถัง ทำเป็นที่ล็อกท่อ
  2.3 ใส่ดินปนทรายที่ผสมน้ำพอหมาดๆ ใส่ที่ก้นถัง 30ลิตรจนมิดท่อเหล็ก แล้วนำถัง 25 ลิตรใส่ลงในถัง 30 ลิตรให้รูที่เจาะตรงกับกลางท่อ ใส่ดินรอบๆ ระหว่างช่องว่าของถังทั้งสองจนเต็ม อัดให้แน่นเป็นฉนวนเตา แล้วตัดฝาถังเป็นวงกลมเท่ากับขนาดท่อสำหรับปิดเตา
 2. ใช้เหล็กกลมดัดเป็นวงกลมเท่ากับขอบของถัง 2 อัน เชื่อมต่อกันให้สูง 5-10 ซม. ติดเหล็กงอเป็นแท่นรับหูปิ่นโต

เตาชีวมวล3พลังใช้งานได้3แบบ

 1. เตานรก ใช้ท่อ1.5นิ้ววางกลางเตาให้ตรงกับท่อลมที่ก้นเตา ใส่ขี้เลื่อย แกลบ เปลือกหมาก ชานอ้อย แล้วอัดให้แน่น จุดไฟจากด้นบน
 2. เตาชีวมวล ประกอบแกนเตาลงในเตาแล้วล็อกฝาให้แน่น ใส่ไม้ฟืนลงในแกนเตา จุดไฟจากด้นบน
 3. เตาชีวมวลถ่านชีวภาพ ประกอบแกนเตาลงในเตาใส่ขี้เลื่อย แกลบในช่องระหว่างแกนแตากับฝนัง ล็อกฝาให้แน่น ใส่ไม้ฟืนลงในแกนเตา จุดไฟจากด้นบน

เตาชีวมวล3พลัง รวมรูปแบบการใช้งานทั้งแบบเตานรก เตาชีวมวล และเตาชีวมวลถ่านชีวภาพ ใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลาย รวมทั้งใช้งานได้หลากหลาย ทำง่าย ประหยัด และพึ่งตนเองได้

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด วิชาเกษตรพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น