เตาเผาถ่านซูปเปอร์ 84

31 พฤษภาคม 2559 พลังงาน 0

เตาเผ่าถ่าน ซูปเปอร์ 84 เป็นการรวบเตา 5 ประเภทมาประยุกต์รวมกัน ได้แก่ เตาชีวมวล เตาแก๊สชีวมวล เตาอิวาเตะ เตานอน และ เตาหลุมผี การทำงานของเตา เมื่อเริ่มเผาวัสดุที่ต้องการทำถ่าน เตาจะแยกมีเทนออก ทำให้ถ่านยังคงเป็นแท่ง ไม่เป็นผงขี้เถ้า หลักการเผาถ่าน มีด้วยกัน 2 แบบ และจะได้ถ่านที่แตกต่างกัน แบบที่ 1 ถ่านชีวมวล เป็นการเผาด้วยเตาซุปเปอร์ 84 ใช้เวลาเผา 2.30 ชม. หลักการคือร้อนมากแต่เย็นตัวเร็ว จะได้ถ่านชีวมวลที่บริสุทธิ์และมีน้ำหนักเบากว่าถ่านทั่วไป 1 เท่า แบบที่ 2 ถ่านมีประจุไฟฟ้า เป็นการเผาด้วยเตาซุปเปอร์เช่นกันแต่ต้องพอกดินเหนียวรอบนอกหนาประมาณ 3 นิ้ว ทำการเผา 16 ชม. หลักการคือ ร้อนมากแต่คลายความร้อนช้าที่สุด จะได้ถ่านประจุไฟฟ้า ใช้เป็นเชื้อเพลิง รักษาโรค

taosuper84sed

เตาเผาถ่านรุ่นซูเปอร์ 84 ตั้งตามชื่อโครงการรักษ์ป่าฯ ซึ่งพัฒนาให้เป็นระบบความร้อนตามหลักของชีวมวล โดยเพิ่มอุปกรณ์หลัก 3 ส่วนเพื่อช่วยในการเผาไหม้ ดังนี้

 1. ตะแกรงเหล็ก ความสูงจากฐานเตา 8 เซนติเมตร เพื่อคั่นไม้ฟืนกับฐานเตา
 2. ท่อนทรงกรวยเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบน 6 นิ้ว ความสูงของท่อ 30.5 เซนติเมตร ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการเผาไหม้ ตามหลักชีวมวล หรือการเผาควัน
 3. ครีบเกลียวขนาด 1 1/8 นิ้ว จำนวน 3 ใบ เพื่อช่วยเร่งในการเผาไหม้ให้เร็วขึ้น

taosuper84kab

หลักการทำงาน
เมื่อจุดไฟจากด้านล่างของเตา ความร้อนจะสลายโครงสร้างทางชีวเคมีที่อยู่ในเนื้อไม้จนเกิดเป็นแก๊สเชื้อเพลิง จากนั้นความร้อนจะลอยขึ้นสู่ด้านบนท่อทรงกรวย ความร้อนจะเผาแก๊สเชื้อเพลิงจนเกิดไฟลุกไหม้และพุ่งสู่ด้านบนของเตา ทำให้หญ้าที่อัดไว้ด้านบนติดไฟ และทำให้ความร้อนกระจายไปยังไม้ฟืนได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งครีบในท่อทรงกรวยจะช่วยเร่งให้เผาถ่านได้เร็ว สามารถลดระยะเวลาให้น้อยลงทำให้ใบไม้ ใบหญ้ากลายเป็นถ่าน และยังได้น้ำส้มควันไม้เช่นเดียวกับเตาเผาถ่านทั่วไป

taosuper84tang

ขั้นตอนการเผา

 1. เรียงไม้แนวตั้ง (ความยาวไม่เกิน 60 ซม. ความชื้นไม้เกินร้อยละ 30 ด้านหนาของไม้อยู่ด้านล่าง) ใส่หญ้าสดอัดบนเตาจนแน่น แล้วปิดฝาให้สนิท
 2. เติมน้ำในท่อทั้ง 3 ท่อ เพื่อหล่อเย็นใช้สกัดน้ำส้มควันไม้
 3. จุดเตา ใส่ฟืนหน้าเตา จนกระทั่งหมดควัน หรือเป็นควันใส แล้วปิดปากปล่องด้านบน ให้ควันออกทางท่อ ด้านข้าง
 4. เมื่อหมดควันทั้ง 3 ท่อ ปิดฝาท่อ ปิดปากเตาทิ้งไว้ให้เย็น
 5. เติมน้ำ เพื่อให้เย็นเร็วขึ้น
 6. ปิดปากเตา ทิ้งเตาให้เย็น
 7. นำถ่านออกมาใช้ตามต้องการ ส่วนถ่านจากหญ้าสามารถนำไปผสมดินเพื่อปรับสภาพดิน

taosuper84na taosuper84chu taosuper84paw taosuper84tan

ข้อควรระวัง : ควันที่พุ่งออกมาจากการเผาหญ้ามีโอกาสติดไฟ

กฎระเบียบ เตาเผาถ่าน ซุปเปอร์ 84

 1. หากผู้ใดมีความประสงค์ จะใช้หรือผลิตเตาเผ่าถ่าน ซุปเปอร์ 84จะต้องยื่นจดแจ้งกับสำนักงาน พลังงานจังหวัดภูเก็ตหรือที่ นาย ประวิทย์ นิลวิเชียร 74/4 ม.8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110(ต่อสายตรง)
 2. สิ่งที่ต้องนำส่ง สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน(ระบุทับให้ชัดเจน ใช้เพื่อเตาเผาถ่าน)เพื่อการป้องกัน
 3. จะต้องเข้าร่วมกลุ่มอนุรักษ์พิทักษ์โลกเขียว
 4. หากผู้ใดละเมิดกฎระเบียบ จะถือว่าละเมิดสิทธิ์ของผู้คิดค้นเตาเผาถ่าน ซุปเปอร์84 จะถูกดำเนินตามกฎหมาย(ละเมิดสิทธิ์ ของผู้ร่วมกลุ่มอนุรักษ์พิทักษ์โลกเขียว)

taosuper84swt taosuper84sw taosuper84v

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด พลังงาน

แสดงความคิดเห็น