เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร แบบตั้ง

22 สิงหาคม 2557 พลังงาน 0

เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร เป็นเตาที่ ถูกผลิตขึ้นจากวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น (ถังน้ำมัน200 ลิตร) โดยได้รับการพัฒนาจนมีประสิทธิภาพ การเผาไหม้ และการควบคุมอากาศภายในให้ดียิ่งขึ้นทำให้ได้ถ่านที่มีคุณภาพดี ประหยัดเวลาในการเผาถ่านสร้างประกอบได้ง่าย ราคาถูก เหมาะกับครัวเรือนที่มีการใช้ถ่ านเป็นพลังงานในการหุงต้มประกอบอาหารอีกทั้งยังมีผลพลอยได้ คือ น้ำส้มควันไม้ จากการเผาถ่านที่เป็นประโยชน์

ถ่าน คือ เชื้อเพลิงที่ ได้จากการเผาไหม้ของไม้ ภายในบริเวณที่ มีอากาศอยู่บางเบา หรืออาจกล่าวในทางเทคนิคก็คือ กระบวนการแยกสารอินทรีย์ภายในไม้ในสภาวะที่อากาศอยู่น้อยมาก สำหรับกระบวนการที่ทำให้สารอินทรีย์ในเนื้อไม้เปลี่ยนรูปเป็นถ่าน เรียกว่า คาร์บอนไนเซชั่น (Carbonization) โดยการเผาถ่านด้วยเตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเผาไหม้ การลดความชื้น การคายความร้อน และการทำให้เย็นตัว ซึ่งถูกต้องตามหลักการผลิตถ่านที่มีคุณภาพ

tao200ltangpaw

ลักษณะเด่น
ออกแบบให้สามารถควบคุมอากาศ ภายในเตาได้ เคลื่อนย้ายสะดวก เก็บรักษาง่าย เผาถ่านได้คุณภาพดี นำเศษกิ่งไม้มาเผาเป็นถ่านได้ สร้างประกอบง่าย ไม่ซับซ้อน มีอายุการใช้งานนาน ราคาถูก ได้น้ำส้มควันไม้ เป็นผลพลอยได้

ขั้นตอนการประกอบเตา

 1. ) เริ่มต้นการสร้างเตาโดยการตัดท่อเหล็กให้ได้ขนาด เริ่มจากท่อ 2 นิ้ว ยาว 85 เซนติเมตร 3 ท่อนแล้วตัดให้ได้ 45 องศา ยาว 15 เซนติเมตร 3 ท่อนเพื่อประกอบกันเป็นปล่องควัน
 2. ) ตัดเหล็ก 3 นิ้ว ยาว 20 เซนติเมตร 3 ท่อนสำหรับทำท่อควบแน่นน้ำส้มควันไม้
 3. ) ตัดเหล็กฉากขนาด 1 นิ้ว ยาว 20 เซนติเมตร 2 ท่อน
 4. ) ตัดเหล็กแผ่นบางให้ได้ขนาด 82 x 20 เซนติเมตร แล้วทำการร่างแบบลงบนแผ่นเหล็กที่ตัดแล้วโดยวัดจากขอบเป็นระยะ 20, 30, 40, 60, 80 เซนติเมตร
 5. ) พับเหล็กตามที่ได้ร่างแบบไว้ให้มีลักษณะเป็น ช่อง 5 เหลี่ยม สำหรับทำช่องป้อนเชื้อเพลิงหน้าเตาแล้วเชื่อมติดไว้
 6. ) นำกระดาษที่ลอกแบบความโค้งของถังไว้มาทาบแล้วร่างเส้นลงบนเหล็กที่พับไว้เพื่อให้ปากเตาวางได้สนิทกับถัง 200 ลิตร
 7. ) เชื่อมประกอบปล่องควันและท่อควบแน่น
 8. ) ประกอบตะแกรงสำหรับรองฟืน
 9. ) ร่างแบบและเจาะรูถัง 200 ลิตรสำหรับใส่ปล่องควัน 3 รู
 10. ) เชื่อมประกอบปล่องควันเข้ากับถัง 200 ลิตร
 11. ) เชื่อมประกอบปากเตา โดยนำเหล็กแผ่นที่พับเป็นปากเตามาเชื่อมประกอบเข้ากับถัง 200 ลิตรแล้วเจาะรูให้ทะลุ
 12. ) เสร็จแล้วให้คว่ำถังลง เพื่อเจาะรูที่ด้านล่างของปล่องควันสำหรับรูเก็บน้ำส้มควันไม้
 13. ) เชื่อมเหล็กฉากขนาด 2 นิ้วสำหรับรองตะแกรงด้านในเตา 4 จุด สูงจากก้นถัง 15 เซนติเมตร
 14. ) นำฝาถังมาเจาะรูและเชื่อมปล่องเร่งโดยวัดจากขอบมา 10 เซนติเมตร
 15. ) เมื่ อทำการประกอบชิ้นส่ วนทั้งหมดเสร็จแล้ว ให้นำไปทาสีเพื่ อป้องกันสนิม ก่อนจะนำไปใช้งานต่อไป

tao200ltang
tao200ltangkaw tao200ltangtan tao200ltangs

การเผาถ่านของเตา 200 ลิตร แบบตั้ง ด้วยวิธีง่ายๆ ควรเผา ตอนเช้า จะใช้เวลาในการเผา 8 10 ชม. (ไม้หมาด 10 -15 ชม. ) ขึ้นกับขนาดของไม้ด้วยนะครับ เท่าแขนจะเผาได้ดี (เทคนิคการเรียงไม้คนเดียว เอาไม้ขนาดกลาง รองก้นเตาด้านหลัง เตาจะเอียงมาด้านหน้า จะเรียงไม้ได้ง่าย เพราะเราเรียงจากหน้าเตามาหลังเตา)

 1. เปิดปล่องด้านบนทั้งหมด 4 ปล่อง
 2. ก่อไฟหน้าเตา ไม่ต้องยัดเข้าไปในปล่อง ให้อยู่ตรงปากปล่อง ควรมีไม้ใหญ่ขนาดเท่าขา 1 ท่อน ก่อหน้าเตาด้วย (ถ้าไม่มีไม้ใหญ่จะเปลืองฟืนหน้าเตา)
 3. ให้รอดูควันปล่องเร่ง (ปล่องที่อยู่บนฝาถัง เรียกว่า ปล่องเร่ง) ไม้แห้งประมาณรอประมาณ 1.30 2 ชั่วโมง ไม้หมาดรอประมาณ 2 3 ชั่วโมง ให้เริ่มเก็บน้ำส้มควันไม้ ไม่ควรเผาไม้สด ปล่องเร่งด้านบนจะมีควันใส ให้เริ่มปิดปล่องเร่ง โดยใช้ กระป๋องน้ำอัดลม กระป๋องเบียร์ ตัดครึ่ง แล้วปิด
 4. หน้าเตาจะมีถ่านเยอะ ให้เอาไม้ใหญ่เข้าไปใกล้ๆปากปล่องใส่ไฟ นิดหน่อย แล้วทิ้งไว้อีก ประมาณ 1 ชม. ควันบ้ามีจะสีขาวปนน้ำตาลจะเริ่มพุ่งออกจากปล่องทั้ง 3 ปล่อง
 5. ทิ้งไว้ประมาณ 4 ชม. (อย่าให้ไม้ใหญ่ด้านหน้าดับ) ให้เริ่มดู ปล่อง ทั้ง 3 ปล่อง ถ้าปล่องไหนใสก่อน ให้ปิดปล่อง พร้อม หรี่หน้าเตาเหลือครึ่งหนึ่งและหยุดเก็บน้ำส้มควันไม้ แล้วรอปล่องที่เหลืออีก 2 ปล่อง ถ้าใส ให้เริ่มปิดไปเรื่อย ๆ ปล่องหลังสุดจะเป็นปล่องที่ปิดสุดท้าย เสมอ เพราะไม้หลังเตาสุกช้า จึงควรให้เป็นไม้เล็กเวลาเรียงไม้
 6. พอปิดปล่อง ครบ 4 ปล่องแล้ว ให้ปิดหน้าเตาให้สนิท ใช้ดินเหนียวยาแนวฝาปิดหน้าเตา (ถ่านที่อยู่หน้าเตาเขี่ยเข้าไปในเตาแล้วค่อยปิดหน้าเตา ให้เอาแต่ไม้ออกมาห่าง ๆ แล้วดับไฟ จะได้ใช้ไม้ในคราวต่อไป)
 7. ปิดทิ้งไว้ตอนเย็น ตอนเช้า มาเปิดเอาถ่านไปใช้ได้เลย

tao200ltanga

เอกสารประกอบ : คู่มือเตาเผาถ่าน 200 ลิตร

หมายเหตุ
ข้อควรรักษา

 1. ไม่ควรให้โดนน้ำ ควรมีเพิงหรือพลาสติก สังกะสี คุมหลังจากที่เผาเสร็จแล้วเพื่อไม่ถูกฝนหรือน้ำค้าง
 2. ไม่ควรตั้งพื้นที่ชื้นเพราะจะทำให้ก้นเตาทะลุได้ง่าย ควรหาอิฐมารองให้พ้นจากพื้นที่ชื้น

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด พลังงาน

แสดงความคิดเห็น