เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร แบบตั้งเจาะตูด

17 มกราคม 2560 พลังงาน 0

เตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร แบบตั้ง เป็นเตาเผาถ่านที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเตาเผาถ่านแบบดั้งเดิม ประมาณ 1.2 -1.5 เท่า โดยใช้ถังขนาด 200 ลิตร เป็นตัวเตา เตาประเภทนี้อาศัยความร้อนไล่ความชื้นในเนื้อไม้ที่อยู่ในเตา ทำให้กลายเป็นถ่าน หรือ ที่เรียกกันว่า ” กระบวนคาร์บอนไนเซซั่น ( Carbonization) ” นอกจากนี้เตายังมีโครง สร้างที่มีลักษณะปิด ทำให้สามารถควบ คุมอากาศได้ จึงไม่มีการลุกติดไฟของเนื้อไม้ ผลผลิตที่ได้จึงเป็นถ่านที่มีคุณภาพ มีสารก่อ มะเร็งต่ำ ขี้เถ้าน้อย

ขั้นตอนการใช้งานเตาเผาถ่าน

1.ตัดไม้ให้พอดีกับเตาเผาถ่าน

2.ขุดหลุมให้พอดีกับก้นถัง โดยให้มีความลึกประมาณ 15-30 ซม. หรือขุดหลุมแบบมีรูจุดใต้ถัง เพื่อก่อไฟใส่เตา

3.เอาท่อนไม้ที่เตรียมไว้สำหรับเผาถ่านยัดลงไปในเตาให้เต็ม โดยใช้วิธีเอียงถัง เพราะจะช่วยให้เรียงได้สะดวกขึ้น

4.จุดไฟเผาที่ก้อเตาที่เตรียมไว้

5.พอติดแล้วปิดฝาถัง เปิดรูเล็กๆ 2 รู ที่ฝาถังออก

6.ทิ้งไว้ประมาณ 7-8 ชั่วโมงให้ปิดรูเล็กๆ บนถัง 2 รู แล้ว

7.จากนั้นก็ทำการกลบ ปากหลุมที่ก่อไฟใหเรียบร้อย

8.รออีกประมาณ 5 ชั่วโมง เราก็สามารถนำถ่านออกมาใช้งานได้

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด พลังงาน

แสดงความคิดเห็น