เตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง

12 สิงหาคม 2555 พลังงาน, เทคโนโลยี 0

เตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง  เป็นเตาเผาถ่านที่สามารถเผาถ่านใช้เวลาสั้นประมาณ1-2 ชั่งโมง ขึ้นอยู่กับขนาดไม้และความชื้นในเนื้อไม้  จึงทำให้สามารถเผาได้วันละ3-4 ครั้งและได้ถ่านที่แกร่ง น้ำหนักเบา มีคุณภาพสูงสามารถเผาไม้ได้ตั้งขนาดกิ่งไม้เล็กๆจนถึงที่มีขนาดขนาด ศก.10ซม

เตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเผาถ่านคุณภาพสูงและไม่เกิดมลพิษรอบๆชุมชน
2.  เพื่อการประหยัดโดยการนำชีวมวลขนาดเล็ก เช่น กะลา, ซังข้าวโพด, กิ่งไม้, ไม้ไผ่,ลูกมะพร้าวแห้ง, ผลไม้แห้งและอื่น ๆมาเผาได้เป็นถ่านที่มีคุณภาพ
3.  เพื่อลดมลภาวะการเกิดควันในการใช้เตาเผาถ่านแบบเดิม
4.  เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทดแทนการใช้แก๊ส LPG ในครัวเรือน
5.  เพื่อบูรณาการเทคโนโลยีการใช้เตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูงนำไปสร้างอาชีพให้กับชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.  ลดการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ที่จะนำมาเผาถ่าน
2.  สร้างประกอบง่ายและราคาถูกโดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น
3.  รักษาสิ่งแวดล้อม
4.  ประหยัดเวลาในการเผาถ่าน
5.  ได้ถ่านคุณภาพดีให้ความร้อนสูง
6.  สร้างอาชีพการเผาถ่านและทำถ่านอัดแท่งเพื่อจำหน่ายในชุมชน

ขั้นตอนการเผา
เมื่อเริ่มเรียงชีวมวลลงในเตาเผาถ่านขนาด200ลิตรแล้วปิดฝาด้านบนโดยใช้ทรายโรยรอบๆฝาถังเพื่อป้องกันถังรั่วขุดดินเป็นร่องใต้ตะแกรงของตัวเตาเพื่อจุดไฟ  เมื่อมีการจุดไฟใต้เตาเกิดการเผาไหม้ทำให้ชีวมวลถูกเผาไหม้ในส่วนบริเวณรอบๆท่อบริเวณด้านล่างของเตา ขณะเดียวกันจะเริ่มมีควันออกมาที่ปลายท่อและควันบางส่วนที่ออกมาไม่หมดที่ลอยตัวอยู่ด้านบนของเตาไม่มีทางออก จะย้อนกลับมาโดนเผาด้านล่างอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะลอยตัวออกจากท่อที่อยู่ส่วนกลางของเตา (เป็นการเผาควันซ้ำ)ซึ่งมีผลทำให้เกิดความร้อนสูงภายในเตาการเผาลักษณะเช่นนี้ จะไม่เกิดควันแต่จะมีเปลวไฟลุกใหม้แทนที่ปลายท่อ

การลุกไหม้ของก๊าซที่ปลายท่อจะเห็นได้ชัดเป็นเปลวไฟที่พุ่งรุนแรง และติดไฟอย่างต่อเนื่องเมื่อผ่านไปประมาณ 1 – 1.20 ชั่วโมง แก๊สลุกไหม้ปลายท่อจะเริ่มลดลงและดับเองแสดงว่าก ารเผาไหม้เสร็จสิ้นเริ่มปิดปากท่อส่วนบนและหน้าเตาให้สนิท(ดับเตา)  รอประมาณ 30 นาทีให้เตาเย็น เปิดฝาเตาและนำถ่านที่ได้ไปใช้งาน
เศษถ่านที่หลือที่มีขนาดเล็กสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยการนำมาอัดแท่ง โดยการใช้อุปกรณ์อัดแท่งด้วยมือ

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด พลังงาน

แสดงความคิดเห็น