เตาเผา?ถ่าน? ถัง 200 ?ลิตร แบบเตาคู่

15 กรกฏาคม 2560 พอใช้ 1

แหล่งพลังงานที่ได้จากการสร้างป่า? 3 อย่าง?ประโยชน์? ?4? อย่า?ง? คือไม้และกิ่งไม้? พลังงานขั้นต้นคือทำฟืน? หากแปรรูป?เป็นพลังงานขั้นต่อไปคือ? ถ่าน? นั่นเอง

การสร้างเตาแบบประหยัด? สร้างจากสิ่งที่เรามี? มีไม้มากพอที่จะสร้างเตาคู่?

วัสดุที่ใช้

 • ถัง?เหล็ก? 200? ?ลิตรแบบมีฝาล็อค? 2 ใบ
 • ท่อใยหิน? ขนาด? 4 นิ้ว? ยาว?ประมาณ? 1 เมตร? 2 อัน
 • ข้องอท่อใยหิน? 90 องศา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง? 4 นิ้ว? 2 อัน
 • ไม้ไผ่ทะลวงให้ทะลุยาว? 4-6 เมตร? 2 อัน (ตัดจากสวน)?
 • แผ่นสังกะสีเก่า? (จากการรื้อหลังคาเก่า)
 • ท่อนไม้ไผ่ (ตัดจากสวน)?
 • ดิน? ทราย? (ขุดรอบๆ มาใช้)

ลงมือกันเลย

1. นำตัวเตาที่เจาะทั้งหน้าที่ฝาเตา 20×20 ซม. และด้านท้ายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้วของเตาเสร็จแล้ว มาวางไว้ตรงกึ่งกลาง ระหว่างเสาค้ำยันโดยให้รูกลมที่เจาะ อยู่ด้านล่างเพื่อประกอบกับท่องจากใยหิน 90 องศา ที่เจาะรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ไว้เพื่อระบายน้ำส้มควันไม้


2. นำแผ่นสังกะสีเก่าที่ใช้ทำเป็นผนังเตาด้านนอกมาวางแนบกับเสาค้ำยันให้ตั้งฉาก ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน โดยมีระยะห่างประมาณ 10 ซม. เทดินประคองด้านข้างตัวเตา พอประมาณเพื่อไม่ให้ตัวเตาขยับเขยื้อน


3. ประกอบข้องอท่อใยหิน 90 องศา ขนาด 4 นิ้ว โดยสวมเข้าไปในช่องที่เจาะไว้ท้ายตัวเตาและนำดินมา ก่อล้อมรูที่เจาะเพื่อช่วยระบายน้ำส้มควันไม้ที่ตกค้าง


4. ประกอบท่อใยหิน 4 นิ้ว ยาว 100 ซม. สวมเข้ากับข้องอที่ประกอบไว้ท้าย เตา ตอกไม้ขนาดพอประมาณข้างท่อ นำลวดหรือเชือก ผูกยึดท่อตรงใยหินให้แน่น ประสานรอยต่อให้สนิทเพื่อไม่ให้ เกิดรอยรั่วขณะเผาถ่าน


5. ใช้ดินผสมน้ำย่ำให้เละใส่ขุยมะพร้าวเติมความหนืดคลุกเคล้าเติมแกลบดำเพื่อเพิ่มการป้องกันความร้อน นำดินที่ได้มาก่อเป็นฝนังส่วนหน้าให้รับกับปากถังเพื่อความมั่นคงแข็งแรง ปิดผนังเตาด้านหลังโดยวางผนังเตาด้านหลังให้ห่างจากข้องอ ประมาณ 10-15 ซม.


6. ตักดินหรือทรายที่เตรียมไว้เทลงในช่องระหว่างตัวเตา และผนังเตาด้านหลัง ทั้ง 3 ด้าน เพื่อประคองข้องอ 90 องศา กับปล่องควันท้ายเตาและเพื่อเป็นฉนวนให้กับตัวเตา และนำผนังเตาด้านหน้าประกบหน้าเตา เว้นช่องฝาผนังเตาไว้เพื่อปิด/เปิดฝาได้สะดวก


7. เตรียมอุปกรณ์การเผา ได้แก่ ไม้ไผ่ทะลวงให้ทะลุยาว? 4-6 เมตร? ทำฐานรองรับเพื่อเก็บน้ำส้มควันไม้ ส่วนฝาเตาทำช่องที่สามารถปิดเปิดได้ให้สะดวกแก่การใช้งาน ทำตารางเหล็กเป็นแผ่นรองไม้ในเตาเมื่อเผา

เตาเผาถ่านถัง? 200? ลิตร?ใช้เวลาทำโดยรวมประมาณ? 3 วัน? ?รอดินผนังเตาแห้งอีก?หนึ่งสัปดาห์? งบประมาณที่ใช้?ไม่เกิน? 2,000 บาท

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด พอใช้

1 ความคิดเห็น

 1. บันทึก ตุลาคม 8, 2560 ใน 13:48

  Thank you for the article.

  Great blog that I enjoyed reading.

แสดงความคิดเห็น