เตาเผาแกลบแบบประหยัด

15 พฤศจิกายน 2559 เครื่องมือเกษตร 0

หลักการเผาแกลบแบบนี้ เข้าใจว่าเป็นการใช้แกลบหลังกองเป็นผนังเตา ตัวเตาคือแกลบดิบที่อยู่ชั้นนอก การเผาไหม้เริ่มต้นจากใจกลางของกองแกลบก่อน การเผาไหม้ในที่อับอากาศ คือแทบไม่มีก๊าซอ๊อกซิเจน แกลบที่ถูกเผาแล้วก็จะกลายสภาพเป็นถ่านแกลบสีดำ? ถ้าการเผาไหม้มาถึงหลังกองเมื่อใดก็ได้รับอ๊อกซิเจน ก็จะคุมอดไหม้กลายเป็นขี้เถ้า เราจึงต้องคอยเกลี่ยเขี่ยแกลบดิบที่ยังไม่ถูกเผาไปกลบบริเวณส่วนที่ไหม้ดำ

taoklabkab

ส่วนใหญ่แกลบดำที่เผาได้ ผมจะนำไปผสมกันดินป่นเพื่อใช้เพาะกล้านาโยน การเผาแต่ละครั้งใช้แกลบ 30-40 กระสอบ(ได้จากการสีข้าวประมาณ 1 ตัน) เริ่มตั้งกองเผาตอนเช้า ก่อนนอนคืนนั้นมาเกลี่ยกลบครั้งหนึ่ง จนรุ่งขึ้นอีกวันที่ต้องคอยเกลี่ยกลบบ่อยๆ เพราะการเผาไหม้ลามมาถึงหลังกองเกือบทั้งหมด และจะใช้น้ำฉีดดับถ่านแกลบได้ในวันที่สองนี้

อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเองนี้ เป็นปล่องควัน เพื่อเผาแกลบดิบให้ได้เป็นถ่านแกลบ เหล็กตะแกรงกลมทรงกระบอกส่วนล่างสูง 75 cm เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 cm ส่วนที่เป็นรูท่อปล่องขนาด 8×8 cm สูง2 เมตร เมื่อจะใช้งานก็จับนอนตะแคงแล้วใส่ฟางเศษฟืนเข้าในช่องตะแกรงกลมจุดไฟให้เริ่มติด ฟางเศษฟืนก่อน จากนั้นรีบยกตั้งปักในที่นา บริเวณที่จะเผาแกลบ และวางท่อเหล็กขนาด 1 นิ้วครึ่งในแนวนอนต่อชนกับตะแกรงกลม ความยาวพ้นกองแกลบ อันนี้มีหน้าที่เป็นรูอากาศ

taoklab

แกลบถูกเผาจากข้างใน แกลบข้างนอกทำหน้าที่เป็นตัวเตาและเผาตัวเองในที่สุด ซึ่งต้องคอยเขี่ยแกลบดิบหลังกองไปปิดบริเวณที่เผาไหม้มาถึงหลังกองก่อน เมื่อเผาดำทั่วหมดทั้งกองก็รดน้ำให้ไฟที่คุอยู่มอดดับ พอแกลบดำเย็นตัวลงก็เขี่ยกระจายในพื้นนา

เมื่อมาพิจารณาตรึกตรองดู การออกแบบสร้างเป็นทรงกระบอก หรือแม้จะเป็นปี๊บ มาครอบกองไฟที่เริ่มต้นก่อด้วยฟืนนั้น คงไม่จำเป็นจึงได้ออกแบบใหม่ ใช้เหล็กก่อสร้างขนาด 6 หุน ยาวท่อนละ 50 ซม. จำนวน 3 ท่อน มาดัดแล้วอ๊อกเชื่อม ทำเป็น 3 ขา โดยเชื่อมติดกับเหล็กเส้นขนาด 3 หุน ที่ดัดทำเป็นวงกลม 2 วง

ไปหาท่อสูบน้ำ(หน้าตัด 5 นิ้ว) พอดีมีของเก่าอยู่แล้ว (ซ่อมไม่คุ้ม ส่วนท้ายที่จุ่มดูดน้ำมันผุ) เอามาตัดปลายที่ผุทิ้ง และตรงรอยต่อที่ท่องอออก ก็ได้ท่อโลหะเหล็กเป็นปล่องควันของเตาเผาแกลบ ขนาดหน้าตัด 5 นิ้ว ความยาวราว 2 เมตร นำมาสวมกับสามขาที่ทำไว้ได้พอดีกัน

สามขานี้ใช้เป็นขาตั้ง จะตั้งกองเผาแกลบที่ไหนก็แยกยกเฉพาะสามขานี้ไปวางและตอกด้วยค้อนได้สะดวก เพื่อยึดตรึงกับพื้นดินไว้ก่อน จึงค่อยนำท่อมาสวม ซึ่งท่อปล่องควันจะมั่นคงอยู่ได้ในแนวดิ่งโดยไม่โยกเอนล้ม(ไม่ต้องมีการผูกโยงยึดปลายท่ออีก) จากนั้นจึงนำเศษฟืน กิ่งไม้แห้งเล็กๆมาสุมวางระหว่างสามขา ….ฌาปณกิจ…ให้ติดไฟ

taoklabs

บรรจงเทแกลบรอบกองไฟ อย่าเพิ่งให้ทับกลบกองไฟทันที รอสักครู่ให้แกลบติดไฟก่อนเป็นบางส่วนก่อน จึงค่อยขนแกลบที่ต้องการเผามาถมทับจนเป็นกองสูง

ข้อสังเกต
1. แกลบจะไหม้เร็วขึ้นอีก ถ้าเราใช้ท่อเหล็กขนาดหน้าตัด 2-3 นิ้ว มาวางในแนวนอนให้ยาวพ้นกองแกลบ เพื่อเป็นช่องทางให้อากาศเข้า
2. ควรเทแกลบให้ปล่องควันอยู่กึ่งกลาง
3. ต้องคอยตรวจดู และใช้พลั่ว(ตักทราย) ตักโกยแกลบไปกลบบริเวณที่ไหม้มาถึงหลังกองก่อน เพื่อให้ไหม้ได้หมดพร้อมๆกัน

taoklabkwa

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด เครื่องมือเกษตร

แสดงความคิดเห็น