เทพ เพียมะลัง นักวิชาการเกษตรผู้เดินตามศาสตร์พระราชา

เพื่อสืบสานปณิธานของพ่อ : ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ตามภูมิสังคม (โคกหนองนา โมเดล) ตามสภาพภูมิพื้นที่เดิม แบบง่ายๆ แต่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติตามได้ไม่ยาก สร้างแนวกันชน ป้องกันสารเคมี จากพื้นที่รอบข้าง ขุดคลองไส้ไก่สร้างระบบนิเวศน์ และเป็นแนวกันชน กว้าง 2.5 เมตร ลึก1.5เมตร ซึ่งทำให้ได้ดินมาถมทำเป็นคัน เพื่อปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง ขนาด กว้าง 4 เมตร สูง 1.2 เมตร

“เครือข่ายฅนต้นน้ำ เพชบุระตามรอยพ่อของแผ่นดิน” คือ ประสานสิบทิศผูกมิตรทุกฝ่าย ทำงานแบบภาคี เครือข่ายทั้ง รัฐ วิชาการ ประชาชน เอกชน และสื่อมวลชน ซึ่งต้องร่วมกันทำงานแก้ปัญหา ด้วยศาสตร์พระราชา ประเทศถึงจะไปรอด ใครไม่เห็นด้วยกับวิธีการของเราก็ไม่เป็นไร ต่างคนต่างทำ แต่มีเป้าหมายเดียวกัน


โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ด้วยการชะลอความเร็วของกระแสน้ำที่ไหลด้วยวิธีการกักเก็บน้ำไว้ตามลำห้วยธรรมชาติเป็นตอน ๆ ส่วนใหญ่ฝายจะมีขนาดและความสูงไม่มากนัก ซึ่งการสร้างฝายชะลอน้ำตามต้นน้ำลำธารจะได้ประโยชน์คือช่วยกักเก็บน้ำชะลอไว้ให้อยู่บนพื้นผิวดินได้นานขึ้นมีเวลาซึมซับและดินสามารถเก็บหรืออุ้มน้ำไว้ได้ ช่วยลดการพังทะลายของหน้าดิน ลดความแรงของกระแสน้ำในลำห้วย ทำให้เกิดระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟป่าเปียก สำหรับการจัดทำฝายชะลอน้ำ 89 ฝายถวายในหลวงนี้เป็นการร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านหินโง่นและชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้ร่วมกันบริจาคและจัดตั้งกองผ้าป่าเพื่อนำเงินมาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และคาดว่าการสร้างฝายชะลอน้ำทั้ง 89 ฝายจะสามารถสร้างเสร็จได้ในเร็ว ๆ นี้

มีชาวบ้านและอาสาจำนวนหลายคนต่างเข้ามาฟื้นฟูพื้นที่เขาหัวโล้นให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น โดยการเปลี่ยนจากปลูกข้าวโพด มาทำเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกป่า 3 อย่าง ให้ได้ประโยชน์ถึง 4 อย่าง คือ ป่าเพื่อกิน, ป่าเพื่ออยู่, ป่าเพื่อใช้ และป่าเพื่อความร่มเย็น ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ยังมีการสร้างฝายชะลอน้ำ และใช้เกษตรแบบขั้นบันได ทำให้ทุกวันนี้เขาหัวโล้นที่แห้งแล้งดังกล่าวเริ่มกลับมาชุ่มชื้นอีกครั้ง

นักวิชาการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ที่อยู่ปัจจุบัน : 199 หมู่ 12 เทศบาลตำบลนางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ปราชญ์ของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น