เพาะเลี้ยงปลวก เป็นอาหารไก่ ปลา

11 มีนาคม 2558 สัตว์ 0

เพาะเลี้ยงปลวกเพื่อใช้เป็นอาหารไก่ เป็นวิธีการเลี้ยงไก่ที่ประหยัดต้นทุน

วิธีการเพาะเลี้ยงปลวกเพื่อใช้เป็นอาหารไก่

  1. ขุดหลุมกว้าง 1 เมตร ยาว 1.50 เมตร ลึก 25 เซนติเมตร
  2. ใช้ไม้ที่มีเปลือกแห้ง ตัดเป็นท่อนขนาดเหมาะสมสามารถวางในหลุมได้พอดี นำไปวางไว้ในหลุมที่ขุดเตรียมไว้ให้เต็มประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของหลุม
  3. นำมูลโค + ใบไม้ ผสมกันในอัตราส่วน 50/50 กลบกองไม้ให้เต็มปากหลุม รดน้ำให้เปียกทั่วทั้งหลุมแต่ไม่ต้องให้แฉะมาก
  4. จากนั้นคลุมปิดปากหลุมด้วยกระสอบป่าน ทิ้งไว้ 10-15 วัน เมื่อเปิดดูจะพบปลวกอยู่เป็นจำนวนมาก
  5. จากนั้นก็นำปลวกมาเคาะใส่ภาชนะแล้วนำไปให้ไก่กินได้เลย

plougkaitam

ข้อแนะนำ

  • ควรเพาะเลี้ยงปลวกหลายๆหลุม ตามวงจร เพราะหลุมหนึ่งจะเก็บได้ทุก 15 วัน และเก็บต่อได้นานประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วจึงทำการเพาะเลี้ยงใหม่ตามวิธีเดิม
  • ปลวกนี้เหมาะเป็นอาหารสำหรับไก่เล็กและปลา เพื่อช่วยในการลดต้นทุนเรื่องอาหารของไก่และปลาได้
  • ให้ไก่เล็กกินทุกวัน โดยนำปลวกผสมกับข้าวบดหยาบ ในอัตรา 70/30 จะช่วยเพิ่มโปรตีนให้ไก่ได้เป็นอย่างดี หรือนำไปหว่านให้ปลากินก็เพิ่มโปรตีนเช่นกัน

plougkais

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด สัตว์

แสดงความคิดเห็น