เลี้ยงหอยขมในบ่อปลา

ยุคนี้เป็นยุคทำอยู่ทำกิน เมื่อแหล่งน้ำไม่ปลอดภัย สัตว์น้ำตามธรรมชาติเริ่มหายากและอาจไม่ปลอดภัย ทางออกอย่างหนึ่งคือการเลี้ยงในสภาพใกล้เคียงกับธรรมชาติและจัดการให้เหมาะสม

หอยขม ชอบอาศัยในแหล่งน้ำจืด เช่นในคู คลอง หนอง บึง ที่น้ำไม่ไหลแรงและเป็นน้ำ นิ่ง มีระดับความลึกตั้งแต่ 10 เซนติเมตร ถึง 2 เมตร มักเกาะอยู่กับพันธุ์ ไม้น้ำ เสาหลัก ตอไม้ หรือตามพื้น กินอาหารพวกสาหร่าย และอินทรีย์สาร ใบไม้ ใบหญ้าผุๆในน้ำ รวมทั้งซากอินทรีย์ที่เน่าเปื่อยและผงตะกอนที่จมอยู่ตามผิว ดิน เมื่อไม่มั่นใจว่าหอยขมปลอดภัยหรือไม่ ก็เลี้ยงไว้กินเอง

วิธีเลี้ยงหอยขมในกระชัง
ใช้กระชังที่ทำด้วยมุ้งไน ล่อน ขนาดกระชังขนาด 6 ตร.ม.นำกระชังกางในบ่อปลา(บ่อดิน) ให้ขอบบนของกระชังอยู่เหนือระดับน้ำ 20 30 ซม. ใส่ทางมะพร้าว 2 3 ทางเพื่อให้หอยขมเกาะ จากนั้นนำหอยขมตัวเต็มวัยใส่ลงไปประมาณ 2 ก.ก.


อาหารก็เป็นเศษอาหารในบ่อปลา หรือให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปปลากินพืชอัตรา 2% ต่อน้ำหนักตัว จากนั้น 1 เดือนก็เริ่มทยอยเก็บหอยขมตัวใหญ่ไปเรื่อยๆ

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด วิชาเกษตรพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น