เล้าเป็ดไก่หลุม

1 พฤศจิกายน 2021 นวัตกรรมพึ่งตน 0

การเลี้ยงสัตว์เป็นกิจกรรมหนึ่งของ #สวนหม่อนไม้ ซึ่งในสวนเกษตรผสมผสานที่มีการทำเกษตรยั่งยืน มีรูปแบบกสิกรรม (ปลูกพืช) ปศุสัตว์ (เลี้ยงสัตว์) และประมง อยู่ร่วมกัน โดยมีการหมุนเวียนทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความสอดคล้องกัน

การเลี้ยงสัตว์ที่เราเลือก เป็นสัตว์ปีก ได้แก่ ไก่ (ไก่ชน ไก้แจ้ ไก่พื้นบ้าน ไก่ไข่) และเป็ดไข่ ซึ่งการเลี้ยงไก่ไข่ และเป็ดจำเป็นต้องสร้างเล้าให้มั่นคงปลอดภัย ส่วน ไก่ชน ไก้แจ้ ไก่พื้นบ้าน เป็นสัตว์ที่สามารถหากินเองได้เพียงจัดพื้นที่บางส่วนให้นอนอย่างปลอดภัยก็สามารถเลี้ยงปล่อยในสวนได้อย่างอิสระ

เล้าเป็ดไก่ที่ออกแบบและสร้างขึ้นเป็นแบบเล้าเดียวกัน โดยแบ่งเป็นส่วนเล้าไก่แบ่งกับเล้าเป็ด และมีทางเข้าคนละทาง เป็นเพิงหมาแหงน มีขนาด 3×4 เมตร ไก่อยู่ฝั่งสูงให้นอนที่สูง เป็ดอยู่ด้านต่ำเพราะนอนบนพื้น

วัสดุอุปกรณ์

 • เสาปูน 2.5 ม.,3 ม. อย่างละ 2 ต้น
 • ไม้หน้า 4 , หน้า 3
 • ปีกไม้ , ต้นหมาก
 • แผ่นเมทัลชีต 5×6 เมตร
 • น็อตหัวเสา ตะปู สกรู
 • เลื่อย ค้อน สว่าน สิ่ว ไม้ฉาก ตลับเมตร มีด ขวาน ฯลฯ

ลงมือทำ

 1. เลือกพื้นที่ที่มีแดดส่องบ้าง น้ำไม่ท่วม แล้วขุดหลุมลงเสาทั้งสี่ต้น จัดระดับและทำฉาก ใส่คาน ขื่อ แป ด้วยไม้หน้า 4,3 ยึดด้วยน็อต ตอกตะปูสร้างโครงหลังคา
 2. ใส่หลังคาเมทัลชีต ยึดด้วยน็อต
 3. ขุดหลุมภายในอาคารลึก 40-50 ซม. ถมดินตามแนวเล้ากันน้ำเข้าท่วมเล้า ใส่เสาเพื่อยึดผนังกั้นห้องเป็ดและไก่ รวมทั้งใส่เสาเพื่อทำประตู
 4. นำแกลบ หรือขี้เลื่อย ใส่ในหลุม ตามลำดับดังนี้ ขี้เลื่อย 20 ซม. ใส่น้ำหมักชีวภาพ เกลือ 2 -3 กำมือ ทำเป็นชั้น 3 ชั้น
 5. สร้างโครงผนังรอบเล้า และกันผนังรอบเล้าด้วยปีกไม้ และทำผนังกั้นระหว่างเล้าเป็ดและไก่
 6. ส่วนเล้าไก่ ยกพื้นให้ไก่ขึ้นไปนอนและไข่ ทำพื้นด้วยต้นหมาก และทำบันไดให้ไก่เดินขึ้นได้
 7. ใส่ประตูทั้งสองบาน ทำตัวล็อกประตู
 8. บุผนังเล้าด้วยตาข่ายตาถี่ป้องกันสัตว์มาทำร้ายเป็ดไก่
 9. ปรับพื้นที่รอบๆเล้า และพื้นที่โดยรอบ

เมื่อจะนำไก่และเป็ดเข้าเล้าต้องจัดการป้องกันให้ปลอดภัย โดยใช้ตาข่ายล้อมเขตเล้าเป็นพื้นที่สำหรับเดิน วิ่งเล่น ในแบบกึ่งปล่อย ให้ตาข่ายสูงพอจะป้องกันให้เป็นและไก่ออกไปนอกเขตเล้า

จากนี้ไปเราจะมีไข่ที่ปลอดภัยไว้รับประทาน และอีก 7-8 เดือนจะได้ปุ๋ยหมักชีวภาพในเล้าไว้ใส่พืชในสวน

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น