เล้าเป็ดไก่หลุม

25 กันยายน 2018 สัตว์ 0

การเลี้ยงสัตว์เป็นกิจกรรมหนึ่งของสวนเกษตรผสมผสานที่มีการทำเกษตรยั่งยืน มีรูปแบบกสิกรรม (ปลูกพืช) ปศุสัตว์ (เลี้ยงสัตว์) และประมง อยู่ร่วมกัน โดยมีการหมุนเวียนทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความสอดคล้องกัน

การเลี้ยงสัตว์ที่เราเลือก เป็นสัตว์ปีก ได้แก่ ไก่ (ไก่ชน ไก้แจ้ ไก่พื้นบ้าน ไก่ไข่) และเป็ดไข่ ซึ่งการเลี้ยงไก่ไข่ และเป็ดจำเป็นต้องสร้างเล้าให้มั่นคงปลอดภัย ส่วน ไก่ชน ไก้แจ้ ไก่พื้นบ้าน เป็นสัตว์ที่สามารถหากินเองได้เพียงจัดพื้นที่บางส่วนให้นอนอย่างปลอดภัยก็สามารถเลี้ยงปล่อยในสวนได้อย่างอิสระ

เล้าเป็ดไก่ที่ออกแบบและสร้างขึ้นเป็นแบบเล้าเดียวกัน โดยแบ่งเป็นส่วนเล้าไก่แบ่งกับเล้าเป็ด และมีทางเข้าคนละทาง เป็นเพิงหมาเแหงน มีขนาด 3×4 เมตร ไก่อยู่ฝั่งสูงให้นอนที่สูง เป็ดอยู่ด้านต่ำเพราะนอนบนพื้น

วัสดุอุปกรณ์
– เสาปูน 2.5 ม.,3 ม. อย่างละ 2 ต้น
– ไม้หน้า 4 , หน้า 3
– ปีกไม้ , ต้นหมาก
– แผ่นเมทัลชีต 5×6 เมตร
– น็อตหัวเสา ตะปู สกรู
– เลื่อย ค้อน สว่าน สิ่ว ไม้ฉาก ตลับเมตร มีด ขวาน ฯลฯ

ลงมือทำ
1. เลือกพื้นที่ที่มีแดดส่องบ้าง น้ำไม่ท่วม แล้วขุดหลุมลงเสาทั้งสี่ต้น จัดระดับและทำฉาก ใส่คาน ขื่อ แป ด้วยไม้หน้า 4,3 ยึดด้วยน็อต ตอกตะปูสร้างโครงหลังคา
2. ใส่หลังคาเมทัลชีต ยึดด้วยน็อต
3. ขุดหลุมภายในอาคารลึก 30-45 ซม. ถมดินตามแนวเล้ากันน้ำเข้าท่วมเล้า ใส่เสาเพื่อยึดผนังกั้นห้องเป็ดและไก่ รวมทั้งใส่เสาเพื่อทำประตู
4. นำแกลบ หรือขี้เลื่อย ใส่ในหลุม ตามลำดับดังนี้ ขี้เลื่อย 20 ซม. ใส่น้ำหมักชีวภาพ เกลือ 2 -3 กำมือ ทำเป็นชั้น 3 ชั้น
5. สร้างโครงผนังรอบเล้า และกันผนังรอบเล้าด้วยปีกไม้ และทำผนังกั้นระหว่างเล้าเป็ดและไก่
6. ส่วนเล้าไก่ ยกพื้นให้ไก่ขึ้นไปนอนและไข่ ทำพื้นด้วยต้นหมาก และทำบันไดให้ไก่เดินขึ้นได้
7. ใส่ประตูทั้งสองบาน ทำตัวล็อกประตู
8. ปรับพื้นที่รอบๆเล้า และพื้นที่โดยรอบ

 

เมื่อจะนำไก่และเป็ดเข้าเล้าต้องจัดการป้องกันให้ปลอดภัย โดยใช้ตาข่ายล้อมเล้า และทำพื้นที่สำหรับเดิน วิ่งเล่น ในแบบกึ่งปล่อย

จากนี้ไปเราจะมีไข่ที่ปลอดภัยไว้รับประทาน และอีก 6 เดือนจะได้ปุ๋ยหมักในเล้าไว้ใส่พืชในสวน

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด สัตว์

แสดงความคิดเห็น