เสวียนหมักปุ๋ย

13 กันยายน 2021 นวัตกรรมพึ่งตน 0

การทำปุ๋ยหมักใช้เองเป็นการสร้างปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานของการทำเกษตรพึ่งตนเอง เสวียนเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน แต่เดิมนั้นชาวบ้านมักจะทำเสวียนเพื่อใช้ในการเก็บข้าวสาร หรือข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้เนื่องจากในอดีตไม่มีถังเก็บข้าวสาร ปัจจุบันเราสามารถประยุกต์เพื่อนำเศษหญ้า ใบไม้ ต่าง ๆ ใส่ไว้ในเสวียน

ให้เป็นปุ๋ยทางธรรมชาติและเกิดความสะอาดเรียบร้อยในบ้าน เสวียนทำจากผิวไม้ไผ่ ล้อมต้นไม้มีระยะเวลาใช้งานที่นาน

วัสดุ : ไม้ไผ่ทำเสา และไม้ไผ่ผ่าสำหรับล้อมสานหรือไผ่เล็กๆ

ลงมือกันเลย

  • เลือกสถานที่น้ำไม่ขัง เป็นที่มีแสงส่องบ้างเพื่อกระตุ้นการย่อยสลาย
  • ปักเสาไม้ไผ่ตามแนววงกลม โดยใช้หลักเป็นเลขคู่
  • ใช้ไม้ไผ่ผ่าหรือไผ่เล็กๆสานล้อมขัดกันระหว่างเสาสลับกันไป ตามแนวและแถว สานตามใจชอบตามแบบที่ต้องการ
  • นำใบไม้หรืออินทรีย์วัตถุ เศษอาหารใส่ลงในเสวียนทับถมกันไป หากมีน้ำหมักชีวภาพหรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกก็สามารถใส่ลงไปเพื่อเร่งการย่อยสลายได้ และสามารถเติมได้เรื่อยๆ เนื่องจากการย่อยสลายจะทำให้กองปุ๋ยยุบลงไปเรื่อยๆ
  • เวลาผ่านไปสัก 6 เดือนใบไม้จะเป็นกองปุ๋ยที่สามารถนำไปใช้ได้ ควรทำเสวียนไว้หลายๆอัน เพื่อหมุนเวียนการใช้งานไปเรื่อยๆ

เสวียนช่วยในการจัดให้เป็นกองที่เป็นระเบียบ ป้องกันการคุ้ยเขี่ยของสัตว์ ดูเรียบร้อยและสะอาดตา ที่สำคัญเป็นการนำสิ่งที่คิดว่าไร้ประโยชน์มาทำให้เกิดคุณค่า และประหยัด

…หากมองไปรอบตัวเราและคิดถึงการนำไปใช้ประโยชน์ สิ่งที่เรามีนั่นแหละนำมาสร้างคุณค่าได้อย่างมากมาย
… “เริ่มจากสิ่งที่เรามี”

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น