แพเตยหอม

4 กรกฏาคม 2022 นวัตกรรมพึ่งตน 0

เราทำเกษตรยั่งยืนในระบบเกษตรอินทรีย์​มีสวนเกษตรผสมผสานที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีการปลูกพืชที่ช่วยดูแลน้ำ และระบบนิเวศน์ รวมทั้งช่วยบำบัดน้ำ

นอกจากนี้เราเลือกปลูกพืชสมุนไพรที่ใช้งานเป็นประจำและไม่ต้องดูแลระบบน้ำ เราจึงทำแพสำหรับปลูกพืชสมุนไพรที่สามารถเจริญเติบโตบนผิวน้ำได้ เราเลือกทำ แพเตยหอม

วิธีทำ

  1. ตัดไม้ไผ่กลาง ยาวประมาณ 150 ซม. จำนวน 10-12 ลำ และตัดไม้ไผ่ขนาดเล็ก ยาว 80 ซม. 2-3 ท่อน
  2. นำไม้ไผ่กลางมาเจาะรูที่ปลายทั้งสอง ขนาดรูเท่ากับไม้ไผ่ขนาดเล็ก ใส่ไม้ไผ่ขนาดเล็กใส่ในรูแล้วทำลิ่มตอกยึดให้เป็นสี่เปลี่ยมผืนผ้า
  3. นำไม้ไผ่กลางมาผูกยึดไว้กับไผ่ขนาดเล็กด้วยเชือก มัดทีละลำเรียงต่อกันไปจนเต็มความยาวไม้ไผ่ลำเล็ก มัดทั้งสองด้านให้แน่น จากนั้นนำไม้ไผ่เล็กมามัดติดกันตรงกลาง ทำเป็นแพไม้ไผ่
  4. นำเตยหอมมัดติดกับแพ แล้วใช้อินทรีย์วัตถุ เช่น รากผักตบชวา หญ้าแห้ง วางทับโคนและรากเตยหอมบนแพให้ทั่ว
  5. นำแพเตยหอมลงไปลอยในน้ำ ห่างจากฝั่งไม่มาก ปักไม้แล้วยึดแพไว้กับหลักไม่ให้แพลอยออกไป

เตยหอมในแพจะเจริญเติบโต ช่วยบำบัดน้ำและได้ใบเตยหอมนำมาใช้เป็นสมุนไรพอีกด้วย

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น