แห้วทรงกระเทียม อาหารปลาสลิดแบบธรรมชาติ

22 กันยายน 2558 ไม้น้ำ 0

แห้วทรงกระเทียมเป็น พืชล้มลุกอายุหลายฤดู ชอบขึ้นในที่น้ำท่วมขัง เช่นในนาข้าว ขึ้นได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำกร่อย มีลำต้นใต้ดินเป็นไหลยาว ต้นบนดินมีลักษณะกลมยาวเป็นเส้น ภายในกลวง มีผนังบาง ๆ กั้นเป็นช่องตามขวาง ใบมีลักษณะเป็นกาบหุ้มโคนต้นสีม่วงแดง ดอกออกเป็นช่อยาว รูปทรงกระบอกเกิดอยู่ปลายต้นไม่มีก้านดอก ช่อดอกยาวประมาณ 2-5 ซม. ประกอบด้วยดอกจำนวนมาก

ชื่อวิทยาศาสตร์ Eleocharis dulcis (Burm.f.) Henschel
ชื่อวงศ์ CYPERACEAE

ลักษณะทั่วไป
แห้วทรงกระเทียมโป่งจัดเป็นกกชนิดหนึ่ง เป็นพืชสะเทินน้ำสะเทินบก ชอบขึ้นในที่น้ำท่วมขังตื้น

  • ลำต้นใต้ดินเป็นไหลยาว ต้นบนดินมีลักษณะกลมยาวเป็นเส้น ภายในกลวง มีผนังบาง ๆ กั้นเป็นช่องตามขวาง
  • ใบมีลักษณะเป็นกาบหุ้มโคนต้นสีม่วงแดง
  • ดอกออกเป็นช่อยาว รูปทรงกระบอกเกิดอยู่ปลายต้นไม่มีก้านดอก ช่อดอกยาวประมาณ 2-5 ซม. ประกอบด้วยดอกจำนวนมาก

hawkateams

ประโยชน์
นิยมปลูกในนาเลี้ยงปลาสลิด แล้วฟันหมักเป็นกองเพื่อให้เกิดอาหารธรรมชาติ

hawkateamnam

ที่มา : กองประมงน้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ไม้น้ำ

แสดงความคิดเห็น