โนมูเรีย พิฆาตหนอน

8 กันยายน 2559 จุลินทรีย์ 0

หนอนห่อใบข้าวเป็นศัตรูที่สำคัญเป็นปัญหากับเกษตรกรในเขตชลประทานภาคกลางทำลายข้าวได้ทุก ระยะการเจริญเติบโตของข้าวในระยะข้าวออกรวงหนอนจะทำลายใบ ซึ่งมีผลต่อผลผลิตเพราะทำให้ข้าวมีเมล็ด ลีบ น้ำหนักลดลง หนอนห่อใบข้าวสามารถเพิ่มปริมาณได้ 2-3 อายุขัยต่อฤดูกาลปลูก พบระบาดมากในแปลง ข้าวที่ใส่ปุ๋ยในอัตราสูงบริเวณที่หนอนทำลายจะเป็นทางขาวยาวขนานกับเส้นกลางใบทำให้การสังเคราะห์แสง ของลำต้นลดลง

วิธีหนึ่งที่จะช่วยกำจัดหนอนห่อใบข้าวได้ผลดี วิธีนี้คือ การกำจัดด้วย โนมูเรีย สามารถใช้ โนมูเรียในการป้องกันกำจัดหนอนได้ ทุกชนิด

nomuriacher

เชื้อราชนิดนี้พบโดยบังเอิญโดยพี่ชัยพร พรหมพันธ์ ชาวนาเงินล้านแห่งทุ่งบางปลาม้าสุพรรณบรี ขณะสำรวจทุ่งนา และพบว่ามีหนอนศัตรูพืชจำนวนหนึ่งตายโดยมี สปอร์สีเขียวปกคลุมตัวเต็มไปหมด จึงสันนิษฐานว่าต้องเป็นเชื้อราแน่ๆที่ทำให้ หนอนตายได้ จากนั้นจึงเก็บตัวอย่างหนอน เพื่อนำไปสอบถามอาจารย์ว่าเชื้อราชนิดนี้คือเชื้ออะไร ก็ได้คำตอบมาว่า เชื้อราโนมูเรีย มีคุณสมบัติฆ่าหนอนผีเสื้อได้เกือบทุกชนิด เมื่อได้รับคำยืนยันจากนักวิชาการ ในรั้วมหาวิทยาลัยจึงเพาะเชื้อรานี้เพื่อใช้ป้องกันหนอนแล้วยังเป็นยาบำรุงข้าวอีกด้วย

วัสดุอุปกรณ์

  • น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม
  • นมข้น 1 กระป๋อง
  • น้ำต้มสุก 20 ลิตร
  • หัวเชื้อโนมูเรีย 600 ซีซี
  • ถังพลาสติก 1 ถัง

nomuriaop

วิธีทำ
1. ลวกถังพลาสติสที่จะใส่ น้ำต้มสุกปิดผาทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำน้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม นมข้น 1 กระป๋อง หัวเชื้อโนมูเรีย 600 ซีซี ใส่ลงในถังพลาสติก ปิดฝาเขย่าถังทิ้งไว้ 7 วันขึ้นไปจะมีเชื้อ ราสีเขียวขึ้นเป็นฝาในถัง

nomuriaron nomuriat nomurianom nomuriakon nomuriach nomurias

2. จับหนอนศัตรูพืชมาใส่ถังที่เพาะเชื้อ เพื่อเพิ่มให้เชื้อมีกำลังมากขึ้น

nomuriamnon

วิธีนำไปใช้
นำน้ำที่หมักได้ ใช้ฉีดพ่นกับหนอนศัตรูพืชได้ทุกชนิด โดยใช้โนมูเรีย 200 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น ในแปลงนา สังเกตได้ต้นข้าวจะเขียวไม่มีหนอนมารบกวน (ช่วงเวลาฉีดพ่น ช่วงเย็นดีที่สุด)

ที่มา สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด จุลินทรีย์

แสดงความคิดเห็น