โรงเรียนแก้หนี้แก้จน

16 กันยายน 2559 แหล่งเรียนรู้ 0

โรงเรียนแก้หนี้แก้จนฯที่เราตั้งขึ้นมาเราอยากจะให้เป็นสถานที่สำหรับผู้ที่มีปัญหาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สิน ปัญหาความไม่ลงตัวในชีวิต ไม่มีความมั่นคงในอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกร ทำอย่างไรทุกท่านจะได้มีโอกาสมาเรียนรู้ร่วมกัน อย่างน้อยเพื่อจะได้หันมาตั้งหลักใหม่
และว่า การตั้งหลักใหม่ ก็คือการให้มาลงมือทำแผนให้แก่ตนเองสัก 4 แผน ได้แก่

 1. แผนชีวิต การทำแผนชีวิต หมายถึงทำอย่างไรเราจึงจะวางแผนให้ได้ว่า ตกลงเป้าหมายชีวิตเราจะทำอย่างไร เราวางเป้าหมายได้ไหมว่าภายใน 1 ปี หนี้สินเราจะลดลงเท่าใด เราวางเป้าหมายได้ไหมว่า ภายในกี่ปีหนี้สินเราจึงจะหมด และเราจะมีวิธีอะไรเพื่อจะทำให้หนี้สินลดลง รวมถึงเราจะมีวิธีอะไรที่จะ ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมากกว่านี้
 2. แผนอาชีพ การทำแผนอาชีพ หมายถึงวันนี้ต้องถามตัวเองว่า อาชีพที่เราทำอยู่มันดีหรือยัง ถ้าเป็นเกษตรกร ต้องถามตัวเองว่าทำนาได้ข้าวแค่ 300-400 กิโลกรัมต่อไร่ มันไม่พอกินแน่นอน เพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราจึงจะทำนาให้ได้ไร่ละสัก 1 ตัน ถ้าเราวางเป้าหมายเอาไว้ เราก็ต้องทำให้ได้ เพราะหลายคนเขาทำได้แล้ว เราก็ต้องไปดู ไปเรียนรู้ซิว่าเขาทำได้อย่างไร เขาใช้วิธีอะไร เขาใช้ความรู้อะไร ทำยังไง เขาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ข้อมูล เขาใช้ตัวอย่างดี ๆ ที่คนอื่นเขาได้แก้ไขปัญหาไว้แล้ว และทำอย่างไรเราจึงจะได้เรียนรู้ แล้วทำให้ได้เหมือนเขา
 3. แผนการเงิน การทำแผนการเงิน หมายถึงเราจะทำอย่างไรจึงจะมีแผนการใช้เงิน ปกติเราไม่ทำ
  แผน มีเท่าไรก็ใช้หมด ทำอย่างไรเราจะมีแผนรายรับ มีแผนรายจ่าย และมีแผนการออม
  รศ.ดร.เสรีกล่าวต่อไปว่า เริ่มต้นเราจะต้องออมอะไร สำหรับผู้เรียนรู้ในโรงเรียนแก้หนี้แก้จนฯ เราจะแจกกล่องออมสินให้ เพื่อตั้งแต่วันที่เริ่มเรียนจนกระทั่งถึงเรียนจบ ผู้เรียนรู้จะออมเงินใส่กล่องวันละ 3-5 บาท อย่างน้อยต้องวันละ 3 บาท ภายใน 1 ปี เขาจะมีเงินในกล่องนับพันบาท เพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราจึงจะเรียนรู้ว่าการออมเงินวันละเล็กน้อยมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราจะได้เงิน แต่เราจะได้วินัยชีวิต เราจะได้เรียนรู้ว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของการปรับตัว อยู่ในช่วงของการถอยไปตั้งหลัก ดังนั้นผู้เรียนรู้จะต้องทำแผนการเงิน โดยลงมือปฏิบัติทันที เพื่อจะได้ออมเงินส่วนหนึ่ง ซึ่งจะทำการออมเงินเก็บไว้ในกล่องที่ให้ หรือจะออมเงินไว้ในส่วนที่ตั้งขึ้นมาเอง หรือมีการออมเงินจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มที่มีอยู่ก่อนแล้วก็ได้
 4. แผนสุขภาพ เป็นเรื่องสำคัญมาก เรามีเงินแค่ไหนถ้าสุขภาพไม่ดีก็ไม่มีความสุข เพราะแม้เรามีเงินเยอะแต่หากเจ็บป่วย สุขภาพก็ซื้อคืนไม่ได้ ดังนั้นทำอย่างไรเราจึงจะดูแลตัวเองให้เป็น ทำอย่างไรจึงจะกินอาหารให้เป็นยา ทำอย่างไรเราจึงจะรู้จักพักผ่อนให้เพียงพอ ทำอย่างไรความเครียดจึงจะลดลง ทำอย่างไรจึงจะมีเวลาอยู่กับครอบครัวแล้วก็มีความสุข ไปดูหนังฟังเพลงบ้าง ไปเที่ยวบ้าง ชีวิตจะได้มีความรื่นรมย์บ้าง เราจะได้ไม่ต้องเครียด ไม่ต้องก้มหน้าก้มตาหาแต่เงินอย่างเดียว

rongriankaejonrook
รศ.ดร.เสรีกล่าวว่า นั่นคือ 4 แผน ที่เราอยากจะขอให้ผู้เรียนรู้ใช้เวลา 1 ปี ในการมาเรียนรู้เรื่องนี้ หมายความว่ามาทำแผนที่ดีให้แก่ชีวิต โดยทำกันจริง ๆ เอาไปทำจริง ๆ ที่บ้านที่ครอบครัวของตนเอง ถ้าทำสำเร็จเหมือนกับหลาย ๆ คนที่เขาทำสำเร็จแล้ว และหนี้สินลดลง หรือแก้ปัญหาหนี้สินได้ ผมเชื่อว่าเราจะมีความมั่นคงในชีวิตมากกว่านี้ จะมีความสุขมากกว่านี้ ความเครียดจะลดลงมากกว่านี้
ผมเชื่อว่า การเรียนรู้นี่แหละ ที่จะเป็นหัวใจสำคัญในการมีชีวิตที่มีคุณภาพ มีชีวิตที่สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข ไม่ใช่อยู่อย่างพอเพียงแล้วอยู่อย่างลำบาก แต่ได้อยู่อย่างพอเพียงแล้วมีความสุขด้วย รศ.ดร.เสรี

โรงเรียนแก้หนี้แก้จน เรียน 2 เรื่องใหญ่ๆ

 • สร้างทักษะชีวิต ด้วยการวางเป้าหมายและวางแผนชีวิต (แผนชีวิต แผนอาชีพ แผนการเงิน แผนสุขภาพ)
 • สร้างทักษะอาชีพ ด้วยการทำการเกษตรแบบยั่งยืนเกษตรอินทรีย์ เกษตรที่ให้ผลผลิตดี ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีรายได้มั่นคง

เรียนอะไรใน 1 ปี
เรียนเรื่องการจัดการชีวิต พัฒนาทักษะชีวิต ทำแผน ๔ แผน ๖ ครั้งใน ๑ ปี โดยมีวิทยากรกระบวนการหรือ พี่เลี้ยงติดตามช่วยเหลือ เรียนรู้เรื่อง
ทักษะอาชีพการเกษตร ไปพร้อมกับการทำแผน ๔ แผน โดยเน้นการปฏิบัติจริง ในพื้นที่ของผู้เรียน มีวิทยากร ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้านเป็นครู เป็นพี่เลี้ยง

rongriankaejonkui rongriankaejonact

เรียนแล้วได้อะไร

 • ได้ความรู้ ได้วิชา ได้ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ
 • แก้ปัญหาหนี้สิน ปัญหาอาชีพ ปัญหาชีวิตที่ไม่ลงตัว
 • ได้ชีวิตที่มั่นคง ได้ความเชื่อมั่นในตัวเอง
 • ได้สุขภาพดี รู้จักดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
 • ได้”ปริญญาชีวิต-บัณฑิตชาวนา”ใบประกาศนียบัตรรับรองการผ่านหลักสูตรนี้ (โดยท่านต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลว่าทำได้สำเร็จจริง ชีวิตดีขึ้น หนี้สินลดลง หรือหมดไป รายได้ดีขึ้น ผลผลิตดีขึ้น และเกณฑ์อื่นๆ)
 • ได้การเทียบประสบการณ์เมื่อไปเรียนต่อปริญญาตรีในสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
 • ได้เพื่อน ได้เครือข่าย ได้เป็นสมาชิกของชมรม สมาคมของคนที่เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาได้ อย่างยั่งยืน มีความมั่นคงในชีวิต

rongriankaejonteam rongriankaejonbaan

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
ค่าลงทะเบียนเรียน ๙๐๐ บาท ค่าลงทะเบียนจบหลักสูตร และรับใบประกาศ ๙๐๐ บาท ได้รับเอกสาร หนังสือ ซีดีสื่อการเรียนรู้เมื่อลงทะเบียน ได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์จบหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนแก้หนี้แก้จน

 • บุคคลทั่วไปที่เป็นหนี้ และมีทุกข์
 • เป็นเกษตรกร
 • ไม่จำกัดพื้นฐานความรู้(อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ก็สามารถมาเรียนได้)
 • ไม่จำกัดเพศ วัย สถานภาพ
 • เป็นผู้ที่มีความสนใจในการแก้หนี้ แก้จน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครโรงเรียนแก้หนี้แก้จน

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน

สนใจติดต่อสอบถาม

สำนักการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน(LIFE : Learning Institute for Everyone) www.life.ac.th
โทรศัพท์ 034-757-452-9 ต่อ 144 , 086-7769476 (นายภูมิใจ ไร่ดี)

ท่านสามารถเลือกเรียนตามศูนย์การเรียนรู้ใกล้ที่อยู่ของท่านเพื่อสะดวกของท่านเอง

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น