โรลม้วนสายยาง

เมื่อเป็นเกษตรกรต้องใช้เครื่องทุ่นแรงในการพาสายยางสำหรับฉีดนำ้หมักชีวภาพ จุลินทรีย์ต่างๆ ในการบำรุงดิน ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ หรือ ไล่แมลง จึงต้องทำโรลม้วนสายยาง สำหรับเครื่องฉีดน้ำหมัก


หลังจากมองไปรอบตัว มีเศษเหล็กเก่าๆ เหล็กรัดฝาถัง และลูกปืนตุ๊กตา มาลงมือกันเลย


วัสดุ

 • เหล็กเส้น
 • เหล็กแบน
 • เหล็กรัดฝาถัง 2 อัน
 • ลูกปืนตุ๊กตา 2 ตัว
 • ท่อพีวีซี ,น็อต

เครื่องมือ

 • เครื่องเจียไฟฟ้า
 • เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
 • สว่านไฟฟ้า เจาะรูใส่น็อต

ลงมือทำ

 1. นำเหล็กรัดฝาถังมาเชื่อมติดกัน เจียให้เรียบ
 2. นำเหล็กเส้นเชื่อมต่อกับเหล็กรัดฝาถังและแกนเหล็กเส้นให้เป็น 6 แฉก เชื่อมติดกันทั้ง 2 วง
 3. เชื่อมเหล็กแบนเป็นฐานสามเหลี่ยม ใส่ท่อด้านมือจับแล้วเชื่อมทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นฐานตั้ง
 4. เจาะรูที่ฐาน ใส่ลูกปืนตุ๊กตา แล้วนำวงล้อที่ทำไว้มาประกอบใส่ในรูลูกปืนตุ๊กตา ตรึงน็อตให้แน่น
 5. ใช้น็อตหัวเสามาดัดเป็นรูปตัว L นำไปเชื่อมก้านหมุน
 6. ขัดให้เรียบแล้วทาสีกันสนิม
 7. นำสายยางมาม้วนใส่ในโรลม้วนสายยาง แล้วนำไปใช้งานได้

ใช้เศษเหล็กและอุปกรณ์ที่มีอยู่ ลงมือทำเราจะได้โรลม้วนสายยางแบบง่ายๆ ประหยัดงบได้เยอะ

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น