โสนจีนแดง พืชปุ๋ยสดในนาข้าว

29 สิงหาคม 2559 ไม้พุ่มเตี้ย 0

โสนจีนแดง (Sesbania canabina) เป็นพืชปีเดียว สูงประมาณ 1.5-2.5 เมตร ออกดอกเมื่ออายุประมาณ 45-60 วัน ค่อนข้างทนเค็ม เหมาะที่จะใช้ปลูกเป็นพืชปุ๋ยสดในนาข้าว ปลูกพืชนี้ล่วงหน้าก่อนประมาณ 70 วัน ไถกลบเมื่ออายุ 45-60 วัน หลังจากไถกลบจึงเตรียมดินเพื่อปลูกพืชหลัก โสนจีนแดงอายุ 45-60 วันให้น้ำหนักสด 1-2 ตัน/ไร่ สะสมไนโตรเจนในพืชได้ 10-15 กิโลกรัม.N./ไร่ ส่วนเหนือดินมีธาตุหลัก คิดต่อน้ำหนักแห้ง ดังนี้ 2.55 %N,0.35 %P และ 2.34 %K ซึ่งจะหมุนเวียนลงไปในดินเมื่อซากพืชสลายตัว

sanojeandangdok sanojeandangs sanojeandangton

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ไม้พุ่มเตี้ย

แสดงความคิดเห็น