ไกร ต้นไม้มงคลทำบอนไซ

19 พฤษภาคม 2557 ไม้ยืนต้น 0

ไกรปลูกเป็นไม้ประดับ และนำมาทำบอนไซ เรือนยอดกลมแผ่กว้างแตกกิ่งต่ำปลูกเป็นไม้ให้ร่มริมถนน ริมน้ำ มีปัญหาเรื่องระบบรากชอนไชพื้น และผลร่วง ไกรเป็นต้นไม้มงคลประเภทหนึ่งในคติของพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู ในพระไตรปิฎกเล่มที่ 33 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 25 กล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าองค์ที่ 27 พระนามว่า พระกัสสปพุทธเจ้า ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ 7 วัน จึงได้ประทับตรัสรู้ ณ ควงไม้นิโครธ จึงมักปลูกไว้ตามศาสนสถานและสวนสาธารณะต่าง ๆ เพื่อเป็นร่มเงาและเป็นที่พักพิงแก่สัตว์ต่าง ๆ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus concinna Miq.
ชื่อวงศ์ : Moraceae
ชื่ออื่นๆ ไกร (กรุงเทพฯ), ผักเลือด, เลียบ (ภาคกลาง), ผักฮี, ผักเฮือก, ผักเฮือด (ภาคเหนือ)

kaito

มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย, ศรีลังกา และปากีสถาน และแพร่กระจายทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มักขึ้นตามริมน้ำในป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น ขึ้นได้ดีในดินทั่วไป ปลูกได้ในที่แสงแดดจัด

kaitons

ลักษณะ
ต้นไกรหรือต้นเลียบนี้ เป็นไม้ป่า พบในทุกสภาพป่าทั่วประเทศ เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ 8-15 เมตร ลักษณะคล้ายต้นไทร มียาง ลำต้นเป็นพูพอน เรือนยอดแผ่กว้าง กิ่งก้านแผ่สาขา เปลือกสีเทาเรียบ ใบเรียวยาวปลายแหลมคล้ายใบหอก ดอกออกเป็นกระจุกบนช่อสั้นๆตามกิ่ง ผลอ่อนสีเขียว และเปลี่ยนเป็นสีชมพูแดงม่วง หรือดำ เมื่อแก่เต็มที่ภายในมีเมล็ดมาก มักเป็นอาหารของนก
ต้นไม้ผลัดใบ ขนาดกลาง สูง 10-15 เมตร เปลือกต้นสีเทาเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ด ทุกส่วนที่มีชีวิตมีน้ำยางสีขาวคล้ายน้ำนม

  • ใบ : เดี่ยว เรียงสลับแผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง เกลี้ยง ปลายใบมน แหลมหรือเป็นติ่งหนามปลายกิ่งมีหูใบเป็นติ่งแหลม
  • ดอก : ขนาดเล็ก แยกเพศ ติดอยู่ภายในฐานรองดอกที่มีรูปร่างกลมคล้ายผล
  • ผล : เป็นหน่วยผล เกิดตามซอกใบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5-1 ซม. ก้านหน่วยผลยาว 0.8-1 ซม. ผิวหน่วยผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลกระจายทั่วไปเมื่อสุกสีเหลืองอมส้ม สีเทาอมม่วง หรือสีม่วงเข้ม ออกดอกและเป็นผลช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม

kaibaikaipon kaidok

ช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม จะผลัดใบ และในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมจะผลิใบใหม่ ใบอ่อนสีชมพู หรือชมพูอมเขียว ดูใสแวววาวไปทั้งต้น

ประโยชน์
ยอดอ่อน หรือใบอ่อน สามารถรับประทานเป็นผักได้ มีรสเปรี้ยวมัน ยอดผักเฮือด 100 กรัม ให้พลังงานต่อร่างกาย 39 กิโลแคลอรี่

สรรพคุณทางยา
เปลือกต้น ยาชงใช้ลดน้ำตาลในเลือด ใช้แก้ท้องเดินแก้บิด , ยาง แก้ท้องเดิน ใช้แก้บิด, ผล ใช้รับประทานได้, เมล็ด เป็นยาเย็นและยาบำรุง

การขยายพันธุ์ : ปักชำ ตอนกิ่ง และเพาะเมล็ด

kaiton kaibonzi

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ไม้ยืนต้น

แสดงความคิดเห็น