ไม้กวาดทางมะพร้าว

20 มิถุนายน 2022 นวัตกรรมพึ่งตน 0

ทรัพยากรที่เราปลูกสร้างขึ้นมาตามแนวทางเกษตรยั่งยืนในแบบวนเกษตร​สวนสมรม สวนผสม ที่มีความหลากหลายของพืชพรรณต่างๆ เราปลูกต้นไม้ที่ให้ประโยชน์หลากหลาย รวมทั้งการนำส่วนต่างๆของพืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

มะพร้าว นอกจากให้ผลมาทำกะทิ ทำน้ำตาลมะพร้าว กาบไปนำไปทำเป็นเชื้อเพลง ส่วนของก้านใบยังนำมาทำไม้กวาดทางมะพร้าวได้ด้วย

วัสดุ​อุปกรณ์
– ใบมะพร้าวแห้ง
– ด้ามไม้ไผ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2-3/4 นิ้ว ยาว 120 ซม. , ท่อพีวีซี 3/4 นิ้ว ยาว 10 ซม.
– ไม้ขัด ขนาด 1×10 ซม.
– ลวด เชือก ตะปู
อุปกรณ์การตัด​เลื่อย คีมมัดลวด

ลงมือทำ

 1. นำใบมะพร้าวแห้งมาเหลาให้ได้ทางมะพร้าวยาว 50-80 ซม. จำนวน 250-300 ก้าน​
 2. ไม้กวาดพื้นปูนแบบสั้น
  2.1 นำทางมะพร้าวจำนวน 250-300 ก้าน มัดด้วยยางรัด ตัดปลายให้เท่ากัน นำปลายมาใส่ในท่อพีวีซี 3/4 นิ้ว ยาว 10 ซม. ค่อยๆ ตอกด้านโคนจนก้านทางมะพร้าวแน่น ตัดปลายโคนให้เรียบ แล้วตัดปลายด้านที่ใช้กวาดให้เสมอกันตามความที่ต้องการ
 3. ไม้กวาดด้ามยาว
  3.1 นำด้ามไม้ไผ่มาเจาะรูให้ห่างจากปลายประมาณ 8-10 ซม. แล้วใส่ไม้ขัดในรูตอกให้แน่นโดยให้ปลายทั้งสองเท่ากันเป็นรูปตัวที(T)
  3.2 นำทางมะพร้าวจำนวน 250-300 ก้าน มัดเข้ากับด้ามด้านตัวทีด้วยเชือกหรือยาง ปรับให้มีจำนวนก้านทั้งสองฝั่งเท่าๆกัน มัดด้วยลวดที่ด้ามไม้ให้แน่น
  3.3 จับทางมะพร้าวเป็นมัดเล็กๆ แล้วใช้เชือกมัดให้แน่น จับทางมะพร้าวเป็นมัดเล็กๆ แล้วใช้เชือกมัดต่อเนื่องไปจนรอบ แล้วมัดยึดกับไม้ขัดตัวที หากต้องการให้แน่นให้ จับทางมะพร้าวเป็นมัดเล็กแล้วใช้เชือกมัดโดยรอบอีกครั้ง
  3.4 จับทางมะพร้าวเป็นมัดเล็กๆ ห่างจากไม้ขัดไปทางด้านปลายแล้วใช้เชือกมัดให้แน่น จับทางมะพร้าวเป็นมัดเล็กๆ แล้วใช้เชือกมัดต่อเนื่องไปจนรอบ ขณะมัดบีบมัดเล็กให้แบะออกเพื่อขยายพื้นที่หน้าตัดให้กว้างขึ้น
  3.5 มัดลวดบริเวณด้ามให้แน่น ตอกปลายก้านทางมะพร้าวให้แน่น ตอกตะปูตรงเส้นสวดเพื่อตรึงไม่ให้ลวดเลื่อนได้ ตัดปลายก้านทางมะพร้าวให้เรียบทั้งสองด้าน นำไปใช้งานได้

เราสามารถนำไม้กวาดทางมะพร้าวมาใช้กวาดใบไม้บนพื้นดินพื้นทราย หรือพื้นคอนกรีตเพื่อทำความสะอาดพื้นได้ตามต้องการ

ทางมะพร้าวเป็นวัสดุเรียบง่าย นำมาทำไม้กวาดทางมะพร้าว เป็นการพึ่งตนเองแบบง่ายๆ ที่เราสามารถทำได้

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น